javni-prostori-knjigaMapiranje javnih prostora realizovano je od strane Expeditio kao dio projekta SOSTENUTO - Kultura kao faktor ekonomske i socijalne inovacije. Dio aktivnosti je takođe realizovan kroz projekat "Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima". Mapiranje na području opština Kotor, Tivat i Herceg Novi sprovedeno je u periodu maj-avgust 2011, dok je tokom jeseni iste godine prikupljeni materijal pripremljen za postavljanje na veb sajtu i izradu kataloga koji je pred vama. Od ukupno 175 mapiranih javnih prostora, u ovoj brošuri su izdvojene 83 lokacije. Na veb adresi www.strategija.bokabay.info nalaze se mapa i katalog gdje se mogu pogledati svi mapirani prostori. Mapiranje većine javnih prostora izvršili su saradnici/ce koje je angažovala NVO Expeditio, dok su jedan broj lokacija predložili građani/ke kroz proces uključivanja.

Zbog čega mapiranje javnih prostora u Boki Kotorskoj? Tokom 2011, Expeditio je koordinirao proces izrade nacrta Lokalnih programa razvoja kulture - za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi 2012-16. U ovom poslu, Expeditio je bio partner pomenutim lokalnim samoupravama. Smatrajući da su javni prostori nezaobilazna tema kada je u pitanju razvoj kulture gradova i mjesta, Expeditio je odlučio da, kroz proces mapiranja, kreira bazu neophodnih infomacija za dalje aktivnosti na aktiviranju i boljem korišćenju javnih prostora Boke Kotorske.

Kroz proces mapiranja javnih prostora pokušali smo da prepoznamo različite lokacije koje već jesu ili bi mogle biti od interesa za javno korišćenje i poboljšanje života pomenutih gradova i mjesta. Prostori su mapirani na osnovu načina njihovog korišćenja, pristupačnosti, fizičkih karakteristika, nivoa informacija u prostoru i opremljenosti. Proces je podrazumijevao prepoznavanje pojedinačnih lokacija, kako onih koje se svakodnevno koriste i imaju sadržaje zbog kojih se ljudi u njima duže zadržavaju, tako i onih koje trenutno nijesu iskorišćene ili nemaju adekvatnu namjenu.

Broj od 175 mapiranih lokacija govori da u Boki Kotorskoj postoji veliki potencijal kada su u pitanju javni prostori, ali, takođe, i da taj potencijal možemo koristiti na maštovitiji način. U procesu mapiranja, pod javnim prostorima smo podrazumijavali trgove, pjace, otvorene prostore ispred crkava i javnih objekata, parkove, igrališta, itd.

Ovaj katalog je namijenjen svima Vama koji želite da doprinesete unaprijeđenju javnih prostora na području opština Kotor, Tivat i Herceg Novi. Katalog sadrži osnovne karakteristike lokacija koje mogu postati poligon za različita društvena dešavanja, i, na taj način, obogatiti život ljudi koji na njima žive, kao i turista/nja koji ih posjećuju. Katalog opisuje 83, od ukupno 175 mapiranih javnih prostora. Ostali prostori su predstavljeni na sajtu www.strategija.boka.info

Katalog javnih prostora Boke Kotorske (pdf)

Ili preko našeg profila na http://issuu.com/expeditiokotor gdje možete učitati većinu Expeditio publikacija.

FaLang translation system by Faboba