savet

Expeditio representative, as member of NCSD (National Council for Sustainable Development), attended the 23rd session of this body, held on Januarz 27th. At this session, the Council has supported the current process of preparing and setting Montenegro for Third World Summit on Sustainable Development (Rio + 20) and discussed in detail the concept of green economy as one of the two key themes of the Summit. The Council has assessed that Montenegro has great potential for the application of the green economy, especially in the sectors of energy, tourism and agriculture, which in the context of preparations for the Rio +20 Summit should be seen as part of the coupling topics such as increasing employment, the preservation of natural capital, effective use of resources and the fight against climate changes.

In accordance with the newly adopted guidelines for future work, the Council has adopted the work plan for the 2012. In addition to the work on preparing the platform for Rio +20, the main topics the Council will deal with in this year, are  the revision of the National Strategy of Sustainable Development as main document for the development of Montenegro, encouraging dialogue on key issues of sustainable development, supporting stronger application of standards of sustainable development at the local and the level of involvement in the assessment of overall capacity for sustainable development. The Council will have to determine, at the next session, the Award for Sustainable Development, which will be awarded to the most responsable for the promotion of sustainable development as well as indicate the negative examples in the application of this concept.

 

Members discussed the role and mandate of the Council for the next period and agreed that the Council should focus its work on the consideration of strategic issues and the development of guidelines for specific areas of sustainable development, but also to serve as a reference point for government departments and other stakeholders and members of society in solving the dilemma in choosing approaches and defining priority development policies and projects. Special attention is that in the future the Council strengthen its role in the public dialogue on sustainable development and, thus, contribute to a general-public consensus on this concept.

Savjet je ocijenio da Crna Gora ima veliki potencijal za primjenu zelene ekonomije, naročito u sektorima energetike, turizma i poljoprivrede, što bi u kontekstu pripreme za Samit Rio+20 trebalo sagledati u okviru povezujućih tema kao što su povećanje zaposlenosti, očuvanje prirodnog kapitala, efikasno korišćenje resrusa i borba protiv klimatskih promjena. 

U skladu sa novousvojenim smjernicama za budući rad, Savjet je usvojio i Plan rada za 2012. godinu. Pored rada na pripremi Platforme za Rio+20, glavne teme kojima će se Savjet baviti u ovoj godinu su revizija Nacionalne strategije održivog razvoja kao krovnog razvojnog dokumenta Crne Gore, podsticanje dijaloga o ključnim temama održivog razvoja, pružanje podrške jačoj primjeni standarda održivog razvoja na lokalnom nivou i angažman na procjeni sveukupnih kapaciteta za održivi razvoj. Savjet će već na sljedećoj sjednici ustanoviti Nagradu za održivi razvoj koja će se dodjeljivati najzaslužnijima za promociju održivog razvoja kao i ukazivati na negativne primjere u primjeni ovog koncepta.

Članovi su razgovarali o ulozi i mandatu Savjeta za naredni period i složili se da Savjet treba da fokusira svoj rad na razmatranje strateških pitanja i izradu smjernica za pojedine oblasti održivog razvoja, ali i da služi kao referentna tačka za državne resore i ostale članove i aktere društva u rješavanju dilema u izboru pristupa i definisanju prioritetnih razvojnih politika i projekata. Posebno je naglašena potreba da u budućnosti Savjet ojača svoju ulogu u javnom dijalogu o održivom razvoju i, na taj način, doprinese stvaranju opšte-društvenog konsenzusa o ovom konceptu.

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

Portal: zelenagradnja.me
Portal zelenagradnja.me namijenjen je arhitektima, srodnim inženjerskim strukama i svima vama koji se zalažete za održivi prostorni razvoj. Portal će vam pomoći da unaprijedite svoja znanja o "zelenoj" gradnji uz sveobuhvatne informacije i savjete za kreiranje ekološki odgovornih arhitektonskih rješenja.

zelenagradnja.me baner2

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Upravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Expeditio results

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347