SOSTENUTOOd jula 2009. do januara 2012. Expeditio je realizovao projekat „SOSTENUTO” u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Mediteranskog regiona, kroz MED program Evropske unije. Više detalja o Sostenuto projektu pročitate ovdje  nastavku možete pratiti sve aktivnosti Sostenuto projekta u Crnoj Gori.

eko planNašoj organizaciji je odobren projekat koji će biti relizovan u partnerstvu sa NVO Green Home pod nazivom "EKOPlan - Monitoring primjene principa održivog prostornog razvoja i zaštite životne sredine u prostorno planskim dokumentima u Crnoj Gori". Projektom se želi podstići primjena principa održivog prostornog razvoja i zaštite životne sredine u prostorno planskim dokumentima u Crnoj Gori, putem analize i monitoringa programskih zadataka, planova, projekata i legistative kao i istraživanja stepena primjene zakona i uticaja na građane. Donator je:Fondacija Institut za otvoreno društvo - Predstavništvo Crna Gora (FOSI ROM)

kotor za djecuProjekat "Kotor za djecu" je podržan od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu. Ideja projekta je da se bogato kulturno i istorijsko nasljeđe područja Kotora približi dječjoj populaciji na zanimljiv i djeci primjeren način. U okviru projekta, Expeditio je postavio veb sajt pod nazivom KOTOR ZA DJECU. Možete ga pogledati na adresi: www.upoznaj-kotor.me.

 

Rod i prostorU Crnoj Gori integrisanje rodne ravnopravnosti u planove i programe na svim nivoima je zakonska obaveza koja nije implementirana u dovoljnoj mjeri. Namjera projekta "Rod i prostor" bile je da podstakne procese uvodjenja rodne perspektve u procese planiranja prostornog razvoja u Crnoj Gori. Cilj projekta je povećanje osviještenosti za principe rodne ravnopravnosti kod aktera/ki uključenih u procese planiranja prostora u Crnoj Gori.

benefit livingOvaj projekat je jedan od osam projekata odobrenih NVO u okviru programa "IPA 2007 Support to Civil Society in Montenegro". Partneri: CORNUCOPIA - Zavod za prostor i kulturu, iz Vranskog, Slovenija i ACADEMICA - Akademska grupa, iz Beograda, Srbija. Opšti cilj projekta je promovisanje interkulturalnog dijaloga i kreativnost između EU i Crne Gore u oblastima savremene arhitekture i planiranja. Glavna svrha projekta je izrada idejnih modela savremenih, energetski efikasnih i  jeftinih (low cost) kuća, čime be se oblikovao novi prostor koji bi objedinio karakteristike crnogorskog okruženja i dostignuća savremene arhitekture, novih tehnologija i znanja preuzetih iz EU i zemalja u okruženju.

muzejsko blago perastaShodno Uredbi o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, a na osnovu javnog Konkursa objavljenog 03. februara 2009. godine za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Komisija je na sjednicama održanim 30. aprila i 04. maja 2009.godine donijela ODLUKU o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću, za sufinansiranje programa i projekata. NVO Expeditio su odobrena sredstva za projekat "Muzejsko blago Perasta internet prezentacija" u iznosu 4.300,00 €.

 

kulturne potrebe mladihExpeditio je u periodu septembar 2009. - mart 2010, sproveo istraživanje ma temu „Kulturne potrebe mladih u Boki Kotorskoj". Projekat je finansiralo Ministarstvo kulture, sporta i medija Crne Gore kroz program sufinansiranja projekata za mlade u 2009. godini, a u okviru realizacije Akcionog plana za mlade za 2009. Ovo istraživanje zamišljeno je kao dio šireg projekta pod nazivom Sostenuto koji Expeditio realizuje u saradnji sa partnerima iz Francuske, Italije, Slovenije i Španije, u okviru MED programa EU. Tema Sostenuto projekta je razmišljanje o kulturi kao o faktoru ekonomske i socijalne inovacije.

van institucionalni akteriOdbor za građansku inicijativu iz Niša je pokrenuo projekat pod nazivom "Vaninstitucionalni akteri kulturne politike u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji". Partneri na projektu su Remont iz Beograda, Expeditio iz Kotora i Centar za savremenu umetnost iz Skoplja. Projekat je kofinansiran od strane European Cultural Foundation (ECF). U Crnoj Gori, projekat je dio šire inicijative koju sprovodi EXPEDITIO u okviru MED programa, pod nazivom Sostenuto.

obrazovanjem do vrednovanja prostoraDonator projekta "Obrazovanjem do vrednovanja prostora" je FOUNDATION OPEN SOCIETY INSTITUTE, predstavništvo Crna Gora. Cilj projekta je edukovati mlade/djecu o vrijednostima prostora, njegovim prednostima i sposobnosti za razvoj zajednice. To je važna tema s obzirom da su javni prostori u Crnoj Gori generalno zanemareni i često opasni za korisnike dok je edukacija o vrijednostima prostora u Crnoj Gori nedovoljna. Projekat je rađen u partnerstvu sa: Osnovnom školom "Savo Ilić" (Kotor), Kancelarijom za prevenciju narkomanije (Kotor), Forum MNE (Kotor) i Zavodom za školstvo Crne Gore (Podgorica).

slovenska pomocEXPEDITIO je na ovom projektu bio lokalni partner organizaciji Vitra - Center za uravnotežen razvoj iz Cerknice, Slovenija, koja je od slovenačkog Ministarstva inostranih poslova (Ministarstvo za zunanje zadeve) dobila donaciju da sprovodi projekat povećanja znanja o energetskoj efikasnosti kroz seriju predavanja i BESPLATNU podjelu štedljivih sijalica u Crnoj Gori.

odraz umjetnostiProjekat „Odraz umjetnosti u javnim prostorima Cetinja" realizovan je u periodu decembar 2008 - septembar 2009 u okviru UNDP programa „Projekat podrške prostornom planiranju u Crnoj Gori". Cilj projekta „Odraz umjetnosti u javnim prostorima Cetinja" bio je da se unaprijedi javni prostor na Cetinju novim elementima sa umjetničkim karakterom kroz sprovođenje konkretnih intervencija putem uključivanja zainteresovanih strana u proces odlučivanja i planiranja. Donator projekta je Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju - SIDA

see heritageOpšti cilj projekta je jačanja kapaciteta SEE Heritage mreže, kroz njeno organizaciono i pravno definisanje, unapređivanje njene vidljivost i uticaja i stvaranje osnove za održivost, i stvaranja održive mreže, koja bi bila stabilnija i aktivnija u oblasti svog djelovanja na području Jugoistične Evrope, a i šire. Donator projekta je: Cultural Heritage without Borders (CHwB), projekat traje 12 mjeseci.

program posjeteU periodu od 13. do 17. oktobra 2008, u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, EXPEDITIO organizuje program posjete američkih eksperata iz oblasti kulturnog nasljeđa. Posjeta se realizuje u okviru Spiker programa Ambasade SAD. Cilj ove posjete je da eksperti iz Amerike, kroz seriju prezentacija i sastanaka, akterima na polju kulturnog nasljeđa iz Crne Gore prenesu svoja iskustva vezana za zaštitu i unapređenje kulturnog nasljeđa. Ova iskustva iz Amerike bi mogla da budu značajna za podsticanje procesa razvoja adekvatne strategije zaštite kulturnog nasljeđa Crne Gore, uzimajući posebno u obzir ulogu nasljeđa kao bitnog faktora razvoja. 

energy daysProjekat "Dani energije u Crnoj Gori" realizovan je u okviru kampanje The Sustainable Energy Europe 2005-2008 /Održiva energija u Evropi 2005-2008/ koju je pokrenula Evropska komisija www.sustenergy.org. EXPEDITIO je podnio prijavu za sprovođenje kampanje Energy Days u Crnoj Gori kako bismo time postali dio partnerske mreže The Sustainable Energy Partnership. Naša aplikacija je 25.07.2007. zvanično prihvaćena. Evropska komisija ne dodjeljuje finansijska sredstva za lokalne partnere, ali nudi mogućnost veće vidljivosti, promovisanja i kredibiliteta na evropskom nivou (korišćenje logoa, promovisanje na EU sajtu, itd.).

kostanjicaEXPEDITIO je učestvovao u radnom timu koji je upravo završio izradu „Studije zaštite graditeljskog nasljeđa Kostanjice“. Studija je rađena za potrebe Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Kostanjice, a njen naručilac je Opština Kotor. Nosilac izrade studije je Arhitektonski fakultet u Podgorici. Rukovodilac radnog tima je bio Doc. dr Ilija Lalošević, dipl. inž. arh., konzervator-savjetnik, a saradnice: Jelena Franović, dipl. inž. pejzaž. arh., kao i Aleksandra Kapetanović, dipl. inž. arh., konzervatorka i Biljana Gligorić, dipl. inž. arh. iz EXPEDITIO.

program razmjeneCilj Programa razmjene u oblasti upravljanja predjelom bio je promovisanje i podsticanje aktivnijeg uključivanja građana/ki u procese zaštite, upravljanja i planiranja predjela, posebno kroz njihovo direktno uključivanje u proces identifikacije vrijednosti  kulturnog predjela.  Kroz Program razmjene tretiralo se područje Boke Kotorske, uključujući teritorije Opština Kotor, Tivat i Herceg Novi, koje predstavlja izuzetno vrijedan kulturni predio, ali koje se trenutno susreće sa mnogim izazovima i rizicima vezanim za njegovu zaštitu i planiranje. Sredstva za ovaj projekat obezbijedila je Kvebek-Labrador fondacija preko Trust for Mutual Understanding.

Expeditio kapacitetiSredinom decembra, našoj organizaciji je odobren trogodišnji projekat za jačanje institucionalnog kapaciteta, ali i za dalji aktivan doprinost sprovođenju Strategije za održivi razvoj Crne Gore. Glavni ciljevi projekta su: uspostavljanje efikasnog upravljanja ljudskim resursima, obezbjeđivanje dugoročne održivosti EXPEDITIO, razvoj i unapređivanje programskih aktivnosti i omogućavanje vidljivosti organizacije u široj ali i stručnoj javnosti, kroz izradu PR materijala i godišnjeg izvještaja EXPEDITIO za 2008. i 2009. Donator projekta je: Rockefeller Brothers Fund. Trajanje projekta: 3 godine.

baza spomenikaPodručje Opštine Kotor je osobeno po bogatom kulturnom nasljeđu. Projekat „Baza spomenika kulture Kotora – internet prezentacija“ ima za cilj da se putem interneta, kao savremenog medija, detaljno prezentuje spomeničko nasljeđe Kotora. U prvoj fazi predviđeno je postavljanje dvojezičnog sajta. Ovim putem će informacije o kulturnim potencijalima Kotora biti distribuirane do najšireg kruga ljudi na jednostavan i atraktivan način. Za ovaj projekat, EXPEDITIO je na KONKURSU za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u Opštini Kotor za 2008. godinu, dobio sredstva u iznosu 3.275 eu.

kulturne prakse u BOKI naslovna

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je ko-finansirao aktivnosti Expeditio u okviru projekta "Sostenuto", pod nazivom “Kultura – identitet Boke”. Expeditio je inicirao proces istraživanja „Kulturne prakse u Boki Kotorskoj“ u okviru projekta „Sostenuto“, gdje je u saradnji sa nadležnim službama Opština Kotor, Tivat i Herceg Novi, razvio ulazna istraživanja i nacrte lokalnih „Programa razvoja kulture 2012-16”. Tokom projekta obavljen je i detaljan proces kulturnog mapiranja regiona, urađena je baza podataka kulturnih aktera, kao i analiza nezavisne kulturne scene. Expeditio je za realizaciju projekta angažovao lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, a ZZZCG je obezbijedio sredstva u iznosu od 7.267,48 eura (bruto) za finansiranje naknada zarada za učesnike javnog rada.

Izrada softveraIzrada softvera za energetsku efikasnost u stambenom sektoru se vrši u okviru pilot projekta “Energetska efikasnost u stanovanju – procjena uticaja” koji realizuje firma GreenMax Capital Advisors iz Varšave (Poljska) u sklopu partnerstva sa Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu, koji funkcioniše kao dio programa Evropske Komisije. Partner u ovom projektu je i EXPEDITIO. Odobrena sredstva: 1.250,00 EUR

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

Portal: zelenagradnja.me
Portal zelenagradnja.me namijenjen je arhitektima, srodnim inženjerskim strukama i svima vama koji se zalažete za održivi prostorni razvoj. Portal će vam pomoći da unaprijedite svoja znanja o "zelenoj" gradnji uz sveobuhvatne informacije i savjete za kreiranje ekološki odgovornih arhitektonskih rješenja.

zelenagradnja.me baner2

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Upravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347