Baština-pokretač razvoja

Bastina logoCilj projekta „Baština – Pokretač razvoja” je doprinos uspostavljanju saradnje između institucija nadležnih za zaštitu prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj i Crnoj Gori kroz implementaciju zajedničkih programa, edukaciju, prenošenje znanja i aktivnosti na podizanju nivoa svijesti. Više o projektu pročitajte na www.bastina.me

 

Partneri projekta “Baština-Pokretač razvoja” pozivaju  sve zainteresovane da se prijave za učešće na radionici o tehnici  gradnje suvozida, koja će se održati u Gornjoj Lastvi, Tivat, u periodu 17-19. juna 2014. godine. Radionica se organizuje kao jedan od događaja u okviru aktivnosti „Dani pejzaža“. Cilj Radionice o tehnici gradnje sovozida je kratka obuka zainteresovanih građana/ki o zidanju kamenom na tradicionalni način.

Partneri projekta „Baština-Pokretač razvoja“ pozivaju sve zainteresovane dauzmu učešće u izradi foto-izložbe pejzaža Boke Kotorske. Izložba se organizuje kao prva aktivnost „Dana pejzaža“, kao dio projekta „Baština – Pokretač razvoja” (u okviru programa prekogranične saradnje između Hrvatske i Crne Gore). 

U okviru participativnog procesa projekta "Baština - pokretač razvoja", u petak, 07. 02. 2014. u domu kulture u Gornjoj Lastvi, sa početkom u 17 sati, održao se sastanak fokus grupe sa građanima koji imaju kuće i imanja na Vrmcu a čiji stavovi i mišljenja o baštini i vrijednostima pilot područija Vrmca mogu biti relevantni za izradu konacne studije.

U okviru projekta: “Baština- pokretač razvoja”, koji se sprovodi kroz IPA program prekogranične saradnje Hrvatske i Crne Gore, a koji za cilj ima doprinijeti adekvatnom tretmanu prirodnog i kulturnog nasljeđa i pejzaža, kao i njihovoj ekonomskoj valorizaciji, u Tivtu je u petak, 13.decembra/prosinca 2013. održan drugi sastanak Radne grupe za participativni proces.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival