Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

rod-i-prostorRod i prostor - Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore

U Crnoj Gori integrisanje rodne ravnopravnosti u planove i programe na svim nivoima je zakonska obaveza koja nije implementirana u dovoljnoj mjeri. Namjera projekta "Rod i prostor" je da podstakne procese uvodjenja rodne perspektve u procese planiranja prostornog razvoja u Crnoj Gori.

 

Cilj projekta je povećanje osviještenosti za principe rodne ravnopravnosti kod aktera/ki uključenih u procese planiranja prostora u Crnoj Gori.

 

Osnovne aktivnosti realizovane projektom su:

 

  1. Sprovođenje pilot istraživanja na uzorku ~20 planerki/arhitektica/pejzažnih arhitektica/pravnica...sa teritorije Boke Kotorske kako bi se uporedila njihova iskustva u planiranju prostora, ukjlučivanju građana/ki i razumjevanju pojma rodna ravnopravnost --- Istraživanje: Rodna osviješćenost u oblasti planiranja prostora u Crnoj Gori
  2. Organizovanje radionice "Rodna ravnopravnost i planiranje prostora" za 20 učesnika/ca koji se bave planiranjem i uređenjem prostora na teritoriji Crne Gore
  3. Kreiranje priručnika "Rod i prostor"
  4. Kreiranje preporuka za integrisanje principa rodne ravnopravnosti u procese planiranja u Crnoj Gori

 

Ukupno trajanje projekta je 5 mjeseci.

 

Predviđeni budžet projekta je 6970.00 eu.

Donator: UNDP Montenegro

--------------------------------------

Opis problema

Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u sve slojeve razvoja jednog društva (gender mainstreaming) ne bi trebalo da bude izbor, već obavezujući i podrazumijevajući pristup. Prema crnogorskom zakonu o rodnoj ravnopravnosti „Državni organi, organi državne uprave i lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeca i druga pravna lica koja vrše javna ovlašcenja dužni su da, radi postizanja rodne ravnopravnosti, u svim fazama planiranja, donošenja i sprovodenja odluka, kao i preduzimanja aktivnosti iz svoje nadležnosti ocjenjuju i vrednuju uticaj tih odluka i aktivnosti na položaj žena i muškaraca."

 

To znači da je neophodno uvođenje rodno-osviještene perspektive u sve politike, programe i mjere, sa punim uvažavanjem činjenice da postoje razlike i nejednakosti izmedju muškaraca i žena u crnogorskom društvu.

 

U julu 2008, Vlada Crne Gore je usvojila "Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori (2008-2012)". Ovaj dokument prepoznaje neke akcije i mehanizme koji bi trebalo da poboljšaju stanje u Crnoj Gori kada je u pitanju ova oblast.

 

Istraživanje "Stanje ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori"[1] pokazuje da je nivo svijesti kada je riječ o rodnoj ravnopravnosti, još uvijek veoma nizak u svim segmentima crnogorskog društva. Ni kada je riječ o rodno senzitivnom pristupu planiranju prostora, situacija se ne razlikuje. Još uvijek se nalazimo u početnoj fazi ne-prepoznavanja (ili neprihvatanja) problema nejednakih pozicija žena i muškaraca, a to je osnov da bi se pokrenule afirmativne akcije.

 

Planiranjem prostora stvara se okvir svih naših aktivnosti. Danas se zahtijeva da planiranje bude integralno tj. da uvažava paralelno različite segmente razvoja. Jedan od tih segmenata je svakako i postizanje rodne ravnopravnosti i doprinos promociji jednakih mogućnosti kroz uvažavanje potreba žena, kao i muškaraca.

 

Razlozi zbog kojih je važno uključiti rodnu perspektivu u planiranje

-  planiranje je sredstvo kroz koje se može promovisati rodna ravnopravnost u društvu

-  kroz planerski proces mogu uticati i žene i muškarci (planeri/ke)

-  žene i muškarci imaju drugačija iskustva koja se mogu ogledati u prostoru

 

Da zaključimo, u Crnoj Gori integrisanje rodne ravnopravnosti u planove i programe na svim nivoima je zakonska obaveza koja nije implementirana u dovoljnoj mjeri. Namjera projekta "Rod i prostor" je da podstakne procese uvodjenja rodne perspektve u procese planiranja prostornog razvoja u Crnoj Gori.

Cilj projekta i specifični ciljevi

Generalni cilj projekta je povećanje osviještenosti za principe rodne ravnopravnosti kod aktera/ki uključenih u procese planiranja prostora u Crnoj Gori.

Specifični ciljevi su:

- Poboljšati edukovanost aktera/ki uključenih u procese planiranja prostora Crne Gore o o rodnoj ravnopravnosti, kroz prezentovanje lokalnih i EU iskustava dobre prakse

- Podstaći integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planove koji se donose u Crnoj Gori, putem primjene smjernica za rodno osviješteno planiranje

Održivost projekta - planovi

Svjesni smo da projekat "Rod i prostor" neće usloviti momentalno integrisanje svih principa rodne ravnopravnosti u procese planiranja, ali smatramo da je važno započeti proces informisanja i osvješćivanja na tu temu u Crnoj Gori. To je svrha ovog projekta.

Kako se naša organizacija bavi temama koje se tiču prostornog razvoja, namjeravamo da nastavimo istraživanja veze roda i prostora. Prostor se tiče svih građana/ki, te u narednim fazama namjeravamo da ispitamo načine korišćenja prostora od strane oba pola kod običnih ljudi (ne planera/ki kao što je to slučaj na ovom projektu).

U regionu je zastupljeno relativno malo aktivnosti kada je u pitanju rodno senzitivno planiranje, ali bi ova tema mogla biti povezujuća za neke buduće regionalne projekte (poput GenderAlp www.genderalp.at )


[1] Stanje ženskih ljudskih prava u  Crnoj Gori, Anima Centar za žensko i mirovno obrazovanje 2009

Audio zapis o projektu

iconGender and Space - narative report (182.49 kB)

Priznanje za "Rod i prostor" na 20. Međunarodnom salonu urbanizma u Nišu

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival