Seminari,prezentacije i radionice

Učešće na konferenciji „Primjena modernih tehnologija u svrhu monitoringa životne sredine”, Cetinje, 15. maj 2013.
Učešće na konferenciji „Energija. Razvoj. Demokracija.”, Zagreb, 13. maj 2013.
O ruralnom nasljeđu u dnevnim novinama "Dan", april 2013.
Učešće na Mediteranskom forumu Ana Lind Fondacije, Marsej, 4-7. april 2013.
Učešće na panel diskusiji: MAPSS - panel diskusija "Motivacijom do uspjeha", Podgorica - mart 2013.
Predavanje u okviru projekta: Javni dijalog o održivom korišćenju energije u jugoistočnoj Evropi, decembar 2012.
Utisci sa seminara "Living Laboratories: Rezilijentnost i održivost lokalnih zajednica", Venecija - novembar 2012.
Učešće na seminaru : "Dijalog između gradova" u Budvi, 5-7. novembar 2012
Gradovi za ravnopravnost: Učešće na konferenciji projekta „Promocija Evropske povelje o ravnopravnosti muškaraca i žena na lokalnom nivou“, Mostar - novembar 2012.
Učešće na okruglom stolu: "Aktivnosti na zaštiti i valorizaciji šume kostanja i brda Vrmac", Stoliv novembar 2012.
Učešće na radionici Dragon Dreaming, Brač (Hrvatska) - oktobar 2012.
Učešće na UNESCO programu za Jugoistočnu Evropu: Održivo upravljanje energijom na zaštićenim područjima kulturne i prirodne baštine, Dubrovnik - septembar/oktobar 2012.
Učešće u radionici: Participatorni pristup u prostornom planiranju, izradi strateških dokumenata i donošenju javnih politika, Tivat, 13. septembar 2012
Učešće u žiriju konkursa "Boka Artist Residence", Beograd - septembar 2012.
Učešće na treningu: Mladi aktivisti za održivu budućnost, Šolta (Hrvatska) - jul 2012.
Učešće na konferenciji: Uloga civilnog društva u promovisanju održivog transporta, Brisel - jun 2012.
Učešće na sastanku mreže Open Society Foundations i nevladinog sektora Crne Gore, Podgorica - jun 2012.
Posjeta studenata sa "Boku Univerziteta" iz Beča, Kotor - jun 2012.
Učešće na 10. godišnjem sastanku mreže SEE Heritage, Skoplje 08-10.juna 2012
Učešće na seminaru "Gradimo drvetom", Beograd - jun 2012.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival