Expeditio

EXPEDITIO Centar za održivi prostorni razvoj

Poštanska adresa:
​Rakite IV Lamela I/pr
85330 Kotor, Crna Gora

t. +382 (0)32 302 520
f. +382 (0)32 302 521
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.expeditio.org

 

EXPEDITIO – Centar za održivi prostorni razvoj je nevladina orgnizacija sa sjedištem u Kotoru (Crna Gora), osnovana 1997. godine od strane šest studeneta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Od tada, Expeditio je realizovao preko 100 projekata i aktivnosti koji se tiču različitih aspekata održivog prostornog razvoja kao što su održivi gradovi, urbano planiranje, kulturno nasljeđe i pejzaž, javni prostori, zelena gradnja itd.

EXPEDITIO je aktivan u nekoliko regionalnih i evropskih mreža, među kojima su: Civil Scape, Balkan Express Network, Europa Nostra and the South East European (SEE) Heritage Network.

Za aktivnosti na polju održivog prostornog razvoja, EXPEDITIO je vise puta nagrađivan na nacionalnom i regionalnom nivou. 

Strukturu EXPEDITIO čine:

 • SKUPŠTINA
 • UPRAVNI ODBOR - ima savjetnodavnu i nadzornu ulogu
 • IZVRŠNI ODBOR - ima izvršnu ulogu
 • ČLANOVI/CE - redovni i počasni
 • VOLONTERI/KE

EXPEDITIO tim trenutno čini 5 stalno zaposlenih osoba, a u zavisnosti od projekata angažujemo spoljne saradnike/ce.

SKUPŠTINA
Skupštinu čine članovi/ce upravnog i izvršnog odbora kao i dio počasnih članova/ca EXPEDITIO.

UPRAVNI ODBOR
- Jadranka Vojvodić, ekonomistkinja, Agencija za radio- difuziju, Podgorica
- Irina Subotić, istoričarka umjetnosti, Beograd
- Uroš Vuković, arhitekta, Beograd
- Biljana Maslovarić, socioloskinja, Podgorica
- Marina Filipović, novinarka, Podgorica
- Radojka Nožica, arhitektica, Banja Luka
- Ranka Ćatović, pravnica, Kotor

IZVRŠNI ODBOR
Aleksandra Kapetanović, arhitektica konzervatorka, izvršna direktorica
Biljana Gligorić, arhitektica, finansijska menadžerka 
Tatjana Rajić, arhitektica, program koordinatorka
Radmila Beća Radulović, grafička dizajnerka
Stevan Koridić, matematičar
Mr. Zorica Tomanović, arhitektica
Nataša Ilinčić, arhitektica, OD-DO arhitekti
Milica Lopičić, arhitektica

ČLANSTVO
2002. EXPEDITIO je uveo mogućnost učlanjenja u organizaciju. Od tada imamo oko 400 članova, od kojih 10 ima status počasnih članova. Članstvo u EXPEDITIO je besplatno.

VOLONTERIZAM
EXPEDITIO je nastao na volonterizmu, a mnoge kasnije aktivnosti podržane su od strane volontera.

EXPEDITIO REFERENCE na engleskom jeziku pogledajte ovdje (pdf)

EXPEDITIO je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana 1997. godine od strane šest studenata/kinja arhitekture pri Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. U početku, jezgro Expeditia su činili: Aleksandra Kapetanović, Biljana Gligorić, Uroš Vuković, Radojka Nožica, Ljupka Bilenjkij i Tatjana Rajić. Do kraja 1999. godine, ovaj tim je bio zaslužan za realizaciju projekata. Početkom 2000. godine, dio ekipe (Aleksandra Kapetanović, Biljana Gligorić i Tatjana Rajić) se trajno nastanio u Kotoru i zvanično registrovao EXPEDITIO u Crnoj Gori.

Danas organizaciona shema Expeditio izgleda ovako: Struktura EXPEDITIO

EXPEDITIO tim čine:
0-sandra Aleksandra Kapetanović
Izvršna direktorka
00-biljana Biljana Gligorić, dipl. ing. arhitekture
Programska menadžerka
tanja1 Tatjana Rajić, dipl.ing.arhitekture

Programska menadžerka

0-vesna Vesna Leković, dipl.filološkinja (engleski jezilk)
Projekt koordinatorka
maja pic Maja Krivokapić
Administratorka
EXPEDITIO saradnice/i:
00-jeca Jelena Pejković, dipl. ing. arhitekture
0-zo Mr. Zorica Tomanović, dipl.ing.arhitekture
0-stevan1 Mr. Stevan Kordić, matematičar i fotograf
0-natasa Nataša Ilinčić, dipl.ing.arhitekture OD-DO


Brojne saradnike/ce angažujemo u zavisnosti od potrebe na određenim projektima. EXPEDITIO posjeduje listu od oko 200 potencijalnih saradnika/ca.

EXPEDITIO – Centar za održivi prostorni razvoj je nevladina organizacija koja je društveno angažovana u oblasti arhitekture i održivog prostornog planiranja još od 1997.

EXPEDITIO je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana 1997. godine od strane šest studenata arhitekture. Registrovana je 2000. godine kod Ministarstva pravde Republike Crne Gore, pod brojem 868.

Vizija EXPEDITIO: Kvalitetan prostor za ljepši život.

Misija EXPEDITIO je podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i na području Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz projekte koje podstiču ukupni razvoj civilnog društva.

Glavne AKTIVNOSTI koje EXPEDITIO sprovodi obuhvataju interdisciplinarni angažman u vezi sa održivošću gradova, kao što su: realizacija studija i istraživanja, organizovanje događaja (radionice, diskusije, predavanja, seminari, izložbe...), aktivnosti javnog zastupanja, kampanje, objavljivanje publikacija, aktivnosti u javnim prostorima itd.

STRUKTURA EXPEDITIO sastoji od: Skupštine, Upravnog odbora, Izvršnog odbora, članova/ca i volontera/ki. EXPEDITIO ima 5 stalno zaposlenih i veliki broj povremenih saradnika. Sjedište EXPEDITIO je kancelarija u Kotoru (Crna Gora), a takođe ima predstavništvo i u Beogradu (Srbija).

EXPEDITIO djelatnosti:

 • Kulturna baština / kulturni pedio-pejzaž
 • Održiva (zelena, energetski efikasna) arhitektura
 • Prostorno planiranje
 • Razvoj civilnog sektora / Javno zastupanje

AKTIVNOSTI

EXPEDITIO je sproveo više od 100 projekata i aktivnosti koje se bave raznim pitanjima održivog prostornog razvoja, kao što su: planiranje ruralnih i gradskih područja i upravljanje, kulturna baština i predio/pejzaž, održivi gradovi, javni prostori, zelena / energetski efikasna arhitektura itd.

IZ STATUTA EXPEDITIO

U cilju ostvarivanja Vizije i Misije, EXPEDITIO obavlja sljedeće aktivnosti u oblasti arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja, zaštite kulturnog nasljeđa, vizuelnih umjetnosti, kulture, dizajna i javnog zastupanja i sl.:

 • Promoviše princip održivog razvoja i savremenih tendencija u oblasti arhitekture,urbanizma i prostornog planiranja;
 • Promoviše vrijednosti i značaj, kao i ukazuje na probleme, stvorenog i prirodnog okruženja i graditeljskog nasljeđa;
 • Identifikuje probleme, promoviše i učestvuje u pronalaženju rješenja devastiranih i ugroženih lokaliteta konkretnim projektima (istraživanja, studije, radionice...);
 • Promoviše ekološke principe u graditeljstvu (ekološka kuća, eko-turizam,...);
 • Organizuje naučne, stručne i istraživačke projekte iz oblasti u okviru svojih djelatnosti;
 • Publikuje štampani i elektronski materijal u oblastima svoje djelatnosti;
 • Ostvaruje saradnju sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama, iz javnog, privrednog i neprofitnog/NVO sektora u Crnoj Gori i inostranstvu koje se bave srodnim djelatnostima;
 • Povezuje državni, privredni i NVO sektor kao i građane/ke radi bolje međusobne saradnje;
 • Unapređuje rad nevladinog sektora, pomaže u razvoju i povećanju kapaciteta nevladinih organizacija u regionu Boke Kotorske;
 • Organizuje treninge za sticanje vještina i znanja iz oblasti organizacionog razvoja, sprovođenja efikasnih kampanja javnog zastupanja, međusektorske saradnje kao i u drugim oblastima od interesa za održiv i uspješan rad pripadnika vladinog, nevladinog i privrednog sektora;
 • Pružanje konsultantskih usluga predstavnicima/cama nevladinih organizacija, državnih organa i institucija i privrednih subjekata; (...)
 • Pružanje pomoći i savjeta nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim licima za pripremu, implementaciju i evaluaciju programa, projekata i inicijativa u skladu sa zahtjevima domaćih i stranih donatora; (...)

PROCESI DONOŠENJA ODLUKA

EXPEDITIO je bio uključen u raznim participativnim procesima planiranja i donošenja odluka i imao je predstavnicu u Nacionalnom savjetu za održivi razvoj Crne Gore.

MREŽE

EXPEDITIO je aktivni član nekoliko regionalnih i EU mreža, kao što su: Civil Scape, Balkan Express Network, EUROPA NOSTRA i SEE Heritage Network (Mreža za nasljeđe jugoistočne Evrope).

Za svoje aktivnosti u području održivog prostornog razvoja, EXPEDITIO je više puta nagrađivan na nacionalnom i regionalnom nivou.

Struktura EXPEDITIO

EXPEDITIO tim

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Eupravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347