Sutvara

sutvaraSnimanje postojećeg stanja sela Sutvara. Projekat je započet na osnovu inicijative Društva za obnovu manastira Podlastva. Obuhvata snimanje sela (premjeravanje kuća i ambijenata sela Sutvara) i izradu fotodokumentacije. Ovo je prva dokumentacija uradjena o selu Sutvara u Grblju, Crna Gora. Sponzor: Društvo za obnovu manastira Podlastva, Grbalj.

 

Project title Sutvara - an architectural workshop
Key words architecture, survey, documentation
Aim of the project Aim of this project was surveying the existing state of the village of Sutvara.The project was initiated by the “Association for the Restoration of the Podlastva Monastery“from Grbalj.
Activities The project included surveying the village and making photo documentation. This is the first documentation ever done for the village of Sutvara situated at the field of Grbalj.
Outcomes / results

Study with all surveyed objects (cross sections, foundations, facades, photo documentation)

Participation in the exhibition “Grbalj through Centuries”, the Archive of Kotor

Partners EXPEDITIO
Role of Expeditio Lead
Duration and period 7 days (4-10 August 1998)
Donors “Association for the Restoration of the Podlastva Monastery“,Grbalj
Budget Volunteering with the support of the local community

sutvaraU nasoj arhivi pronasli smo prikupljeni materijal sa radionice odrzane u grbaljskom selu Sutvara 1998. godine. Ovaj materijal je nastao kao rezultat Ljetnje skole arhitekture odrzane u selu Sutvara u Grblju 1998. godine. Inicijativa je stigla od g. Bora Vuksica koji je organizovao i finansirao boravak studenata na terenu. Studenti su prikupili dokumentaciju postojeceg stanja seoske arhitekture.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival