SOSTENUTOOd jula 2009. do januara 2012. Expeditio je realizovao projekat „SOSTENUTO” u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Mediteranskog regiona, kroz MED program Evropske unije. Više detalja o Sostenuto projektu pročitate ovdje  nastavku možete pratiti sve aktivnosti Sostenuto projekta u Crnoj Gori.

eko planNašoj organizaciji je odobren projekat koji će biti relizovan u partnerstvu sa NVO Green Home pod nazivom "EKOPlan - Monitoring primjene principa održivog prostornog razvoja i zaštite životne sredine u prostorno planskim dokumentima u Crnoj Gori". Projektom se želi podstići primjena principa održivog prostornog razvoja i zaštite životne sredine u prostorno planskim dokumentima u Crnoj Gori, putem analize i monitoringa programskih zadataka, planova, projekata i legistative kao i istraživanja stepena primjene zakona i uticaja na građane. Donator je:Fondacija Institut za otvoreno društvo - Predstavništvo Crna Gora (FOSI ROM)

kotor za djecuProjekat "Kotor za djecu" je podržan od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu. Ideja projekta je da se bogato kulturno i istorijsko nasljeđe područja Kotora približi dječjoj populaciji na zanimljiv i djeci primjeren način. U okviru projekta, Expeditio je postavio veb sajt pod nazivom KOTOR ZA DJECU. Možete ga pogledati na adresi: www.upoznaj-kotor.me.

 

Rod i prostorU Crnoj Gori integrisanje rodne ravnopravnosti u planove i programe na svim nivoima je zakonska obaveza koja nije implementirana u dovoljnoj mjeri. Namjera projekta "Rod i prostor" bile je da podstakne procese uvodjenja rodne perspektve u procese planiranja prostornog razvoja u Crnoj Gori. Cilj projekta je povećanje osviještenosti za principe rodne ravnopravnosti kod aktera/ki uključenih u procese planiranja prostora u Crnoj Gori.

benefit livingOvaj projekat je jedan od osam projekata odobrenih NVO u okviru programa "IPA 2007 Support to Civil Society in Montenegro". Partneri: CORNUCOPIA - Zavod za prostor i kulturu, iz Vranskog, Slovenija i ACADEMICA - Akademska grupa, iz Beograda, Srbija. Opšti cilj projekta je promovisanje interkulturalnog dijaloga i kreativnost između EU i Crne Gore u oblastima savremene arhitekture i planiranja. Glavna svrha projekta je izrada idejnih modela savremenih, energetski efikasnih i  jeftinih (low cost) kuća, čime be se oblikovao novi prostor koji bi objedinio karakteristike crnogorskog okruženja i dostignuća savremene arhitekture, novih tehnologija i znanja preuzetih iz EU i zemalja u okruženju.

muzejsko blago perastaShodno Uredbi o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, a na osnovu javnog Konkursa objavljenog 03. februara 2009. godine za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Komisija je na sjednicama održanim 30. aprila i 04. maja 2009.godine donijela ODLUKU o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću, za sufinansiranje programa i projekata. NVO Expeditio su odobrena sredstva za projekat "Muzejsko blago Perasta internet prezentacija" u iznosu 4.300,00 €.

 

kulturne potrebe mladihExpeditio je u periodu septembar 2009. - mart 2010, sproveo istraživanje ma temu „Kulturne potrebe mladih u Boki Kotorskoj". Projekat je finansiralo Ministarstvo kulture, sporta i medija Crne Gore kroz program sufinansiranja projekata za mlade u 2009. godini, a u okviru realizacije Akcionog plana za mlade za 2009. Ovo istraživanje zamišljeno je kao dio šireg projekta pod nazivom Sostenuto koji Expeditio realizuje u saradnji sa partnerima iz Francuske, Italije, Slovenije i Španije, u okviru MED programa EU. Tema Sostenuto projekta je razmišljanje o kulturi kao o faktoru ekonomske i socijalne inovacije.

van institucionalni akteriOdbor za građansku inicijativu iz Niša je pokrenuo projekat pod nazivom "Vaninstitucionalni akteri kulturne politike u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji". Partneri na projektu su Remont iz Beograda, Expeditio iz Kotora i Centar za savremenu umetnost iz Skoplja. Projekat je kofinansiran od strane European Cultural Foundation (ECF). U Crnoj Gori, projekat je dio šire inicijative koju sprovodi EXPEDITIO u okviru MED programa, pod nazivom Sostenuto.

obrazovanjem do vrednovanja prostoraDonator projekta "Obrazovanjem do vrednovanja prostora" je FOUNDATION OPEN SOCIETY INSTITUTE, predstavništvo Crna Gora. Cilj projekta je edukovati mlade/djecu o vrijednostima prostora, njegovim prednostima i sposobnosti za razvoj zajednice. To je važna tema s obzirom da su javni prostori u Crnoj Gori generalno zanemareni i često opasni za korisnike dok je edukacija o vrijednostima prostora u Crnoj Gori nedovoljna. Projekat je rađen u partnerstvu sa: Osnovnom školom "Savo Ilić" (Kotor), Kancelarijom za prevenciju narkomanije (Kotor), Forum MNE (Kotor) i Zavodom za školstvo Crne Gore (Podgorica).

slovenska pomocEXPEDITIO je na ovom projektu bio lokalni partner organizaciji Vitra - Center za uravnotežen razvoj iz Cerknice, Slovenija, koja je od slovenačkog Ministarstva inostranih poslova (Ministarstvo za zunanje zadeve) dobila donaciju da sprovodi projekat povećanja znanja o energetskoj efikasnosti kroz seriju predavanja i BESPLATNU podjelu štedljivih sijalica u Crnoj Gori.

odraz umjetnostiProjekat „Odraz umjetnosti u javnim prostorima Cetinja" realizovan je u periodu decembar 2008 - septembar 2009 u okviru UNDP programa „Projekat podrške prostornom planiranju u Crnoj Gori". Cilj projekta „Odraz umjetnosti u javnim prostorima Cetinja" bio je da se unaprijedi javni prostor na Cetinju novim elementima sa umjetničkim karakterom kroz sprovođenje konkretnih intervencija putem uključivanja zainteresovanih strana u proces odlučivanja i planiranja. Donator projekta je Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju - SIDA

see heritageOpšti cilj projekta je jačanja kapaciteta SEE Heritage mreže, kroz njeno organizaciono i pravno definisanje, unapređivanje njene vidljivost i uticaja i stvaranje osnove za održivost, i stvaranja održive mreže, koja bi bila stabilnija i aktivnija u oblasti svog djelovanja na području Jugoistične Evrope, a i šire. Donator projekta je: Cultural Heritage without Borders (CHwB), projekat traje 12 mjeseci.

program posjeteU periodu od 13. do 17. oktobra 2008, u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, EXPEDITIO organizuje program posjete američkih eksperata iz oblasti kulturnog nasljeđa. Posjeta se realizuje u okviru Spiker programa Ambasade SAD. Cilj ove posjete je da eksperti iz Amerike, kroz seriju prezentacija i sastanaka, akterima na polju kulturnog nasljeđa iz Crne Gore prenesu svoja iskustva vezana za zaštitu i unapređenje kulturnog nasljeđa. Ova iskustva iz Amerike bi mogla da budu značajna za podsticanje procesa razvoja adekvatne strategije zaštite kulturnog nasljeđa Crne Gore, uzimajući posebno u obzir ulogu nasljeđa kao bitnog faktora razvoja. 

energy daysProjekat "Dani energije u Crnoj Gori" realizovan je u okviru kampanje The Sustainable Energy Europe 2005-2008 /Održiva energija u Evropi 2005-2008/ koju je pokrenula Evropska komisija www.sustenergy.org. EXPEDITIO je podnio prijavu za sprovođenje kampanje Energy Days u Crnoj Gori kako bismo time postali dio partnerske mreže The Sustainable Energy Partnership. Naša aplikacija je 25.07.2007. zvanično prihvaćena. Evropska komisija ne dodjeljuje finansijska sredstva za lokalne partnere, ali nudi mogućnost veće vidljivosti, promovisanja i kredibiliteta na evropskom nivou (korišćenje logoa, promovisanje na EU sajtu, itd.).

kostanjicaEXPEDITIO je učestvovao u radnom timu koji je upravo završio izradu „Studije zaštite graditeljskog nasljeđa Kostanjice“. Studija je rađena za potrebe Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Kostanjice, a njen naručilac je Opština Kotor. Nosilac izrade studije je Arhitektonski fakultet u Podgorici. Rukovodilac radnog tima je bio Doc. dr Ilija Lalošević, dipl. inž. arh., konzervator-savjetnik, a saradnice: Jelena Franović, dipl. inž. pejzaž. arh., kao i Aleksandra Kapetanović, dipl. inž. arh., konzervatorka i Biljana Gligorić, dipl. inž. arh. iz EXPEDITIO.

program razmjeneCilj Programa razmjene u oblasti upravljanja predjelom bio je promovisanje i podsticanje aktivnijeg uključivanja građana/ki u procese zaštite, upravljanja i planiranja predjela, posebno kroz njihovo direktno uključivanje u proces identifikacije vrijednosti  kulturnog predjela.  Kroz Program razmjene tretiralo se područje Boke Kotorske, uključujući teritorije Opština Kotor, Tivat i Herceg Novi, koje predstavlja izuzetno vrijedan kulturni predio, ali koje se trenutno susreće sa mnogim izazovima i rizicima vezanim za njegovu zaštitu i planiranje. Sredstva za ovaj projekat obezbijedila je Kvebek-Labrador fondacija preko Trust for Mutual Understanding.

Expeditio kapacitetiSredinom decembra, našoj organizaciji je odobren trogodišnji projekat za jačanje institucionalnog kapaciteta, ali i za dalji aktivan doprinost sprovođenju Strategije za održivi razvoj Crne Gore. Glavni ciljevi projekta su: uspostavljanje efikasnog upravljanja ljudskim resursima, obezbjeđivanje dugoročne održivosti EXPEDITIO, razvoj i unapređivanje programskih aktivnosti i omogućavanje vidljivosti organizacije u široj ali i stručnoj javnosti, kroz izradu PR materijala i godišnjeg izvještaja EXPEDITIO za 2008. i 2009. Donator projekta je: Rockefeller Brothers Fund. Trajanje projekta: 3 godine.

baza spomenikaPodručje Opštine Kotor je osobeno po bogatom kulturnom nasljeđu. Projekat „Baza spomenika kulture Kotora – internet prezentacija“ ima za cilj da se putem interneta, kao savremenog medija, detaljno prezentuje spomeničko nasljeđe Kotora. U prvoj fazi predviđeno je postavljanje dvojezičnog sajta. Ovim putem će informacije o kulturnim potencijalima Kotora biti distribuirane do najšireg kruga ljudi na jednostavan i atraktivan način. Za ovaj projekat, EXPEDITIO je na KONKURSU za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u Opštini Kotor za 2008. godinu, dobio sredstva u iznosu 3.275 eu.

kulturne prakse u BOKI naslovna

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je ko-finansirao aktivnosti Expeditio u okviru projekta "Sostenuto", pod nazivom “Kultura – identitet Boke”. Expeditio je inicirao proces istraživanja „Kulturne prakse u Boki Kotorskoj“ u okviru projekta „Sostenuto“, gdje je u saradnji sa nadležnim službama Opština Kotor, Tivat i Herceg Novi, razvio ulazna istraživanja i nacrte lokalnih „Programa razvoja kulture 2012-16”. Tokom projekta obavljen je i detaljan proces kulturnog mapiranja regiona, urađena je baza podataka kulturnih aktera, kao i analiza nezavisne kulturne scene. Expeditio je za realizaciju projekta angažovao lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, a ZZZCG je obezbijedio sredstva u iznosu od 7.267,48 eura (bruto) za finansiranje naknada zarada za učesnike javnog rada.

Izrada softveraIzrada softvera za energetsku efikasnost u stambenom sektoru se vrši u okviru pilot projekta “Energetska efikasnost u stanovanju – procjena uticaja” koji realizuje firma GreenMax Capital Advisors iz Varšave (Poljska) u sklopu partnerstva sa Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu, koji funkcioniše kao dio programa Evropske Komisije. Partner u ovom projektu je i EXPEDITIO. Odobrena sredstva: 1.250,00 EUR

GRADSKI TRGOVITokom 2011/12 realizovan je projekat Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima koji je imao za cilj da doprinese oživljavanju gradskih trgova kao održivih javnih mjesta koja njeguju kulturni identitet i promovišu različitost kroz primjenu javnih politika i aktivno učešće zajednice. Nosilac projekta je organizacija Co-PLAN, Institute for Habitat Development iz Tirane, Albanija; dok su partneri na projektu: Koalicija za održivi razvoj KOR iz Skoplja, Makedonija; EXPEDITIO iz Kotora, Crna Gora i Polis Univerzitet (International School of Architecture and Urban Development Policies) iz Tirane, Albanija.

Francusko poslanstvo CGArhitektonska istraživanja zgrade bivšeg Francuskog poslanstva na Cetinju sprovedena su kao jedna od aktivnosti u okviru projekta „Ljubljanski proces – rehabilitacija našeg zajedničkog nasljeđa“, kojim koordinira Radna grupa za kulturu i društvo Savjeta za regionalnu saradnju (RCCTFCS), sa sjedištem na Cetinju. Ministarstvo kulture zaduženo je za sprovođenje aktivnosti u CrnojGori. Projekat je finansiran iz sredstava Evropske unije kroz grant namijenjen održivoj rehabilitaciji kulturnog nasljeđa na Zapadnom Balkanu.

odrzivi gradoviRockefeller Brothers Fund je odobrila finansiranje projekta "Promotion of Education for Sustainable Development through Professional Support to the Implementation of the Cross-Curricular Area: Sustainable Cities and Neighborhoods". Cilj projekta je podizanje svijesti o održivom prostornom planiranju u školama u Crnoj Gori. Edukacija o planiranju prostora, održivim vidovima trasporta i korišćenju zemljišta, će biti realizovana kroz multi discoplinarni predmet "Održivi gradovi i mjesta" u okviru školskih kurikuluma.

ZalaziHeadley Trust fondacija je u martu 2012 odobrila finansiranje projekta Expeditio pod nazivom "Valorizacija ruralnog nasljeđa u Crnoj Gori – pilot područje Zalazi ". Cilj projekta je unapređenje zaštite i  valorizacije ruralnog nasljeđa u Crnoj Gori. Projekat će trajati godinu dana.

EclectisPočetkom marta 2013. kroz EU program "Culture Programme 2007-2013" (Linija 1.2.1 'Cooperation project') odobren je projekat ECLECTIS. Jedan od sedam partnera na ovom projektu je i Expeditio. U okviru projekta ECLECTIS organizacije Prostorož iz Slovenije, Expeditio iz Crne Gore, Tranforms iz Portugalije, Waag iz Holandije, Idensitat iz Španije, Dedale iz Francuske i EFAP (European Forum for Architectural Policies) iz Belgije imaju za cilj da implemetiraju inovativni evropski strukturalni proces koji podstiče integraciju građana/ki u kreiranje urbanog prostora, vrednujući evropsku raznolikost, međukulturalni dijalog i nove tehnologije kao izvore koji mogu stimulisati kreativnost i nove prakse.

djir po kotoruplakat finalPripremu i štampanje knjige "Đir po Kotoru i vodič za radoznalu djecu"podržalo je Ministarstvo kulture Crne Gore u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturno i umjetničkog stvaralaštva u 2011. godini. Autorka knjige je Stanka Brdar, dok su izdavači NVO Expeditio i Fondacija Kotorski festival pozorišta za djecu.

SCE in HeritageU saradnji sa partnerskim organizacijama sa područja Evrope i Zapadnog Balkana EXPEDITIO je realizovao projekat “Uključivanje civilnog društva u razvoj zajednice kroz razumijevanje, razvoj, upravljanje i očuvanje graditeljskog kulturnog nasljeđa na području Zapadnog Balkana – CSEinHeritage”.

 

Promoting principles of SDPočetkom marta 2012, Rockefeller Brothers Fund (RBF) je odobrila finansiranje projekta Expeditio pod nazivom "Promocija principa održivog razvoja u javnim prostorima Boke Kotorske". Projekat traje dvije godine. 

Places of DiversityTokom avgusta 2013. Ana Lindh Foundation odlučila je da podrži Expeditio projekat “PROSTORI RAZLIČITOSTI – Javni prostori kao polje interkulturnog dijaloga i promocije društvenih vrijednosti”. Projekat traje 11 mjeseci.


 

spremniji EU fondoviOvo je projekat osmišljen u saradnji sa Opštinom Kotor u cilju jačanja kapaciteta lokalnih samouprava i nevladinih organizacija iz Boke Kotorske za pisanje projekata i upravljanje grantovima iz fondova Evropske unije. Projekat je finansiran u okviru programa PHILIA - Association of Multuetnic Cities of Southeast Europe. 

medjuopstinska saradnjaOvo je prvi projekat koji se bavi međuopštinskom saradnjom na teritoriji Boke Kotorske - među opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi. Ovo je prvi projekat ovog tipa u Crnoj Gori. Sredstva za projekat je odobrila Holandska ambasada u Beogradu, preko kancelarije u Podgorici, okvirna tema kojom će se baviti je kulturni turizam Bokokotorskog zaliva. Osnovni cilj projekta je razrada i testiranje različitih oblika saradnje između opština, NVO-a i privatnih preduzeća na području Boke Kotorske. 

monitoring nacrta planaOvo je partnerski projekat u koji je uključeno 7 nevladinih organizacija iz Crne Gore, a među njima i EXPEDITIO. Cilj ovog projekta je usvajanje kvalitetnog Prostornog plana Crne Gore, čiji je proces u toku, koji treba da bude usklađen sa evropskim standardima u oblasti prostornog planiranja. Monitoring Prostornog plana sa raznih aspekata realizuju sljedeće nevladine orgnizacije iz Crne Gore: MANS, Green Home, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Breznica, Expeditio, Monitoring Group Ulcinj – MOGUL i Natura. Sponzor: UNDP.

vodic perastEXPEDITIO je objavio turistički VODIČ KROZ PERAST i PROSPEKT PERASTA na našem i engleskom jeziku. Štampu vodiča i prospekta je finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), posredstvom organizacije IRD, u sklopu programa Razvoj zajednice kroz demokratsko ekonomsko djelovanje (CRDAE). Uporedo sa vodičem, izrađena je i dvojezična WEB PREZENTACIJA PERASTA www.perast.com . Izradu web sajta finasirala je Opština Kotor sredstvima za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2005. godinu. 

prostori bez barijeraNa konkursu za dodjelu sredstva nevladinim orgnizacijama za 2006. godinu, EXPEDITIO je dobio dio sredstva za realizaciju projekta „Prostori bez barijera“. Glavna aktivnost projekta je izdavanje prvog udžbenika u Crnoj Gori o arhitektonskim i građevinskim standardima za prilagođavanje prostora osobama sa invaliditetom. Partneri: Arhitektonski fakultet-Sarajevo doc.dr. Emir Fejzic. Sponzori: Skupština Republike Crne Gore (na konkursu za za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2006. godinu).

gledaj oko sebeKampanju “Gledaj oko sebe - razmišljaj o prostoru!“ EXPEDITIO je pokrenuo u aprilu 2005. Cilj pokretanja kampanje je okupljanje građana Crne Gore oko teme koja je zajednički problem svih nas, a to je ugrožavanje životne sredine (neadekvatnom) gradnjom. Teritorija obuhvaćena kampanjom je Crna Gora, a projekat se realizuje u saradnji sa partnerima i saradnicima iz nevladinih organizacija: Natura - Kolašin, Društvo arhitekata Nikšića, Napredak - Gornja Lastva, Klub arhitekata - Herceg Novi, Za Druga - Petrovac i Društvo prijatelja Durmitora - Žabljak. Projekat traje 18 mjeseci, a započeo je u aprilu 2005 godine. Projekat se finansira iz fonda Evropske Unije preko Evropske agencije za rekonstrukciju iz Podgorice. 

odnos prema prostoruCilj projekta "Odnos prema prostoru - promovisanje EU standarda" bio je povećati svijest građana Srbije i Crne Gore o evropskim standardima u području upravljanja prostorom - urbano planiranje, arhitektura, održivi razvoj i kulturna baština, kao i da se odrede pravci djelovanja u tim područjima, da bi se napravio korak Srbije i Crne Gore prema evropskim integracijama. Partneri: PaPs – Pubic Art i Public Space iz Beograda. Donator: EU-European Movement u Srbiji - European Integration Fund.

skadarsko jezeroU okviru projekta koji je finansirala Rockefeller Brothers Fondacija "Skadarko jezero - održivi prostorni razvoj", jedna od aktivnosti se odnosila na izradu studije "Skadarsko jezero - studija potencijala za održivi prostorni razvoj". Publikacija nije izdavana u štampanom obliku, ali se može koristiti u digitalnom. Razlozi za usmjeravanje istraživanja na ovaj geografski prostor leže u izuzetnom bogatstvu I raznovrsnosti njegovog kulturnog pejzaža (prirodno i izgrađeno okruženje), koji predstavlja najveći potencijal razvoja regiona, a koji još uvijek nije na pravi način vrednovan.

racU toku dvije godine (2003-2005) EXPEDITIO je obavljao još jednu ulogu, djelovao je kao Regionalni centar javnog zastupanja (RAC). EXPEDITIO RAC je posvećen podršci nevladinim organizacijama i promovisanju kvalitetnijih odnosa izmedu NVO, državnih organa, poslovnog sektora i medija na teritorijama opština Kotor, Tivat, Budva, Herceg Novi, Bar i Ulcinj. Sponzori: USAID/ORT MAP (Montenegro Advocacy Program).

gradimo ekoloskiProjekat “GRADIMO EKOLOŠKI – GRADIMO SA PRIRODOM” zamišljen je kao kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima održivog razvoja u oblasti ekološkog graditeljstva, upotrebe energije i zaštite životne sredine. EXPEDITIO se odlučio za ovakav korak svjestan ekološke i energetske krize u kojoj živimo i potpunoj usmjerenosti na izvore energije, koji su gotovo iscrpljeni i neobnovljivi, a njihovo korišćenje za posljedicu ima zagadjenje, sa priličnim debalansom prirodnih tokova. Sponzori: Skupstina Republike Crne Gore.

arhitektura xx vijekaProjekat podrazumijeva događaj u Kotoru organizovan 17. aprila 2004 - tri predavanja o arhitektima i umjetnicima koji su djelovali na podrucju Boke u XX vijeku - arhitekti Milan Zlokovic i Nikola Dobrovic, umjetnik Vojislav Stanic, izlozba fotografija studentkinje arhitekture iz Beograda Milice Lopicic i projekcija filma o arh. Nikoli Dobroviću. Donatori: PRO HELVETIA Beograd i Swiss Cultural Programme za Serbiju i Crnu Goru.

prica o 2 ostrvaRadom "Priča o dva ostrva" EXPEDITIO učestvuje kao dio paviljona Srbije i Crne Gore na 9. Venecijanskom bijenalu 2004. godine. Tema bijenala je "METAMORPH", a tema našeg paviljona "Montenegrin eco-logic lab". Rad EXPEDITIO je kompjuterska 3d animacija i to je jedan od šest radova arhitekata i umjetnika koji djeluju na teritoriji Crne Gore. Donator: Ministarstvo kulture i medija Crne Gore.

WatchdogOd juna 2003, EXPEDITIO je obavljao još jednu ulogu, djelovao je kao Regionalni centar javnog zastupanja (RAC). EXPEDITIO RAC bio je posvećen podršci nevladinim organizacijama i promovisanju kvalitetnijih odnosa izmedu NVO, državnih organa, poslovnog sektora i medija na teritorijama opština Kotor, Tivat, Budva, Herceg Novi, Bar i Ulcinj. Jedna od aktivnosti sprovođene u okviru RAC-a tokom 2004. godine bila je i sprovođenje Watchdog inicijative u saradnji sa NVO Mans i Natura.

planiranje za buducnostTokom 2004. godine započela je realizacija projekta “Planiranje za budućnost”. Ovo je partnerski projekat koji sprovodi Razvojni program ujedinjenih nacija (UNDP) sa partnerima iz nevladinog sektora, među kojima je i EXPEDITIO, sa ciljem da se prati donošenje i implementacija novog Zakona o prostornom planiranju i uređenju prostora Republike Crne Gore. Partneri: Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenja prostora Crne Gore, Ministarstvo turizma Crne Gore, SIDA- Swedish International Development Cooperation Agency, UNDP- Program za razvoj ujedinjenih nacija, EXPEDITIO, Udruženje Arhitekata Crne Gore i MANS- Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Podgorica.

Untitled 1How To Send A Message / How To Produce A Contemporary Art Work – Step By Step (HSM) je autorski projekat umjetnice Milice Tomić, čija je početna ideja bila da kroz saradnju sa nordijskim, srpskim i austrijskim umjetnicima istraži i učini vidljivim proces proizvodnje umjetničkog djela, da traumatični čin nastajanja umjetničkog djela dedramatizuje. EXPEDITIO je partner u projektu. Sponzori / Producenti projekta su: Nordijski savjet ministara, u okviru dvogodišnjeg programa Norden Balkan Culture Switch, i Nordijski institut za savremenu umetnost – NIFCA.

palata viskovicNevladina organizacija EXPEDITIO, u saradnji sa partnerskom organizacijom Svenska Byggnadsvardsföreningen (Švedskom asocijacijom za graditeljsko nasljeđe) iz Stockholma, Švedska, treću godinu zaredom organizovala je Volonterski radni kamp restauracije na lokaciji palate Viskovic u Perastu. Ove godine radni kamp, restauracije palate Visković u Perastu, fokusirao se na konzervaciji i restauraciji drvenih vrata.

godinjeU saradnji sa NVO "Godinje" EXPEDITIO je organizovao arhitektonsku radionicu u selu Godinje na Skadarskom jezeru. U radionici su učestvovali devetoro studenata arhitekture kao i volonteri iz NVO "Godinje". U okviru projekta urađena je i publikacija "EXPEDITIO Godinje - arhitektonska radionica" koja predstavlja istraživanje urađenog u toku radionice. Partner na ovom projektu bila je NVO "Godine", donatori su bili: NEXT Fresh & co (Subotica) i NGO Godinje (Podgorica). Štampu publikacije je dodatno finansiralo Ministarstvo kulture i medija Crne Gore.

srednjevjekovni gradoviGodine 2004. EXPEDITO je sproveo kampanju "Srednjovjekovni gradovi Crne Gore" sa ciljem predstavljanja i promocije srednjovjekovnih gradova Crne Gore kao nedovoljno poznatog kulturno-istorijskog segmenta Crnogorske prošlosti i kulture, kao i prepoznavanje tih lokaliteta kao jedinstvene i atraktivne kulturne maršrute koje bi mogle privući veći broj turista. Donatori: UNDP-United Nations Development Programme i Rockefeller Brothers Fund, USA.

300 godina samoceU 2005. godini EXPEDITIO je objavio drugo izdanje publikacije o Perastu "Trista godina samoće" na talijanskom jeziku, u kojoj su predstavljeni rezultati prve arhitektonske radionice održane u Perastu 1997. godine. Publikacija je objavljena s ciljem prezentacije i promocije vrijednosti Perasta. Donator - podrška: organizacija Marco Polo System g.e.i.e. iz Venecije.

palatePublikacija "Palate Boke Kotorske" i veb sajt nastali su kao rezultat projekta „Kulturna maršruta - palate Boke Kotorske“. Cilj ovog projekta je prezentovanje i ukjučivanje palata Boke Kotorske u postojeću turističku ponudu Crne Gore, kao jedne od mogućih kulturnih maršruta, kako bi se doprinijelo valorizaciji bogatog nasljeđa i unaprijedio kulturni turizam. Ove maršrute mogle bi kasnije da posluže i za povezivanje sa kulturnim maršrutama zemalja u regionu. Sredstva za realizaciju projekta „Kulturna maršruta - palate Boke Kotorske“ dobijena su od Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Republike Crne Gore i Opštine Kotor. 

 

UN zgradaProjekt podrazumijeva posmatranje procesa izgradnje UN zgrade u Podgorici. To je prva zgrada UN-a i prva javna zgrada na ovom području izgrađena u skladu sa načelima ekološke gradnje. Cilj projekta je promocija ideje, načela i tehnike održive, energetski efikasne gradnje i podizanje svijesti o njoj, kroz posmatranje cijelog procesa realizacije UN zgrade. Ovaj projekat je trajao dvije godine, a donator je bio UNDP, kancelarija u Podgorici.

poljskaOvo je projekat u kome je EXPEDITIO partnerska organizacija Instututu za održivi razvoj (Institute for Sustainable Development) iz Varšave, Poljska. Pun naziv projekta je “I vama može biti teško - učinite proces lakšim" - studijsko putovanje u Poljsku za 15 predstavnika/ca administracije i ekoloških NVO iz Crne Gore. Pred NVO sektorom u Crnoj Gori je novi izazov - kako se pripremiti za partnerstvo vladinom sektoru u procesima pregovora između Vlade Crne Gore i Evropske komisije. Pvo studisko putovanje je osmišljeno tako da se izvuku pouke iz poljskog iskustva. Uloga EXPEDITIO je - organizovanje putovanja u Crnoj Gori, priprema izvještaja i pouka sa putovanja i publikovanje brošure nakon povratka u Crnu Goru.  Projekat je finansiran od strane Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland in 2006. Period implementacije: september–december 2006.

Perast kampIskustvo švedske organizacije za brigu o nasljedju - Svenska föreningen för byggnadsvard sa kojom EXPEDITIO sarađuje od 2001. godine je bilo impuls za našu organizaciju da pokušamo da ostvarimo nešto slično na ovim prostorima. Prvi u nizu kampova je bila radna akcija raščišćavanja tvrđave “Sv. Krst“ u Perastu 2002. godine na kojoj su učestvovali volonteri iz naše zemlje i Švedske. Drugi volonterski radni kamp 2003. odnosio se na pripremne radove za sanaciju tvrđave u Perastu. Na ovom kampu učestvovali su volonteri iz naše zemlje i Švedske. 

kulturno nasljedjePriprema i organizovanje jednodnevnog okruglog stola pod nazivom "Kulturno nasljeđe- potencijal za razvoj Boke". Sastanaku su prisustvovali predstavnici NVO, institucija, opština, crkve i privrednog sektora. Okrugli sto je pratilo štampanje propagandnog materijala u vidu 500 plakata i 1000 pamfleta na temu kulturnog nasleđa. Partneri: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, Kotor, Crna Gora. Sponzori: USAID/ORT Montenegro Advocacy Program.

kamp sv krizIskustvo švedske organizacije za brigu o nasljedju Svenska föreningen för byggnadsvard sa kojom EXPEDITIO sarađuje od 2001. godine je bilo impuls za našu organizaciju da pokušamo da ostvarimo nešto slicno na ovim prostorima. Prvi u nizu kampova je bila radna akcija raščišćavanja tvrđave “Sv. Krst“ u Perastu 2002. godine na kojoj su učestvovali volonteri iz naše zemlje i Švedske. Drugi volonterski radni kamp 2003. odnosio se na pripremne radove za sanaciju tvrđave u Perastu. Na ovom kampu učestvovali su volonteri iz naše zemlje i Švedske. Donator: Skupština Republike Crne Gore.

nova durmitorskaJavni anonimni arhitektonski konkurs. Povod raspisivanja arhitektonskog konkursa "NOVA DURMITORSKA KUĆA" je pojava bespravne i neadekvatna gradnje na području Durmitora koja prijeti da trajno oblikovno i vizuelno devastira ovo područje od izuzetne vrijednosti (pod zaštitom UNESCO-a). Cilj projekta je promovisanje principa tradicionalne i ekološke arhitekture Durmitora kao polažišta za buduću gradnju. Donator projekta: UNDP (United Nations Development Programme) i Rockefeller Brothers Fund USA.

perast 6 radovaOvaj projekat predstavlja diplomske radove 5 studentinja arhitektonskog fakulteta u Beogradu i jedne studentkinje Akademije primjenjenih umjetnosti sa Cetinja. Svi diplomski radovi imaju zajednički temu - grad Perast. Učesnici: Aleksandra Kapetanović,Tatjana Rajić, Radojka Nožica, Ljubomirka Bilenjkij, Biljana Gligorić i Radmila Beća Radulović. Sponzori: EXPEDITIO i Fondacija "ZID" (sponzor izlozbe u okviru Cetinjskog bijenala).

tajne perastOvaj projekat je urađen u sklopu projekta LANAC OTKRIĆA u organizaciji fondacije "MM ART" iz Podgorice. Naša aktivnost u okviru projekta "Lanac otkrica" bila je predstavljanje manje poznatih mjesta, ljudi i događaja vezanih za Perast. Aktivnost je pracena stampanjem lifleta. Sponzori: Fondacija MM ART, Podgorica

zagoraEXPEDITIO "ZAGORA" održana je avgusta 2000. godine u ovom grbaljskom selu. To je bilo drugo istraživanje koje smo sproveli na teritoriji Grblja (prvo je bilo 1998.godine u selu Sutvara). U Zagori je boravilo 16 studenata arhitekture sa Beogradskog i Banjalučkog univerziteta. Učesnici EXPEDITIO bili su smešteni kod mještana što je našem istraživanju dalo poseban doživljaj. Sponzori: Društvo za obnovu manastira Podlastva, Grbalj; RESTAURART, Budva; MONTECEP, Kotor i JP MORSKO DOBRO, Budva.

 

sutvaraSnimanje postojećeg stanja sela Sutvara. Projekat je započet na osnovu inicijative Društva za obnovu manastira Podlastva. Obuhvata snimanje sela (premjeravanje kuća i ambijenata sela Sutvara) i izradu fotodokumentacije. Ovo je prva dokumentacija uradjena o selu Sutvara u Grblju, Crna Gora. Sponzor: Društvo za obnovu manastira Podlastva, Grbalj.

 

perast 97Ovo je prvi projekat- ekspedicija koju smo sproveli. Pokazalo se da je izbor lokacije - Perast, bio odlučujući u daljem radu EXPEDITIO. Za ovaj projekat EXPEDITIO je dobio i zvaničnu podršku UNESCO-a. Sponzori: FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO, Beograd; CEP, Beograd; Ministarstvo građevina Srbije; CIP-Saobraćajni institut, Beograd; Nina GRO; Meteor promet; STEM, Beograd; PAPIR PLAST, Beograd i Ministarstvo za zaštitu prirodne sredine Crne Gore.

obedska baraJednodnevna radionica na temu "Povratak ptice Ibis". Ovaj internacionalni projekat je organizovan od strane Mladih istraživača Srbije, a EXPEDITIO je pozvan da organizuje jednodnevnu radionicu na Obedskoj bari. Mi smo se odlucili da, praveci ptice od papira i pobadajuci ih po bari, simbolicno vratimo ptice u svoja stanista. Sponzor: EXPEDITIO

perast 98Međunarodna arhitektonska radionica na temu "Revitalizacija grada Perasta". Druga po redu expedicija u Perastu je učinila korak naprijed u odnosu na istraživanja 1997.godine. Na osnovu prikupljenih podataka studenti su pokušali da daju svoja viđenja mogućih pravaca oživljavanja Perasta. Neke od obrađenih tema su: osvjetljenje grada, mjesta okupljanja, frutti di mare- Perast uzgajalište morskih plodova... Sponzor: FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO, Beograd.

Bastina logoCilj projekta „Baština – Pokretač razvoja” je doprinos uspostavljanju saradnje između institucija nadležnih za zaštitu prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj i Crnoj Gori kroz implementaciju zajedničkih programa, edukaciju, prenošenje znanja i aktivnosti na podizanju nivoa svijesti. Više o projektu pročitajte na www.bastina.me

 

act4city logo

ACT4CITY - Independent cultural actors towards sustainable Balkan cities je projekat koji promoviše pristup održivosti gradova kroz zajedničke obrazovne, umjetničke i aktivnosti javnog zastupanja. Projekat realizuju Expeditio, Kotor, ME; Ministarstvo prostora, Beograd, RS; City Creative Network - CCN, Skoplje, MK; Art radionica Lazareti, Dubrovnik, HR. The project ACT4CITY is funded by Balkan Arts and Culture Fund BACBAC is supported by the Swiss Government through the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the European Cultural Foundation (EFC).

logotipi act4city

 

ŠKOLA GRAD

Cilj projekta ŠKOLA ♥ GRAD je povećanje znanja profesora/ca i učenika/ca u osnovnim školama Crne Gore o planiranju održivih gradova i naselja. Legalni osnov za realizaciju projekta predstavlja činjenica da u obrazovnom sistemu Crne Gore već postoji program »Obrazovanje za održivi razvoj« koji podrazumijeva osam međupredmetnih tema od kojih je jedna održivi gradovi i naselja. Iako postoji pravna osnova, nivo implementacije u crnogorskim osnovnim školama je veoma nizak te se projekat ŠKOLA ♥ GRAD bavi upravo praktičnim edukacijom nastavnika/ca i učenika na temu održivi gradovi i naselja kako bi ta međupredmenta tema zaživjela u sklopu redovnog nastavnog programa.

artizen logo Kroz program Creative Europe 2014 - Smaller scale cooperation projects (COOP1) podržan projekat EUROPEAN ARTIZEN INITIATIVE u kome je partner i Expeditio.

 

urban humUrban Hum je multidisciplinarna platforma s ciljem kritičkog promišljanja prezentacije, očuvanja i interpretacije urbanih, javnih prostora u regiji. Naša misija povezuje nas međusobno sa našim različitim istorijama, prepličući (nekadašnju) multi-kulturalnu naciju. Naš cilj je da transformiramo lokalne zajednice od mjesta u kojima živimo u mjesta koje volimo i razumijemo - zajedno. Partneri projekta URBAN HUM su: Udruga Bacači Sjenke, Hrvatska (nosilac projekta); The Association for Culture and Art FRU, Makedonija; Kulturni centar REX, Srbija; Qendra Multimedia, Kosovo; Expeditio, Crna Gora.

 

gradski prostoriDo we sufficiently use potentials of public spaces regarding the real needs of our communities? How can we better involve independent cultural actors in decision making processes on management of public spaces? These are some questions that  the project “City Spaces – Spaces for Citizens” aims to respond, considering local contexts and experiences in big cities (Zagreb and Belgrade) as well as in smaller communities (Kotor, Tivat, Budva and Herceg Novi).

Aim of the project “City Spaces – Spaces for Citizens” is to improve participation of independent cultural scene actors in decision-making processes concerning management of public properties in partner countries.

The issue of the possible role of independent cultural scene in management of public spaces is not new, but it is still very relevant in the region. There are significant achievements and good experiences in this field, particularly in Croatia and to a certain extent in Serbia. In Montenegro there was no committed advocacy activities initiated by independent cultural actors on public facilities management.

Applicant (Expeditio-ME), partners (Ministry of Space-SER and Alliance Operation City-CRO) and associate (IPOP Institute for Policies of Space-SLO) have been active for a number of years in the field of city resources management with focus on public interest. In addition, all four organizations are interested in contributing to independent cultural scene development.

Projekat City Spaces - Spaces for Citizens je odobren na konkursu raspisanom od strane regionalne platforme za kulturu KOOPERATIVA.

nifob logoEXPEDITIO je partner u evropskom projektu "Nove ideje za stare objekte". Projekat sprovodi sedam malih i srednjih gradova u Evropi od Baltika do Balkana, koji se susreću sa zajedničkim problemima ekonomskog i socijalnog pada i žele da pronađu efikasna i demokratska rješenja za urbanu regeneraciju i poboljšanje kvaliteta života stanovnika. Projekat je realizovan u okviru programa "Evropa za građane" - Europe for Citizens. Počeo je u julu 2015. godine i trajaće do kraja juna 2017. godine.

logo agriscape

Projekat AGRISCAPE&ME- Obnova tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža za održivu poljoprivredu realizuje se iz sredstava Evropske unije u okviru regionalnog projekta “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji sprovodi regionalni konzorcijum organizacija civilnog društva iz Albanije, bivše jugoslovenske republike Makedonije, Kosova i Crne Gore, predvođen Organizacijom za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA iz Srbije.

Projekat AGRISCAPE&ME realizuju organizacije EXPEDITIO Centar za održivi prostorni razvojKulturno zavičajno udruženja NAPREDAK Gornja Lastva i Maslinarsko društvo „Boka“ – Boka Kotorska. Saradnik na projektu je Mreža za ruralni razvoj Crne Gore.

Ciljevi projekta AGRISCAPE&MEsu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave kulturnom baštinom, pejzažom i poljoprivredom  i stvaranju platforme relevantnih aktera u oblastima poljoprivrede, kulturne baštine, pejzaža i planiranja koja će doprinijeti unapređenju zakonskog i institucionalnog okvira za zaštitu, planiranje i upravljanje tradicionalnim poljoprivrednim pejzažom u cilju razvoja održive poljoprivrede u Crnoj Gori. Više o projektu možete naći na zvaničnom web sajtu: www.agriscape.org

logo prefab

U septembru 2016. našoj organizaciji je odobren projekat PREFAB Ø ENERGY. Projekat finansira Evropska unija, u okviru grant šeme „Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije“, a koja se implementira u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa 2012-2013. Ministarstvo finansija Crne Gore, tj. Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći zadužen je za nadgledanje implementacije projekta.

Projekat, čija je implementacija počela 02. 09. 2016, će trajati 12 mjeseci.

Projektom je odobren iznos od 22.436,19 EUR (90% ukupne vrijednosti projekta).

 

PROZORIHeadley Trust Fondacija je u maju 2014. odobrila finansiranje projekta Expeditio pod nazivom: Tradicionalni materijali i tehnike gradnje u Boki Kotorskoj. S obzirom na nedostatak odgovarajućih primjera restauracije tradicionalnih drvenih prozora i primjena krečnog maltera na tradicionalnim građevinama, i nedostatka informacija na našem jeziku koje se tiču ove teme, postoji potreba za stručnom literaturom o tradicionalnim tehnikama, zanatima i materijalu. EKSPEDITIO je osmislio ovaj projekat kako bi se nastavilo unaprijeđenje znanja i vještina tradicionalnih materijala i upotreba tehnika izgradnje, fokusirajući se na drvenim prozorima i krečnom malteru.

strongo logoU decembru 2015. našoj organizaciji je odobren projekat STRONGO Developing stronger civil society in Boka Kotorska /STRONGO Doprinos razvoju snažnijeg civilnog društva u Boki Kotorskoj/. Projekat je odobren kroz program Evropske unije IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro.

Vodeći partner u projektu je Expeditio, dok su ostali partneri 4 organizacije s područja Boke Kotorske: “Naša Akcija” iz Kotora, “Urban Nova” iz Herceg Novog, Kulturno-zavičajno udruženje “Napredak” Gornja Lastva iz Tivta i  “Agora” iz Budve. Projekat će trajati 35 mjeseci.

LOGO skola i gradProjekat "SCHOOL4CITY - Uvođenje obrazovanja o održivim gradovima u crnogorske škole" je odobren u oktobru 2015. od strane The Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU (Njemačka savezna fondacija za životnu sredinu), jedne od najvećih evropskih fondacija koja promoviše inovativne i primjerne projekte zaštite okoline.

kotor wikimediaExpeditio je započeo sprovođenje projekta "Aktiviranje potencijala otvorenih javnih prostora za unapređenje kvaliteta života u Kotoru" je projekat koji podrazumijeva sagledavanje javnih prostora kao faktora unapređenja svakodnevnog života građana/ki u Kotoru kroz uređenje prostora koji ih okružuje. Projekat je podržan kroz ReLOaD program koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program se sprovodi u partnerstvu sa opštinama Kotor, Tivat, Nikšić, Pljevlja i Podgorica.

logotipi za sajt resize

stazama kroz bastinuCilj projekta “Stazama kroz Svjetsku baštinu” je unapređenje turističke ponude Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora koje se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine i podsticanje aktivnog života građana/ki ovog područja putem aktiviranja alternativnih vrsta eko/aktivnog i kulturnog turizma (outdoor, hiking, ruralni,...) a kroz analizu, mapiranje i izradu informativnog i promotivnog materijala o pješačkim i planinarskim stazama. Projekat je podržan od strane Opštine Kotor na Javnom konkursu za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija za 2017. godinu. Projekat je realizovan uz podršku Turističke organizacije Opštine Kotor

WWII MONUMENTSEEMeđu 12 grantova dodijeljenih od strane Regional Cooperation Council (RCC) iz fonda Evropske unije, podržan je i Expeditio projekat WWII-MonumentSEE. Počev od 9.11.2018. narednih 7 meseci, Expeditio će sa saradnicima raditi na procjeni spomenika nastalih nakon Drugog svjetskog rata, u cilju razvijanja novog regionalnog turističkog proizvoda / kulturne maršrute.

 

publikacija i mapa

Expeditio je u julu 2019. godine započeo sprovođenje projekta "UPOZNAJMO, DA BISMO ČUVALI - Svjetska baština Područja Kotora". Projekat je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Kotor, Tivat, Nikšić, Pljevlja i Podgorica. Cilj projekta je povećanje nivoa edukovananosti i informisanosti građana/ki i turista o obuhvatu, vrijednostima i značaju Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora kao područja Svjetske baštine, i traje 10 mjeseci. 

 

FINAL Kulturne rute Crne GoreProjekat PUTEVIMA BAŠTINE ima za cilj unaprijeđenje prezentacije nepokretne kulturne baštine i poboljšanje turističke ponude u Crnoj Gori kroz afirmaciju kulturne baštine kao potencijala za kreiranje nacionalnih kulturnih ruta ali i za priključenje regionalnim i Evropskim kulturnim rutama.

Projekat “PUTEVIMA BAŠTINE - potencijali kulturne baštine za kreiranje kulturnih ruta Crne Gore” realizovala je nevladina organizacija EXPEDITIO tokom 2019. godine, a finansiralo je Ministarstvo kulture na osnovu javnog konkursa za dodjelu finansijskih sredstava za projekte/programe nevladinih organizacija "Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene".

radni kamp dobrota7Na osnovu Odluke Komisije Ministarstva kulture o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama na osnovu Javnog konkursa „Razvijajmo kulturne navike!“ Expeditiu su odobrena sredstva za realizaciju projekta "Istraživanje: Organizacije u oblasti kulturne baštine u Crnoj Gori / analiza stanja, potreba i uslova za razvoj".

 

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Eupravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347