Seminari,prezentacije i radionice

Prezentacija u okviru Ljetne škole arhitekture, Bač, 22. avgust 2011.
Učešće na treningu “Mladi aktivisti za održivu budućnost”, Solarna akademija, Šolta - jul 2011.
Ljetnja škola mreže Balkan Express, Cres, Hrvatska - jul 2011.
Učešće na III radionici - Obrazovanje za održivi razvoj, Zlatibor - jun/jul 2011.
Sastanak SEE Heritage Mreže u Tirani, Albanija - Jul 2011.
PUTUJUĆE DEBATE PO ZAPADNOM BALKANU Nove kulture prostornog planiranja, Podgorica - jul 2011.
Predstavnica Expeditio na 4. Međunarodnom kursu o konzervaciji Moderne arhitekture u Finskoj, Helsinki - maj 2011.
UAAM Arhitektonska Konferencija 2011, maj 2011.
Postdiplomci sa Univerziteta Pensilvanija u posjeti, Kotor - maj 2011.
Održan okrugli sto: održiva arhitektura - od luksuza do nužnosti, Podgorica - maj 2011.
Radionica u okviru procesa izrade Prijedloga Menadžment plana Područja svjetske baštine Kotora, Kotor - maj 2011.
Predavanje u Djirokastri: Rodni aspekt promišljanja tradicije i planiranja prostora, Albanija - maj 2011.
Učešće u regionalnom projektu "Obrazovanje za održivi razvoj na zapadnom Balkanu", april 2011.
Upravljanje energijom u kulturnom nasljeđu, međunarodna konferencija u Dubrovniku, april 2011.
Studijska posjeta Briselu: Doprinos civilnog društva zaštiti kulturnog nasljeđa, mart/april 2011.
Učešće na konferenciji Pouke modrenizacija u Skoplju, april 2011.
Učešće u radionici: Making places for the art, Istanbul - mart 2011.
Prezentacija u okviru simpozijuma MITTELMEERLAND u Dubrovniku, februar 2011.
Članstvo u organizaciji CIVILSCAPE i učešće na generalnoj skupštini u Antverpenu, decembar 2010.
Okrugli sto za predstavnike/ce nevladinih organizacija i lokalne samouprave u Kotoru, decembar 2010.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival