spremniji EU fondoviOvo je projekat osmišljen u saradnji sa Opštinom Kotor u cilju jačanja kapaciteta lokalnih samouprava i nevladinih organizacija iz Boke Kotorske za pisanje projekata i upravljanje grantovima iz fondova Evropske unije. Projekat je finansiran u okviru programa PHILIA - Association of Multuetnic Cities of Southeast Europe. 

medjuopstinska saradnjaOvo je prvi projekat koji se bavi međuopštinskom saradnjom na teritoriji Boke Kotorske - među opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi. Ovo je prvi projekat ovog tipa u Crnoj Gori. Sredstva za projekat je odobrila Holandska ambasada u Beogradu, preko kancelarije u Podgorici, okvirna tema kojom će se baviti je kulturni turizam Bokokotorskog zaliva. Osnovni cilj projekta je razrada i testiranje različitih oblika saradnje između opština, NVO-a i privatnih preduzeća na području Boke Kotorske. 

monitoring nacrta planaOvo je partnerski projekat u koji je uključeno 7 nevladinih organizacija iz Crne Gore, a među njima i EXPEDITIO. Cilj ovog projekta je usvajanje kvalitetnog Prostornog plana Crne Gore, čiji je proces u toku, koji treba da bude usklađen sa evropskim standardima u oblasti prostornog planiranja. Monitoring Prostornog plana sa raznih aspekata realizuju sljedeće nevladine orgnizacije iz Crne Gore: MANS, Green Home, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Breznica, Expeditio, Monitoring Group Ulcinj – MOGUL i Natura. Sponzor: UNDP.

vodic perastEXPEDITIO je objavio turistički VODIČ KROZ PERAST i PROSPEKT PERASTA na našem i engleskom jeziku. Štampu vodiča i prospekta je finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), posredstvom organizacije IRD, u sklopu programa Razvoj zajednice kroz demokratsko ekonomsko djelovanje (CRDAE). Uporedo sa vodičem, izrađena je i dvojezična WEB PREZENTACIJA PERASTA www.perast.com . Izradu web sajta finasirala je Opština Kotor sredstvima za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2005. godinu. 

prostori bez barijeraNa konkursu za dodjelu sredstva nevladinim orgnizacijama za 2006. godinu, EXPEDITIO je dobio dio sredstva za realizaciju projekta „Prostori bez barijera“. Glavna aktivnost projekta je izdavanje prvog udžbenika u Crnoj Gori o arhitektonskim i građevinskim standardima za prilagođavanje prostora osobama sa invaliditetom. Partneri: Arhitektonski fakultet-Sarajevo doc.dr. Emir Fejzic. Sponzori: Skupština Republike Crne Gore (na konkursu za za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2006. godinu).

gledaj oko sebeKampanju “Gledaj oko sebe - razmišljaj o prostoru!“ EXPEDITIO je pokrenuo u aprilu 2005. Cilj pokretanja kampanje je okupljanje građana Crne Gore oko teme koja je zajednički problem svih nas, a to je ugrožavanje životne sredine (neadekvatnom) gradnjom. Teritorija obuhvaćena kampanjom je Crna Gora, a projekat se realizuje u saradnji sa partnerima i saradnicima iz nevladinih organizacija: Natura - Kolašin, Društvo arhitekata Nikšića, Napredak - Gornja Lastva, Klub arhitekata - Herceg Novi, Za Druga - Petrovac i Društvo prijatelja Durmitora - Žabljak. Projekat traje 18 mjeseci, a započeo je u aprilu 2005 godine. Projekat se finansira iz fonda Evropske Unije preko Evropske agencije za rekonstrukciju iz Podgorice. 

odnos prema prostoruCilj projekta "Odnos prema prostoru - promovisanje EU standarda" bio je povećati svijest građana Srbije i Crne Gore o evropskim standardima u području upravljanja prostorom - urbano planiranje, arhitektura, održivi razvoj i kulturna baština, kao i da se odrede pravci djelovanja u tim područjima, da bi se napravio korak Srbije i Crne Gore prema evropskim integracijama. Partneri: PaPs – Pubic Art i Public Space iz Beograda. Donator: EU-European Movement u Srbiji - European Integration Fund.

