Baština

 • Održan sastanak fokus grupe u okviru participativnog procesa projekta "Baština - pokretač razvoja"

  U okviru participativnog procesa projekta "Baština - pokretač razvoja", u petak, 07. 02. 2014. u domu kulture u Gornjoj Lastvi, sa početkom u 17 sati, održao se sastanak fokus grupe sa građanima koji imaju kuće i imanja na Vrmcu a čiji stavovi i mišljenja o baštini i vrijednostima pilot područija Vrmca mogu biti relevantni za izradu konacne studije.

 • Održan drugi sastanak Radne grupe za participativni proces

  U okviru projekta: “Baština- pokretač razvoja”, koji se sprovodi kroz IPA program prekogranične saradnje Hrvatske i Crne Gore, a koji za cilj ima doprinijeti adekvatnom tretmanu prirodnog i kulturnog nasljeđa i pejzaža, kao i njihovoj ekonomskoj valorizaciji, u Tivtu je u petak, 13.decembra/prosinca 2013. održan drugi sastanak Radne grupe za participativni proces.

 • Predstavnica Expeditio učestvovala na EU PRIZE FOR CULTURAL HERITAGE / EUROPA NOSTRA AWARDS kao članica žirija

  Predstavnica Expeditio, Aleksandra Kapetanović, je bila član žirija na nedavno održanoj svečanoj dodjeli nagrada EU PRIZE FOR CULTURAL HERITAGE / EUROPA NOSTRA AWARDSNagrada Europske unije za kulturnu baštinu / Nagrada Europe Nostre, slavi izvrsnost u očuvanju kulturne baštine, u rasponu od obnove građevina i njihovog prilagođavanja novim namjenama, do rehabilitacije urbanog i ruralnog pejzaža, tumačenja arheoloških nalazišta, i brige za umjetničke zbirke. Štoviše, naglašava istraživanje, posvećenost očuvanju baštine od strane pojedinaca ili organizacija i obrazovnih projekata koji se odnose na kulturnu baštinu.

 • Učešće na sastanku mreže ACCR u Berlinu, januar 2014.

  U Berlinu je 13-14. januara 2014. održan sastanak mreže ACCR The European Network of Cultural Centres-Historic Monuments. Sastanak je predstavljao priliku za uspostavljanje novih kontakata sa akterima iz Evrope koji djeluju u oblasti kulture a u isto vrijeme upravljaju istorijskim spomenicima.

 • Izvještaj sa GIS radionice, održane u Dubrovniku 27-30.novembra 2013.

  U okviru prekograničnog projekta "Baština- pokretač razvoja", koji se implementira kroz IPA program Crna Gora- Hrvatska, finansiran od delegacije EU, u Dubrovniku je od 27-30.novembra 2013. održana radionica na temu  “GIS u analizi krajobraza/pejzaža”.

 • II sastanak radne grupe za participativni proces, Tivat, 13.12.2013.

  U okviru projekta “Baština- pokretač razvoja”, koji se sprovodi kroz IPA program prekogranične saradnje Hrvatske i Crne Gore, u Tivtu će u petak, 13.decembra/prosinca sa početkom u 11 sati, biti održan drugi sastanak Radne grupe za participativni proces.

 • Gostovanje u emisiji "Pazarni dan", nedjelja 8.12.2013. u 14:05h na RTCG1

  U nedjelju 8. decembra 2013. u 14:05 h na RTCG1 biće emitovana emisija pod nazivom "Pazarni dan", snimljena u Perstu. U ovoj epizodi, uz brojne peraštane, gostuje i predstavnica Expeditio, Tatjana Rajic. Ona će govoriti o projektima koje je Expeditio realizovao u ovom bokeljskom mjestu. Emisija se snima u gotovo svim gradovima Crne Gore, njihovim prepoznatljivim i autentičnim predjelima, trgovima.... Zamišljena je kao predstavljanje sredine kroz: Prepoznatljivu i orginalnu gastro ponudu na određenu temu (predstavljanje lokalne proizvodnje, organske hrane, spremanje jela autentičnih za to mjesto), predstavljanje duhovne kulture (legende, anegdote, folklor, klape...), materijalne kulture grada ili sredine (antikviteti, umjetnine, nakit, knjige...).

 • Radionica: GIS u analizi krajobraza/pejzaža, Dubrovnik, 27-30.studeni/novembar 2013.

  U okviru prekograničnog projekta “Baština- pokretač razvoja”, koji se sprovodi kroz IPA program prekogranične suradnje Hrvatska Crna Gora, u Dubrovniku će, od 17-30.studenog/novembra 2013. Biti održana radionica na temu  “GIS u analizi krajobraza/pejzaža”. Radionica se organizuje za  16 predstavnika projektnih partnera i suradnika, ali su predavanja, koja će se održati u zgradi Sveučilišta u Dubrovniku, amfiteatar na I katu.

 • Izložba: Arhitektonsko istraživanje Zgrade bivšeg Francuskog poslanstva, Cetinje 29.11.2013.

  Arhitektonsko istraživanje zgrade Francuskog poslanstva na Cetinju realizovao je Centar za održivi prostorni razvoj EXPEDITIO iz Kotora u okviru regionalnog projekta koji je finansiran iz sredstava Evropske Unije kroz grant namijenjen održivoj rehabilitaciji kulturnog nasljeđa. Cilj je bio da se kroz arhitektonska istaživanja i analize stvori neophodna stručna osnova za dalji proces rehabilitacije kulturnog dobra, kao i predstavljanje i promovisanje vrijednosti ove značajne zgrade. 

 • Kulturna baština - između teorije i prakse – crnogorsko i francusko iskustvo, Cetinje - 29. novembar 2013.

