kulturne-prakse-u-BOKI-naslovna

Istraživanje „Kulturne prakse u Boki Kotorskoj“ realizovano je kao dio procesa izrade nacrta lokalnih Programa razvoja kulture tri opštine u Boki Kotorskoj: Kotora, Tivta i Herceg Novog. Proces je inicirala nevladina organizacija Expeditio - Centar za održivi prostorni razvoj iz Kotora, u okviru projekta „Sostenuto“.

Cilj projekta „Sostenuto – kultura kao faktor ekonomske i socijalne inovacije”, na čijoj je realizaciji Expeditio radio sa partnerskim organizacijama iz regiona Mediterana (Francuska, Italija, Slovenija i Španija), bio je jačanje konkurentnosti i kapaciteta kulturnog i kreativnog sektora u MED regiji za ekonomske i socijalne inovacije, kroz transformaciju ovog sektora ka novim modelima. Projekat je realizovan u periodu od jula 2009. do februara 2012. godine.

U sklopu „Sostenuto” projekta u Crnoj Gori, Expeditio se bavio temom strateškog razvoja kulture u Boki Kotorskoj. Jedan dio ovog zaliva je na UNESCO-voj listi kulturne i prirodne baštine, što ilustruje kakvim kulturnim resursima raspolaže ovo područje. Međutim, uočava se takođe da kulturni potencijali Boke nisu do sada bili u dovoljnoj mjeri prepoznati i iskorišteni za socijalni i ekonomski razvoj područja.

Expeditio je kroz “Sostenuto”, u saradnji sa nadležnim službama Opština Kotor, Tivat i Herceg Novi, razvio ulazna istraživanja i nacrte  lokalnih „Programa razvoja kulture 2012-16”. Proces izrade ovih strateških dokumenata je bio visoko participativan i podrazumijevao uključivanje kulturnih aktera javne i nezavisne scene, ali i građana/ki koji participiraju u kulturnim aktivnostima. Tokom projekta obavljen je i detaljan proces kulturnog mapiranja regiona, urađena je baza podataka kulturnih aktera, kao i analiza nezavisne kulturne scene. Realizovano je i mapiranje javnih prostora koji imaju potencijal za različite kulturne aktivnosti. Jedan od važnih segmenata u okviru kulturnog mapiranja bilo je i anketno istraživanje kulturnih potreba, kulturnih navika, ukusa, znanja o kulturi i posjedovanja kulturnih dobara građana i građanki koji žive u regionu Boke, a publikacija koju držite u rukama sadrži rezultate tog istraživanja.

Kulturne prakse u Boki Kotorskoj

  • English (UK)

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival