Expeditio

 • Training on Cross Border Cooperation (CBC) Project Implementation for SEE and MED programmes
Budva, 1-3. decembar 2010.
 • Iskustva i prakse pri implementaciji novog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

U organizacaciji Ministarstva za ekonomski razvoj i UNDP-a
Bar, 9-11. decembra 2009.

 • Seminar "Održivi razvoj i akcija"
U organizaciji REC-a (Regionalni centar za životnu sredinu)
Bečići, Crna Gora, 25-30. maj 2009. 
 • Seminar "Jačanje institucionalnih kapaciteta ekoloških NVO-a sa područja Zapadnog Balkana"
Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 4-8. maj 2009. 
 • Konferencija „Zaštita nasljeđa kroz aktivno učešće građana"
Evropska konferencija organizacija civilnog društva boje se bave nasljeđem 
Mechelen, Belgija, 23-24. mart 2009. 
 • Konferencija „Regionalna energetska sigurnost i energetska efikasnost"
Budva, Crna Gora, 18-20. mart 2009. 
 • Međunarodni program "Integrated Urban Planning"
Port Elizabet, Južna Afrika, februar 2009.
 • Šesti sastanak SEE (South-East European) Heritage mreže
i radionica „Kulturni turizam i lokalni ekonomski razvoj" 
Prizren, Kosovo, 23-26. januar 2009. 
 • Konferencija: OPERACIJA GRAD 2008
Zagreb, Hrvatska, decembar 2008. 
 • Studijska posjeta „Multikulturalni dijalog - EU legislativa i aktivnosti na polju kulture i nasljedja"
Brisel, Belgija, 1-4. decembar 2008. 
 • Međunarodni program "Integrated Urban Planning"
Karlskrona i Stockholm, Švedska, 9. septembar-8. oktobar 2008. 
 • Radionica za učesnike/ce programa QLF fondacije
Kotor, Crna Gora, 20-23. novembar 2008. 
 • Peti sastanak SEE (South-East European) Heritage mreže
i konferencija "Kulturni turizam kao sredstvo održivog razvoja" 
Berat, Albanija, 21-23. jun 2008. 
 • Konzervacija i upravljanje istorijskim objektima"
Nastavak programa stručnog usavršavanja 
Santiago i Valparaíso, Čile, 2-14. mart 2008. 
 • „Inovativna gradnja drvom" - program stručnog usavršavanja za arhitekte i inženjere u graditelje
Organizator: ProHolz Austria - udruga austrijskog šumarstva i drvne industrije 
Split , Hrvatska, 10.04.2008. 
 • Četvrti sastanak SEE (South-East European) Heritage mreže
i radionica "Devastacija kulturnog nasljeđa" 
Kotor, Crna Gora, 8-10. februar 2008. 
 • Program stručnog usavršavanja „Konzervacija i upravljanje istorijskim objektima"
Organizatori: Univerzitet u Lundu, Odsjek za stambenu izgradnju i upravljanje i SIDA, Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju 
Lund, Švedska, 24. septembar-12. oktobar 2007. 
 • Radionica: Održiva gradnja
Zlatibor, Srbija, septembar 2007. 
 • Treći sastanak SEE (South-East European) Heritage mreže
i javna rasparava "Nasljeđe i njegova zloupotreba u političke i ideološke svrhe"
Skoplje/Ohrid, Makedonija, 2-4. jul 2007. 
 • Regionalni seminar o zanatima i održavanju istorijskih objekata
Kotor, 29-31. maj 2007. 
Koorganizator: Expeditio
 • 13. sajam ekologije u Budvi, 16-18. maj 2007.
EXPEDITIO je na ovom sajmu predstavio svoje aktivnosti u okviru Sektora za održivu gradnju 
 • Međunarodni simpozijum "Obnova kulturnog/arhitektonskog nasljeđa - aspekti, primjeri"
2-4. maj 2007, Novi Sad, Srbija 
 • Studijsko putovanje u SAD, april 2007.
Tema: prostorno planiranje i zaštita životne sredine 
 • Konferencija - Potencijali za razvoj kulturnog turizma na Cetinju, 26-27. februar 2007, Cetinje
U organizaciji Britanskog savjeta iz Podgorice 
 • Učešće u izradi Nacionalne strategije održivog razvoja
u dijelu koji se odnosio na održivi urbani razvoj 
Podgorica, Crna Gora, tokom 2006. 
 • Studijsko putovanje u Poljsku, 12-19. decembar 2006.
Posjeta predstavnika državnih institucija i nevladinih organizacija iz Crne Gore poljskim institucijama koje podržavaju evropske integracije 
Koorganizator: Expeditio
 • Drugi sastanak SEE (South-East European) Heritage mreže
Mreža nevladinih organizacija iz Jugoistočne Evrope koje se bave kulturnim nasljeđem 
Gjirokastra, Albanija 6-10. decembar 2006. 
 • Pulski festival knjiga i autora - Sa(n)jam knjige u Istri
Pula, 31.11.-09.12.2006. 
 • Seminar "Praksa i iskustva u regionalnim razvojnim konceptima jugoistočne Evrope"
Bavarija, 20-25. novembar 2006. 
 • QLF Alumni Congress, Mađarska, 02-05. april 2006.
Prvi alumni kongres organizacije Quebec-Labrador Foundation - Atlantic Center for the Environment (QLF) 
 • Seminar „Developing philanthropy - public benfit and its implications for society"
Bratislava, mart 2006. 
 • Kulturni forum u sklopu projekta "Look Southeast"
u organizaciji MLA - Multilateral Academy iz Dortmunda 
21. januar 2006. Dortmund 
 • Evropski forum za kulturno nasljeđe "Cultural Heritage Counts for Europe"
Brisel, decembar 2005 
 • Svjetski samit informacionog društva - "World Summit of the Information Society, second phase-Tunis"
Tunis, 16-19. novembra 2005. 
 • Studijska posjeta Sloveniji - studijsko putovanje EXPEDITIO
26. avgust - 03. septembar 2005. 
 • Radni kamp resturacije u Švedskoj
Grythyttan 31.07-13.08. 2005. 
 • Studijska posjeta Češkoj i Slovačkoj
Prag, Češka; Bratislava, Slovačka, 1-10.11.2004. Posjetu je finansirao USAID/ORT, u okviru RAC programa 
 • Seminar: Jadransko-Jonska inicijativa predsjedništvo Srbije i Crne Gore
Miločer, Crna Gora, 15-16.10.2004. 
 • UNESCO Seminar „Prirodne i kulturne prednosti za razvoj održivog turizma u jugoistočnij Evropi"
Kotor, Crna Gora, 19-29.10.2004 
 • Nacionalna debata o kulturnoj politici Crne Gore
Podgorica, Crna Gora, 24-25.06.2004. 
 • FORMEZ Seminar „Kulturno nasljeđe u Crnoj Gori"
Cetinje, Crna Gora, 07-09.07.2004. 
 • Balkan radionica: "Architektonish - historisches Erbe. Neues Leben fur Altbauten. Erhaltung und Rest"
Plovdiv, Bugarska, 22-23.04.2004. 
 • Studijska posjeta Hrvatskoj
Zagreb, Rijeka, Hrvatska 
Maj 2004.
 • EUROPA NOSTRA međunarodni seminar i radionica
za mlade stručnjake u oblasti zaštite nasljeđa 
Split, Hrvatska, 12-19.09.2003 
 • Naučni skup: "Selo u Crnoj Gori"
Organizatori CANU (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Univerzitet Crne Gore. Nastupili smo sa radom "Mogući pravci revitalizacije sela u Crnoj Gori" 
18-20.12.2002, Podgorica, Crna Gora 
 • Studijsko putovanje u Irsku u okviru projekta: "Savjetodavne usluge Vladi Republike Crne Gore u oblasti prostornog planiranja"
Pokrovitelj Ujedinjene nacije - Program za razvoj (UNDP) 
03-10.11.2002 Dublin,Cork, Irska 
 • Skup "Problemi i iskustva zaštite istorijskih lokacija i konzervacije kulturnog nasleđa"
Kijev, Ukrajina, 30.09-2.10.2002. 
 • Razgovor i diskusija - Iskustva Costa Rice
Podgorica,18.07.2002. 
Predavač: Dr. Rene Castro, specijalni savjetnik Regionalnog Biroa Ujedinjenih Nacija Pograma za Razvoj za Centralnu i Južnu Ameriku 
 • Radionica
Banska Stiavnica, Slovakia, 28.05-1.06.2002. 
Članica EXPEDITIO je učestvovala u radionici organizovanoj pod pokroviteljstvom UNESCO-a i Ministarstva kulture Slovačke 
 • Radionica EUROPA NOSTRA
Dubrovnik, Hrvatska, 11-19.05.2002. 
Učešće u radionici na temu "LAZARETI" + EUROPA NOSTRA KONGRES 
 • "Central and South Eastern European Youth Invitation Programme "
Tokyo, Japan, 28.10-8.11. 2001. 
Jedan predstavnik EXPEDITIO je učestvovao u programu organizovanom od strane Ministarstva inostranih poslova Japana 
 • Naučni skup "Grbalj kroz vijekove"
Kotor, Crna Gora,11-13.10 2001. 
Učešće sa postavkom izložbe "ZAGORA 2000" 
 • Naučni skup Europa Nostra "Revitalizacija starog Kotora i njegove tvrđave"
Kotor, Crna Gora, 10.2001. 
 • Volonterski radni kamp u organizaciji "Svedish Association For Building Preservation"
Oland, Švedska, 2-16.09.2001. 
Učešće u radnom kampu za rekonstrukciju drvenih kuća u Švedskoj 
 • Skup i radionica Europa Nostra "Youth Heritage Forum"
Piran, Slovenija, 04.2001. 
Pri ministarskom sastanku Saveta Evrope 
 • Savjetovanje "Tradicionalna arhitektura Crne Gore"
Petrovac, Crna Gora, 06.2000. 
 • Godišnja skupština Europa Nostra
Napulj, Italija, 1998. 
Učešće dva predstavnika EXPEDITIO

Hvala Vam puno za popunjavanje upitnika!

Nadamo se da ćemo zajedno doprinijeti da se gradski trgovi u Kotoru na adekvatan način revitalizuju!

Ukoliko radite na sličnim temama i želite da uspostavite partnerstvo sa EXPEDITIO, možete nam se javiti na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predstavnice EXPEDITIO uključene su u rad sljedećih organa na nacionalnom i lokalnom nivou:

 • Nacionalni savjet za odrzivi razvoj - Predstavnica Expeditio zamjenica predsjednika savjeta, Članstvo u radnoj grupi za revizuju Akcionog plana Nacionalne strategije odrzivog razvoja (NSOR) i u Radnoj grupi za prostorno planiranje
 • Članstvo u grupi za izradu Strateškog plana razvoja Opštine Kotor
 • Odbor za energetsku efikasnost pri Privrednoj komori Crne Gore
 • Savjet RDS-a Radio Kotor
 • Komisija za raspodjelu sredstava NVO-ima pri Opštini Kotor
 • Potpisnica memoranduma o saradnji sa Ministarstvom uredjenja prostora i zastite zivotne sredine
 • Odbor za područja svjetske kulturne i prirodne baštine / Nacionalna komisija za saradnju sa UNESCO-m
 • Radna grupa za izradu Akcionog plana za implementaciju Evropske konvencije o predjelu
 • Upravni savjet nacionalnog Komiteta Međunarodnog savjeta za spomenike i spomenička područja (ICOMOS) Crna Gora
 • Upravni odbor Društva prijatelja grada Perasta
 • Organizacioni tim Planinarskog kluba "Vjeverica" iz Kotora

 Na međunarodnom nivou:

e-biltenEXPEDITIO objavljuje elektronski bilten u prosjeku jednom mjesčno, sa ciljem da obavjesti zainteresovane o svojim tekućim aktivnostima. Ukoliko želite da se prijavite za dobijanje naših elektronskih novosti, unesite podatke u rubrici "PRIJAVA: MAILING LISTA" koja se nalazi na našem sajtu, u desnoj koloni.

Posljednje novosti možete pročitati ovdje:

Novembar 2009

Decembar 2009

2010

Januar 2010

Mart 2010

April 2010

Maj 2010 (rođendan Expeditio)

Jun 2010

Septembar 2010

Oktobar 2010

Novembar 2010

2011 

Januar 2011

Februar 2011

April 2011

Maj 2011

Jun 2011

Jul 2011

Septembar 2011

Oktobar 2011

Novembar 2011

Decembar 2011

2012

Februar 2012

Mart 2012  Sat za planetu, Odobreni projekti, Publikacija: Programski zadaci, Dnevnik za radio Slobodna Evropa....

Maj 2012 15. rodjendan

Jul 2012 Publikacija Prokletije, Joga u parku, "Djir po Kotoru - vodič za radoznalu djecu",  Kurs permakulture...

Septembar 2012 Najava okruglog stola... , Konferencija "Vibrant Squares", Prezentacija tehnike gradnje suvozida

Novembar 2012 Odrzane fokus grupe o gradskim trgovima i otvorenim javnim prostorima u Kotoru, Katalog ...

Veb stranice koje je Expeditio pokrenuo:

www.perast.com ~ prezentacija grada Perasta

www.bokabay.info ~ prezentacija projekta "Kulturna dobra Boke Kotorske"

www.prostranstvo.me ~ prezentacija projekta "Obrazovanjem do vrijednovanja prostora"

www.expeditio.com/srednjevjekovni ~ prezentacija projekta "Srednjevjekovni gradovi u Crnoj Gori"

www.prostranstvo.me/grad ~ prezentacija projekta "Grad u kakvom želim da živim"

www.kulturaboka.info ~ sajt o kulturnim dešavanjima u Boki, realizovan u sklopu projekta "Međuopštinska saradnja - Kotor, Tivat i Herceg Novi"

www.muzejperast.me ~ realizovan u okviru projekta "Muzejsko blago Perasta"

www.gospa-od-skrpjela.me ~ realizovan u okviru projekta "Muzejsko blago Perasta"


Veb stranice koje je Expeditio postavio i brine o njihovom održavanju:

www.arheologija.info ~ prezentacija izložbe "Tragovi u ramu", autorka izložbe: Tanja Piperović

www.seeheritage.org ~prezentacija "SEE Heritage Network"


Razni linkovi:

www.delmne.ec.europa.eu ~ The Delegation of the European Union to Montenegro

www.mans.co.me ~ Mreža za afimraciju nevladinog sektora

www.rbf.org ~ The Rockefeller Brothers Fund

www.osim.org.me ~ Fondacija Institut otvoreno društvo, predstavništvo Crna Gora

www.forsmontenegro.org ~ FORS Montenegro

www.montenegro-adventures.com ~ Montenegro Adventures

www.plima.org ~ Plima 

www.karver.org ~ Knjižara Karver

www.epa.org.me ~ Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore
www.montenegro.com ~ Montenegro.com

Razni prilozi:


EXPEDITIO nastao i opstao zahvaljujući volonterizmu. Tokom svog postojanja, veliki broj aktivnosti Expeditio bio je zasnovan na volonterskom radu. Prvi naši projekti bili su isključivo volonterski, a mala sredstva koja smo uspijevali da obezbjedimo od sponzora i donatora bila bi utrošena na troškove štampe, putovanja, materijala ili osnovnih troškova boravka na terenu. Nerijetko, bilo bi neophodno uložiti i sopstvena sredstva kako bi se pojedini projekti i aktivnosti realizovali. U kasnijoj fazi, kako se organizacija razvojala, uspijevali bismo da obezbijedimo minimalna sredstva za realizaciju aktivnosti i pokrivanje honorara, ali bismo i dalje najčešće ulagali znatnu količinu neplaćenog rada. Takođe, neki od naših prijatelja/ca i podržavaoca/ki su EXPEDITIO volonterski pomagali u trenucima kada nismo bili u mogućnosti da obezbijedimo finansijska sredstva za određene aktivnosti (prvenstveno prevođenje). U narednom tekstu nabrojaćemo naše volontere, kao i neke primjere volonterske podrške drugima koje je pružao Expeditio od 1997. godine.
 
Osobe koje su doprinijele razvoju Expeditio svojim volonterskim angažovanjem:
 
- Stevan Kordić, fotograf iz Kotora - Stevan nam poklanja svoje profesionalne fotografije uvjek kada mu se obratimo :)
- Adrienne Blattel iz Montreala, Kanada - 3 mjeseca Adrienne je volontirala u Expeditio tokom jeseni 2009.
- Darmila Vojinović, Podgorica - prevođenje
- Jadranka Vojvodić, Podgorica - prevođenje
- Mila Marjanac Turi, Budva (i Novi Sad) - prevođenje Forum „Od vizije do akcije”
- Miomira Bohus, Beograd - prevođenje
- Dejan Radović, Beograd - prevođenje prvog sajta Expeditio na engleski jezik
- Leigh Grant, USA - lektura knjige "Vodič kroz Perast" na engleskom i finansijske donacije
- Jasmina Andonović, Beograd - prevodjenje Upravljački pristup i njegova primenljivost kod zaštićenih predela
- Dado Žica, Beograd - različiti vidovi pomoći i podrške
- Milica Lopičić, Beograd - različiti vidovi pomoći i podrške
- Milica Tanasijević, Beograd - prevođenje
- Vuko Strugar, Bar - prevođenje Zaštićeni pejzaži i kulturni pejzaži
- Gordana Petković iz Jagodine - prevođenje Forum „Od vizije do akcije”
- Nataša Govedarica iz Montreala - prevođenje Forum „Od vizije do akcije”
- Gillian Caddy iz Engleske- lektura knjige "Medieval Towns in Monetenegro"
- Svetlana Kikanović, Kotor - pomoć u anketiranju na projektu "Kulturne potrebe mladih u Boki"
- Srđan Milošević, Beograd - putopisi Bratislava i Brno
- Dragiša Spremo, Banja Luka, putopisi kroz Bosnu
- Bojana Karavidić, Novi Sad - putopis o Albaniji
- Miško Leković, Godinje - putopis o Godinju
- Aleksandar Stanojlović, Pančevo - putopisi o željeznici
- Zorica Tomanović, Podgorica  - putopis o Žabljaku Crnojevića
- Marija Nikolić, Tivat - putopis o Gradskom parku u Tivtu
- Zorana Melović, Beograd - putopis o Italiji
- Marija Mihaliček, Kotor - putopisi o peraškim ostrvima
- Tanja Piperović, Podgorica - putopisi o arheologiji u Crnoj Gori
 
+ Učesnici/e Volonterskih radnih kampova u Perastu 2002/03/04 (~40 osoba iz regiona i Švedske)
 
Ogromna zahvalnost svim našim volonterima i volonterkama !
 
Projekti koji su u cijelosti zasnovani na volonterskom radu članova/ca EXPEDITIO su:
Ostale volonterske aktivnosti EXPEDITIO:
Volonterski angažman EXPEDITIO - dizajn i priprema za štampu:
 
- Bedemi kotorske tvrdjave - partnerski projekat MBA, IRD ...
- Muzej grada Perasta - informativni liflet
- Lapidarijum Kotor - liflet- informativni liflet
- NVO Anima, Kotor - razni PR materijal (lifleti, brošure...), prevodjenje...
- Planinarski klub "Vjeverica" iz Kotora - PR materijal (logo, majice, kalendarčići, liflet), veb sajt , svi promotivni materijali projekta "Svi na Vrmac - Vrmac za sve !", organizacija prezentacije "Slojevi austro-ugarskog nasljeđa na Vrmcu"
- Centar za kulturu Kotor - baner za festival EX - YU filma u Kotoru (2007), poster za predstavu "Čikaške perverzije", veb sajt za "Festival Teuta"
- NVO Sigurna ženska kuća, Podgorica  - brošure i lifleti (prema potrebi), veb sajt...
- NVO Vertigo - poster za predstavu "Žak ili pokornost"
- NVO Natura - pomoć u prevođenju...
 
Idejni projekti koje je volonterski realizovao EXPEDITIO:
 
- Kuća slobodne misli - idejni projekat rekonstrukcije za NVO Anima + finansijska podrška
- Idejni projekat za rješenje dvorišta OŠ u Kolašinu - Expeditio u saradnji sa Jelenom Franović, pejz. arh.
 
Volonterski urađeni web sajtovi od strane EXPEDITIO:
 
www.vjeverica.org
www.festivalteuta.com
www.pro-story.org
www.szk.me
www.svetionik.cg.yu
www.arheologija.info
 
Ostale volonterske aktivnosti EXPEDITIO:
- Organizovanje posjete Boki Kotorskoj čanova/ca udruženja "Architectes du Patrimoine iz Francuske"
- Pomoć u vidu konsultacija, davanja savjeta i literature iz EXPEDITIO biblioteke studentima, istraživacima i svim zainteresovanim...
- EXPEDITIO je puno puta besplatno ustupao opremu za projekcije (projektor i platno) nevladinim organizacijama, uduženjima i javnim institucijama koje bi nam se javile sa ovom potrebom
- EXPEDITIO je takođe besplatno ustupao prostoriju za sastanke drugim nevladinim organizacijama za njihove sastanke, fokus frupe i slično
- EXPEDITIO je poklonio 4 korišćena monitora građanima/kama Kotora
 
Neplaćeno učešće članova/ca EXPEDITIO u različitim radnim grupama, savjetima, odborima kao što su:
 
- Nacionalni savjet za održivi razvoj
- Odbor za područja svjetske kulturne i prirodne baštine Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-m
- Upravni odbor Društva prijatelja grada Perasta
....
 
Ukoliko Vi imate želju da volontirate u Expeditio, javite nam se na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Eupravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347