skadarsko jezeroU okviru projekta koji je finansirala Rockefeller Brothers Fondacija "Skadarko jezero - održivi prostorni razvoj", jedna od aktivnosti se odnosila na izradu studije "Skadarsko jezero - studija potencijala za održivi prostorni razvoj". Publikacija nije izdavana u štampanom obliku, ali se može koristiti u digitalnom. Razlozi za usmjeravanje istraživanja na ovaj geografski prostor leže u izuzetnom bogatstvu I raznovrsnosti njegovog kulturnog pejzaža (prirodno i izgrađeno okruženje), koji predstavlja najveći potencijal razvoja regiona, a koji još uvijek nije na pravi način vrednovan.

racU toku dvije godine (2003-2005) EXPEDITIO je obavljao još jednu ulogu, djelovao je kao Regionalni centar javnog zastupanja (RAC). EXPEDITIO RAC je posvećen podršci nevladinim organizacijama i promovisanju kvalitetnijih odnosa izmedu NVO, državnih organa, poslovnog sektora i medija na teritorijama opština Kotor, Tivat, Budva, Herceg Novi, Bar i Ulcinj. Sponzori: USAID/ORT MAP (Montenegro Advocacy Program).

gradimo ekoloskiProjekat “GRADIMO EKOLOŠKI – GRADIMO SA PRIRODOM” zamišljen je kao kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima održivog razvoja u oblasti ekološkog graditeljstva, upotrebe energije i zaštite životne sredine. EXPEDITIO se odlučio za ovakav korak svjestan ekološke i energetske krize u kojoj živimo i potpunoj usmjerenosti na izvore energije, koji su gotovo iscrpljeni i neobnovljivi, a njihovo korišćenje za posljedicu ima zagadjenje, sa priličnim debalansom prirodnih tokova. Sponzori: Skupstina Republike Crne Gore.

arhitektura xx vijekaProjekat podrazumijeva događaj u Kotoru organizovan 17. aprila 2004 - tri predavanja o arhitektima i umjetnicima koji su djelovali na podrucju Boke u XX vijeku - arhitekti Milan Zlokovic i Nikola Dobrovic, umjetnik Vojislav Stanic, izlozba fotografija studentkinje arhitekture iz Beograda Milice Lopicic i projekcija filma o arh. Nikoli Dobroviću. Donatori: PRO HELVETIA Beograd i Swiss Cultural Programme za Serbiju i Crnu Goru.

prica o 2 ostrvaRadom "Priča o dva ostrva" EXPEDITIO učestvuje kao dio paviljona Srbije i Crne Gore na 9. Venecijanskom bijenalu 2004. godine. Tema bijenala je "METAMORPH", a tema našeg paviljona "Montenegrin eco-logic lab". Rad EXPEDITIO je kompjuterska 3d animacija i to je jedan od šest radova arhitekata i umjetnika koji djeluju na teritoriji Crne Gore. Donator: Ministarstvo kulture i medija Crne Gore.

WatchdogOd juna 2003, EXPEDITIO je obavljao još jednu ulogu, djelovao je kao Regionalni centar javnog zastupanja (RAC). EXPEDITIO RAC bio je posvećen podršci nevladinim organizacijama i promovisanju kvalitetnijih odnosa izmedu NVO, državnih organa, poslovnog sektora i medija na teritorijama opština Kotor, Tivat, Budva, Herceg Novi, Bar i Ulcinj. Jedna od aktivnosti sprovođene u okviru RAC-a tokom 2004. godine bila je i sprovođenje Watchdog inicijative u saradnji sa NVO Mans i Natura.

planiranje za buducnostTokom 2004. godine započela je realizacija projekta “Planiranje za budućnost”. Ovo je partnerski projekat koji sprovodi Razvojni program ujedinjenih nacija (UNDP) sa partnerima iz nevladinog sektora, među kojima je i EXPEDITIO, sa ciljem da se prati donošenje i implementacija novog Zakona o prostornom planiranju i uređenju prostora Republike Crne Gore. Partneri: Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenja prostora Crne Gore, Ministarstvo turizma Crne Gore, SIDA- Swedish International Development Cooperation Agency, UNDP- Program za razvoj ujedinjenih nacija, EXPEDITIO, Udruženje Arhitekata Crne Gore i MANS- Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Podgorica.

Untitled 1How To Send A Message / How To Produce A Contemporary Art Work – Step By Step (HSM) je autorski projekat umjetnice Milice Tomić, čija je početna ideja bila da kroz saradnju sa nordijskim, srpskim i austrijskim umjetnicima istraži i učini vidljivim proces proizvodnje umjetničkog djela, da traumatični čin nastajanja umjetničkog djela dedramatizuje. EXPEDITIO je partner u projektu. Sponzori / Producenti projekta su: Nordijski savjet ministara, u okviru dvogodišnjeg programa Norden Balkan Culture Switch, i Nordijski institut za savremenu umetnost – NIFCA.

palata viskovicNevladina organizacija EXPEDITIO, u saradnji sa partnerskom organizacijom Svenska Byggnadsvardsföreningen (Švedskom asocijacijom za graditeljsko nasljeđe) iz Stockholma, Švedska, treću godinu zaredom organizovala je Volonterski radni kamp restauracije na lokaciji palate Viskovic u Perastu. Ove godine radni kamp, restauracije palate Visković u Perastu, fokusirao se na konzervaciji i restauraciji drvenih vrata.

godinjeU saradnji sa NVO "Godinje" EXPEDITIO je organizovao arhitektonsku radionicu u selu Godinje na Skadarskom jezeru. U radionici su učestvovali devetoro studenata arhitekture kao i volonteri iz NVO "Godinje". U okviru projekta urađena je i publikacija "EXPEDITIO Godinje - arhitektonska radionica" koja predstavlja istraživanje urađenog u toku radionice. Partner na ovom projektu bila je NVO "Godine", donatori su bili: NEXT Fresh & co (Subotica) i NGO Godinje (Podgorica). Štampu publikacije je dodatno finansiralo Ministarstvo kulture i medija Crne Gore.

srednjevjekovni gradoviGodine 2004. EXPEDITO je sproveo kampanju "Srednjovjekovni gradovi Crne Gore" sa ciljem predstavljanja i promocije srednjovjekovnih gradova Crne Gore kao nedovoljno poznatog kulturno-istorijskog segmenta Crnogorske prošlosti i kulture, kao i prepoznavanje tih lokaliteta kao jedinstvene i atraktivne kulturne maršrute koje bi mogle privući veći broj turista. Donatori: UNDP-United Nations Development Programme i Rockefeller Brothers Fund, USA.

300 godina samoceU 2005. godini EXPEDITIO je objavio drugo izdanje publikacije o Perastu "Trista godina samoće" na talijanskom jeziku, u kojoj su predstavljeni rezultati prve arhitektonske radionice održane u Perastu 1997. godine. Publikacija je objavljena s ciljem prezentacije i promocije vrijednosti Perasta. Donator - podrška: organizacija Marco Polo System g.e.i.e. iz Venecije.

palatePublikacija "Palate Boke Kotorske" i veb sajt nastali su kao rezultat projekta „Kulturna maršruta - palate Boke Kotorske“. Cilj ovog projekta je prezentovanje i ukjučivanje palata Boke Kotorske u postojeću turističku ponudu Crne Gore, kao jedne od mogućih kulturnih maršruta, kako bi se doprinijelo valorizaciji bogatog nasljeđa i unaprijedio kulturni turizam. Ove maršrute mogle bi kasnije da posluže i za povezivanje sa kulturnim maršrutama zemalja u regionu. Sredstva za realizaciju projekta „Kulturna maršruta - palate Boke Kotorske“ dobijena su od Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Republike Crne Gore i Opštine Kotor. 

 

UN zgradaProjekt podrazumijeva posmatranje procesa izgradnje UN zgrade u Podgorici. To je prva zgrada UN-a i prva javna zgrada na ovom području izgrađena u skladu sa načelima ekološke gradnje. Cilj projekta je promocija ideje, načela i tehnike održive, energetski efikasne gradnje i podizanje svijesti o njoj, kroz posmatranje cijelog procesa realizacije UN zgrade. Ovaj projekat je trajao dvije godine, a donator je bio UNDP, kancelarija u Podgorici.

poljskaOvo je projekat u kome je EXPEDITIO partnerska organizacija Instututu za održivi razvoj (Institute for Sustainable Development) iz Varšave, Poljska. Pun naziv projekta je “I vama može biti teško - učinite proces lakšim" - studijsko putovanje u Poljsku za 15 predstavnika/ca administracije i ekoloških NVO iz Crne Gore. Pred NVO sektorom u Crnoj Gori je novi izazov - kako se pripremiti za partnerstvo vladinom sektoru u procesima pregovora između Vlade Crne Gore i Evropske komisije. Pvo studisko putovanje je osmišljeno tako da se izvuku pouke iz poljskog iskustva. Uloga EXPEDITIO je - organizovanje putovanja u Crnoj Gori, priprema izvještaja i pouka sa putovanja i publikovanje brošure nakon povratka u Crnu Goru.  Projekat je finansiran od strane Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland in 2006. Period implementacije: september–december 2006.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Eupravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347