Seminari,prezentacije i radionice

Učešće na trećem svjetskom samitu o održivom razvoju: Rio+20, Brazil - jun 2012.
Učešće na konferenciji „Ekonomija Crne Gore - Put do privrednog rasta“, Podgorica - maj 2012.
Prezentacija o procesu izrade Preliminarne tehničke procjene (PTA) u okviru sastanaka projekt koordinatora Ljubljana procesa II, Bar - maj 2012.
Učešće na konferenciji o beskućništvu, Beograd - maj 2012.
Učešće na simpozijumu: Shaping Cities - European Organizations Operating in City Space, Prag - 22/23. maj 2012.
CORNERS Balkanska Xpedicija na Cetinju 23. aprila 2012.
Učešće na simpozijumu "NOVA URBANOST: Planiranje i razvoj gradova u vremenu izazova", Beograd - april 2012.
Najava predavanja: Kampus kao grad u malom - Projektovanje univerzitetskog naselja, Novi Sad - april 2012.
Učešće u radu Nacionalne konferencije za mlade, Budva - mart 2012.
Učešće na treningu „Upravljanje projektima finansiranim iz fondova Evropske unije“, mart 2012.
23. Sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj
Drugi okrugli sto u okviru projekta "Cetinjski krug kulture", Cetinje - decembar 2011.
Javni dijalog o održivom korišćenju energije, Podgorica - decembar 2011.
Urbane memorije - Sastanak organizacija iz regiona na inicijativu Art radionice Lazareti, Dubrovnik - novembar 2011.
Učešće na sastanku u vezi IV poziva za SEE projekte, Podgorica - novembar 2011.
Učešće na radionici Balkan Incentive Fund for Culture, Podgorica - novembar 2011.
„Energija-Razvoj-Demokratija: Oblikovanje nove energetske budućnosti u Jugoistočnoj Europi“, Beograd, oktobar 2011.
Učešće na okruglom stolu: „Lokalna uprava i NVO saradnja, potencijali, mogućnosti i potrebe“, Kotor - oktobar 2011.
Prezentacija u okviru SEENET Ljetne škole u Skadru, 11. oktobar 2011.
Učešće na konferenciji SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU / KREIRANJE BUDUĆNOSTI u Sarajevu, septembar/oktobar 2011.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival