Conferences, workshops, presentations

Učešće na trećem svjetskom samitu o održivom razvoju: Rio+20, Brazil - jun 2012.
Učešće na konferenciji „Ekonomija Crne Gore - Put do privrednog rasta“, Podgorica - maj 2012.
Prezentacija o procesu izrade Preliminarne tehničke procjene (PTA) u okviru sastanaka projekt koordinatora Ljubljana procesa II, Bar - maj 2012.
Učešće na konferenciji o beskućništvu, Beograd - maj 2012.
Učešće na simpozijumu: Shaping Cities - European Organizations Operating in City Space, Prag - 22/23. maj 2012.
CORNERS Balkanska Xpedicija na Cetinju 23. aprila 2012.
Učešće na simpozijumu "NOVA URBANOST: Planiranje i razvoj gradova u vremenu izazova", Beograd - april 2012.
Najava predavanja: Kampus kao grad u malom - Projektovanje univerzitetskog naselja, Novi Sad - april 2012.
Učešće u radu Nacionalne konferencije za mlade, Budva - mart 2012.
Učešće na treningu „Upravljanje projektima finansiranim iz fondova Evropske unije“, mart 2012.
23. Sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj
Drugi okrugli sto u okviru projekta "Cetinjski krug kulture", Cetinje - decembar 2011.
Javni dijalog o održivom korišćenju energije, Podgorica - decembar 2011.
Urbane memorije - Sastanak organizacija iz regiona na inicijativu Art radionice Lazareti, Dubrovnik - novembar 2011.
Učešće na sastanku u vezi IV poziva za SEE projekte, Podgorica - novembar 2011.
Učešće na radionici Balkan Incentive Fund for Culture, Podgorica - novembar 2011.
„Energija-Razvoj-Demokratija: Oblikovanje nove energetske budućnosti u Jugoistočnoj Europi“, Beograd, oktobar 2011.
Učešće na okruglom stolu: „Lokalna uprava i NVO saradnja, potencijali, mogućnosti i potrebe“, Kotor - oktobar 2011.
Prezentacija u okviru SEENET Ljetne škole u Skadru, 11. oktobar 2011.
Učešće na konferenciji SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU / KREIRANJE BUDUĆNOSTI u Sarajevu, septembar/oktobar 2011.

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Eupravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Expeditio results

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347