  Ministarstvo kulture Crne Gore i Fondacija Petrović Njegoš, u saradnji sa Francuskim institutom u Crnoj Gori, Školom Šajo iz Pariza (Ecole de Chaillot de Paris), Upravom za zaštitu kulturnih dobara  i NVO Expeditio iz Kotora, 29. novembra 2013. godine u Ministarstvu kulture na Cetinju, u okviru Dana evropske baštine 2013., organizuje Radionicu  na temu: KULTURNA BAŠTINA - IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE – CRNOGORSKO I FRANCUSKO ISKUSTVO

 • Molimo Vas da popunite upitnik o Vrmcu

  Drage kolege/ice, ovom prilikom želimo da zamolimo sve vas, koji volite i/ili posjećujete Vrmac, da date svoj doprinos instraživanju o ovom području. Da biste popunili upitnik nije neophodno da raspolažete školskim znanjem o Vrmcu, već da imate želju da doprinesete njegovom razvoju.

  Upitnikje dio naučnog istraživanja koje se realizuje u okviru projekta „Baština – pokretač razvoja“. Ovaj projekat u Crnoj Gori sprovode Opština Tivat, Expeditio iz Kotora i Kulturno zavičajno udruženje Napredak iz Gornje Lastve u okviru Programa prekogranične saradnje između Hrvatske i Crne Gore, u sklopu komponente II Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU (IPA).

 • Učešće na radionici u Ministarstvu kulture, Cetinje, oktobar 2013.

  Predstavnica EXPEDITIO, Biljana Gligorić, je učestvovala na radionici: Experts Pool Mission koju je, u okviru projekta Ljubljana Process IIBusiness Planning and Fundraising – Montenegro,organizovalo Ministarstvo kulture. Radionica je održana na Cetinju, 21. i 22. oktobra 2013.

 • Izvještaj sa Balkanskog foruma o pejzažu- Balkan Landscape Foruma-a

  balkan landscape forumPrvi Balkanski forum o pejzažu – Izazovi u implementaciji evropskih i međunarodnih standarda u oblasti zaštite i upravljanja pejzaža održan je u Tivtu 4.oktorbra 2013.godine Organizatori foruma su CIVILSCAPE – Evropska mreže nevladinih organizacija  i implementatori projekta „Baština-Pokretač razvoja“, koji se sprovodi u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora, finansiranog od Delegacije EU.

 • Prevod Povelje o vernakularnom graditeljskom nasljeđu

  Povelja o vernakularnom graditeljskom nasljeđu, Međunarodnog savjeta za spomenike i spomenička područja - ICOMOS, jedan od rijetkih međunarodnih dokumenata koji tretira vernakularno/ruralno nasljeđe. U ovoj povelji definisani su principi za zaštitu našeg vernakularnog graditeljskog nasljeđa.

 • Prihvaćena inicijativa za uspostavljanje zaštite hotela Durmitor na Žabljaku

  hotel_DurmitorUprava za zaštitu kulturnih dobara je prihvatila zahtjev - Inicijativu za uspostavljanje zaštite hotela Durmitor na Žabljaku, koji joj je podnijela nevladina organizacija Expeditio u aprilu ove godine.

 • Projekat predstavljen na XIII sastanku radionica Savjeta Evrope o implementaciji Evropske konvencije o pejzažu

  logoU organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, u saradnji sa Savjetom Evrope, i kao dio LAMP projekta, u Hotelu Grand na Cetinju, 2. i 3. oktobra održan je XIII sastanak radionica Savjeta Evrope za implementaciju evropske konvencije o predjelima.

 • Predstavljanje projekta “Baština- pokretač razvoja” na XIII sastanku radionica Savjeta Evrope za implementaciju Eu konvencije o predjelima

  logoCrnogorski partneri na projektu “Baština- pokretač razvoja” predstaviće projekat na XIII sastanaku radionica Savjeta Evrope za implementaciju Evropske konvencije o predjelima, koji se odžava 2. i 3. oktobra 2013.na Cetinju. Tema ovogodišnjeg skupa je „Prostor budućnosti: identifikacija i analiza predjela, stanje u demokratiji”.

 • Razgovor: Sanja Lješković Mitrović, Generalna direktorka Sektora za upravljanje prostorom pri Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore

  studijska posjeta grupa 06Jedan od saradnika na projektu „Baština- pokretač razvoja“, koji su sprovodi u okviru IPA programa prekogranične saradnje Crne Gore i Hrvatske, finansiranog od Delegacije EU, je i crnogorsko Ministarstvo održivog razvoja i turizma, odnosno Sektor za upravljanje prostorom. Vodeći partneri su sa crnogorske strane Opština Tivat, dok je to u Hrvatskoj Zavod za prostorno planiranje Dubrovačko-neretvanske županije.

 • U Francuskoj objavljen članak o posjeti Provansi

  arles 2U listu La Provence, na stranicama posvećenim regiji oko grada Aix-a(Eks) –  ”Aix-Pays d’Aix”, objavljen je tekst o posjeti predstavnika partnera i saradnika na projektu “Baština- pokretač razvoja” Provansi.

 • Studijsko putovanje u Provansu


  U okviru projekta „Baština- pokretač razvoja“, koji se sprovodi kroz IPA program prekogranične saradnje Crne Gore i Hrvatske, finansiran od strane Delegacije  Evropske unije, 31 predstavnik partnera i saradnika na projektu boravio je u periodu od 10. do 15. septembra 2013.godine na studijskom putovanju kroz Provansu, dio regije Alpes-Provence-Cote d’Azure na jugu Francuske.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival