Seminari,prezentacije i radionice

Učešće na Međunarodnoj konferenciji o opservatorijama za pejzaž, Amersfort, 9-10. februar 2017.
Okrugli sto o zaštiti i unaprijeđenju Specijalnog rezervata Tivatska Solila
Predstavljanje Expeditio na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani
Učešće na naučnom simpozijumu o paštrovskom manastiru Gradište, 5. novembar 2016.
Učešće na međunarodnom kursu o Procjeni uticaja na baštinu (Heritage Impact Assessment - HIA)
Održana radionica “Tradicionalne tehnike suvozidne gradnje”
Učešće na treningu o samoniklom jestivom bilju na Orjenu, 7-9. 10. 2016.
Knjiga sažetaka i prezentacije sa međunarodne konferencije ODRŽIVI RAZVOJ PLANINSKIH OBLASTI - Iskustva, izazovi i perspektive
Učešće na Radionici za žene u biznisu - Going digital, Podgorica 27.-28.09.2016.
Učešće na Forumu Urbanitis, Peking, Kina, 27-29. 09. 2016.
Međunarodna konferencija u okviru projekta KATUN, Žabljak, 14-16. 09. 2016.
Komentari učesnika/ca radionice “Vještine komunikacije”
Prijavite se za učešće na radionici „Vještine komunikacije“, subota 23. jul 2016.
Izvještaj sa treninga “Socijalnim marketingom do promjene”, projekat StroNGO
Izvještaj sa treninga “Volonterizam u Boki”, projekat StroNGO
Učešće na sastanku povodom izrade Državne studije lokacije "SEKTOR 16" Kotor
Učešće na događaju povodom posjete Princa Čarlsa i Kamile Crnoj Gori
Učešće na panel diskusiji u okviru projekta "Otkrivanje i podržavanje multikulturalnog nasljeđa Anatolije", 22.02.2016.
Prezentacija projekta "Baština - pokretač razvoja" na Programskoj konferenciji IPA CG-HR, Podgorica 11.01.2016.
Prezentacija organizacije EXPEDITIO u okviru projekta "(O)živjeti baštinu", Dubrovnik 11.12.2015.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival