Kotor-pogledPovodom reagovanja Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, dana 11. 04. 2011. u dnevnim novinama „Vijesti“, u vezi izgradnje zaobilaznice u Kotoru, želimo da ukažemo na par stavova koje smatramo zabrinjavajućim.

Ne želeći da zauzimamo bilo čiju stranu u sukobu stavova državnih institucija, želimo da ukažemo na neke principe planiranja prostora koji su zaboravljeni i čije zanemarivanje jeste, djelimično, i dovelo do ovako zaoštrene situacije.

Dostignuće savremenog prostornog planiranja jeste donošenje odlika konsenzusom. Nosilac procesa, u ovom slučaju Opština Kotor, trebalo bi da pronađe uzroke neslaganja i načine da ih prevaziđe, bez obzira koliko će to vremena zahtijevati. Ovakav pristup je posebno važan kada je u pitanju krupan prostorni zahvat kao što je izgradnja zaobilaznice u Kotoru. Nije slučajno što su stručna i šira javnost podijeljene. Konsenzus je važno obezbijediti u svim tačkama planiranja, od kreiranja same ideje, programskog zadatka, pa do kasnijih faza projekta. Očigledno je propušteno da se ranije usaglase određeni stavovi, a kada se to dopusti, u poodmaklim fazama projekta dolazi do ovakvih velikih razlika u stavovima. Na kraju, nije zanemarujuća činjenice da se u ovakvim slučajevima, vrijeme i resursi građana/ki rasipaju lošim vođenjem procesa.

U konkretnom slučaju, upisom Prirodno i kulturno-istorijskog područja Kotora na UNESCO-vu Listu svjetskog nasljeđa 1979. godine, ovo područje prepoznato je kao nesumnjivo nasljeđe cijelog čovječanstva, a ne samo Crne Gore. Crna Gora je jedna od država potpisnica Konvencije o Svjetskom nasljeđu, a time se obevezala da će štititi vrijednosti Svjetskog nasljeđa upisanih dobara. Svrha Konvencije je da države potpisnice, udruživanjem snaga u cilju zaštite i promocije svjetskog prirodnog i kulturnog nasljeđa, izražavaju svoju posvećenost očuvanju baštine cijelog svijeta za buduće generacije.

 

Stoga se ne bi smjelo dovoditi u pitanje da li Crna Gora ima odgovornost, kako pred međunarodnom zajednicom tako i pred svojim građanima/kama, da prihvati preporuke UNESCO-a vezano za područje Svjetskog nasljeđa Kotora.

 

U Odlukama iz 2009, Komitet svjetske baštine UNESCO izražava veliku zabrinutost zbog predviđene zaobilaznice u Kotoru i turističkog razvoja i urgira da Crna Gora zaustavi sva dalja planiranja dok se ne ustanove adekvatni mehanizmi zaštite. Te odluke mogu se naći i na veb adresi http://whc.unesco.org/en/decisions/1906

S obzirom da smo dobili veoma jasnu preporuku UNESCO-a treba da preispitamo rješenja koja su definisana,  pa čak i ako su ona već u planovima, ako želimo da prihvatimo savjet eksperata i sačuvamo izuzetnu univerzalnu vrijednost Svjetskog nasljeđa koje se nalazi na našoj teritoriji. Stav UNESCO-a za nas mora imati veliki značaj i to se nikako ne smije dovoditi u pitanje. U suprotnom, preuzima se odgovornost za moguće skidanje Kotora sa liste UNESCO-a. Da ta opasnost nije  nerealna svjedoči primjer njemačkog grada Drezdena koji je 2009. skinut sa UNESCO-ve Liste svjetskog nasljeđa zbog izgradnje mosta.

Potrebno je da svi državni organi budu upoznati sa međunarodnim konvencijama, standardima i primjerima dobre prakse, da bi razumjeli da postoje pravila i standardi koje možda naše zakonodavstvo još uvijek ne tretira, ali koji nam moraju biti značajna smjernica. U slučaju Kotora, bilo kakvo zanemarivanje stava UNESCO-a od strane lokalnih ili državnih institucija, nije dobar pristup i može samo nauditi gradu i građanima/kama.

Srdačan pozdrav,

Biljana Gligorić, Aleksandra Kapetanović, Tatjana Rajić
NVO Expeditio Kotor

NVO Expeditio Kotor

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

Portal: zelenagradnja.me
Portal zelenagradnja.me namijenjen je arhitektima, srodnim inženjerskim strukama i svima vama koji se zalažete za održivi prostorni razvoj. Portal će vam pomoći da unaprijedite svoja znanja o "zelenoj" gradnji uz sveobuhvatne informacije i savjete za kreiranje ekološki odgovornih arhitektonskih rješenja.

zelenagradnja.me baner2

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Upravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Expeditio results

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347