Seminari,prezentacije i radionice

Obuka o implementaciji projekta i sekundarnim nabavkama - MED i SEE grantovi, Budva - decembar 2010.
Učešće na seminaru „Edukacija javnih funkcionera o sprječavanju sukoba interesa“, Kotor, 24. 11. 2010.
Učešće na Kursu o održivosti i akciji - Venecija i Sent Andrea, novembar 2010.
Posjeta sajmu SAIE, Bolonja (Italija) - oktobar 2010.
Prezentacija „Procjene kulturnog nasljeđa područja Prokletija“ Lokalnim Akcionim Grupama Crne Gore i Albanije, Andrijevica - septembar 2010.
Učešće na konferenciji "Let's not talk about architecture", Singapur - avgust 2010.
Učešće na kursu permakulture, Theth (Prokletije) - jul-avgust 2010
Učešće na konferenciji Prekogranična saradnja u Dinarskom luku, Čapljina, 29 jun-1 jul 2010
Prezentacija Expeditio u okviru projekta "Supernatural Eko Paviljon", Beograd - februar 2010.
Učešće: Iskustva i prakse pri implementaciji novog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, Bar - decembar 2009.
Učešće na konferenciji: Učešće mladih - izazovi i mogućnosti, Kotor - novembar 2009.
Učešće na sastanku o saradnji Vlade Crne Gore i NVO-a, Pržno - novembar 2009.
Učešće na radionici o implementaciji Evropske konvencije o predjelima, Podgorica - novembar 2009.
Učešće na Kursu o lokalnoj održivosti i akciji II, Venecija-Italija, septembar-oktobar 2009.
Seminari i radionice
Stručno putovanje: Ekološke drvene kuće u Štajerskoj, jul 2009
Sastanak NVO iz regiona koje se bave arhitekturom i planiranjem prostora, Kotor, jul 2009.
Radionica/Jačanje kulturne saradnje Balkan-EU, Avinjon, jul 2009.
Učešće na Landscape stawerdship exchange u Rumuniji, jun-jul 2009.
Učešće na okruglom stolu: "Energetska efikanost u lokalnim zajednicama", Tivat, april 2009

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival