Podrucje-Kotora_UNESCOU okviru Javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora EXPEDITIO je dostavio komentare i primjedbe na nacrt ovog ZakonaMinistarstvu kulture.

Takođe, EXPEDITIO je dostavio primjedbe Opštini Kotor, Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove, na slijedeće planove koji su bili na javnoj raspravi u prvoj polovini novembra:

  • Primjedbe na Nacrt izmjena i dopuna DUP-a Orahovac i Dražin vrt
  • Primjedbe na Nacrt LSL-a Glavati-Prčanj
  • Primjedbe na Nacrt DUP-a Prčanj

Ključne primjedbe vezno za navedene planove odnose se na slijedeće:

Naselja Prčanj i Orahovac se nalaze u okviru Prirodno i kulturno-istorijskog područja Kotora upisanog na UNESCO-vu Listu svjetskog nasljeđa. U Crnoj Gori nalaze se samo dva lokaliteta na Listi svjetskog nasljeđa. Za područja koja posjeduju izuzetnu univerzalnu vrijednost i nalaze se na Listi svjetskog nasljeđa zaštita vrijednosti nasljeđa mora da bude prioritet. Nasljeđe se nesumnjivo mora posmatrati kao resurs za razvoj, ali njegove osnovne vrijednosti ne smiju biti ugrožene. I planska dokumenta kojima se usmjerava razvoj ovih područja moraju da imaju zaštitu nasljeđa kao prioritet.

Nacrt DUP-a Prčanj i Nacrt izmjena i dopuna DUP-a Orahovac i Dražin vrt po mišljenju relevantnih državnih institucija koje su odgovorne za zaštitu kulturnog nasljeđa, Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Ministarstva kulture, bili su neprihvatljivi sa konzervatorskog stanovišta.

Smatramo da ako je predlog nekog plana za naselja koja se nalaze u okviru područja na Listi svjetskog nasljeđa neprihvatljiv sa konzervatorskog stanovišta tada je taj plan a priori neprihvatljiv i mora se vratiti na doradu sve dok se zahtjevi struke ne ispoštuju,  tj. da plan za naselja u okviru područja na Listi svjetskog nasljeđa mora imati pozitivno mišljenje relevantnih državnih institucija koje su odgovorne za zaštitu kulturnog nasljeđa.

Komentare i primjedbe na Nacrt zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora možete pogledati ovdje: Primjedbe na Zakon o zastiti prirodnog i kulturno-istorijskog podrucja Kotora (369.57 kB)

Komentare i primjedbe na planove možete pogledati ovdje:

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Eupravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347