Seminari,prezentacije i radionice

Prezentacija u okviru Ljetne škole arhitekture, Bač, 22. avgust 2011.
Učešće na treningu “Mladi aktivisti za održivu budućnost”, Solarna akademija, Šolta - jul 2011.
Ljetnja škola mreže Balkan Express, Cres, Hrvatska - jul 2011.
Učešće na III radionici - Obrazovanje za održivi razvoj, Zlatibor - jun/jul 2011.
Sastanak SEE Heritage Mreže u Tirani, Albanija - Jul 2011.
PUTUJUĆE DEBATE PO ZAPADNOM BALKANU Nove kulture prostornog planiranja, Podgorica - jul 2011.
Predstavnica Expeditio na 4. Međunarodnom kursu o konzervaciji Moderne arhitekture u Finskoj, Helsinki - maj 2011.
UAAM Arhitektonska Konferencija 2011, maj 2011.
Postdiplomci sa Univerziteta Pensilvanija u posjeti, Kotor - maj 2011.
Održan okrugli sto: održiva arhitektura - od luksuza do nužnosti, Podgorica - maj 2011.
Radionica u okviru procesa izrade Prijedloga Menadžment plana Područja svjetske baštine Kotora, Kotor - maj 2011.
Predavanje u Djirokastri: Rodni aspekt promišljanja tradicije i planiranja prostora, Albanija - maj 2011.
Učešće u regionalnom projektu "Obrazovanje za održivi razvoj na zapadnom Balkanu", april 2011.
Upravljanje energijom u kulturnom nasljeđu, međunarodna konferencija u Dubrovniku, april 2011.
Studijska posjeta Briselu: Doprinos civilnog društva zaštiti kulturnog nasljeđa, mart/april 2011.
Učešće na konferenciji Pouke modrenizacija u Skoplju, april 2011.
Učešće u radionici: Making places for the art, Istanbul - mart 2011.
Prezentacija u okviru simpozijuma MITTELMEERLAND u Dubrovniku, februar 2011.
Članstvo u organizaciji CIVILSCAPE i učešće na generalnoj skupštini u Antverpenu, decembar 2010.
Okrugli sto za predstavnike/ce nevladinih organizacija i lokalne samouprave u Kotoru, decembar 2010.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Eupravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347