comments_imageU prilogu možete pročitati primjedbe na nacrt Nacionalnog programa razvoja kulture 2011-2016, vezano za podršku nezavisnoj kulturnoj sceni u Crnoj Gori. Primjedbe su dostavljene Ministarstvu kulture Crne Gore krajem jula 2010, potpisnice su NVO Nova iz Podgorice i Expeditio iz Kotora.

---------------
Dostavljeno: Ministarstvu kulture Crne Gore

Primjedbe na nacrt Nacionalnog programa razvoja kulture 2011-2016
tema:
Nezavisna kulturna scena u Crnoj Gori

Poštovani,

Naš prigovor na nacrt Nacionalnog programa razvoja kulture Crne Gore 2011 - 2016 tiče se tretmana nezavisne kulturne scene u Crnoj Gori. Naime, u ovom dokumentu se nezavisna kulturna scena ne prepoznaje kao relevantan i samosvojan segment kulture koji zaslužuje poseban tretman. Ako se u ovom dokumentu nezavisna kulturna scena i spominje, ona se svodi na civilni sektor; o njoj se govori ovlaš, u različitim kontekstima, bez navođenja bilo kakvih podataka (što pokazuje da ne postoji analiza) i ne navode se konkretni problemi (što takođe ukazuje da nije bilo analize). Takođe, ova scena se stavlja u negativan kontekst, to jest ona se omalovažava i sugeriše se da ona praktično i ne postoji.

Međutim, činjenica je da nezavisna kulturna scena postoji u Crmoj Gori, da ona ima svoje probleme i svoje zahtjeve u odnosu na donosioce političkih odluka u sektoru kulture. U Podgorici je 3. jula održan sastanak nezavisnih kulturnih organizacija i inicijativa u Croj Gori kome su prisustvovali neki od aktera nezavisne kulturne scene u Crnoj Gori, predstavnici Ministarstva kulture, sporta i medija, nekih javnih institucija i medija. Tom prilikom je predstavljen preliminarni rezultat istraživanja "Vaninstitucionalni akteri kulturne politike u Crnoj Gori (koje je realizovano kao partnerski projekat pod nazivom "Vaninstitucionalni akteri kulturne politike u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji" pod pokroviteljstvom Evropske kulturne fondacije).

Iako ovo istraživanje nije završeno, iznosimo nekoliko podataka koji ilustruju stanje u sektoru nezavisne kulturne scene. U periodu od 2007. do 2009 nezavisni akteri kulturne scene (obuhvaćeni istraživanjem) organizovali su 185 različitih kulturnih programa. Istraživanje je pokazalo da više od 70 odsto organizacija ima obrazovni profil članstva sa visokom stručnom spremom, čime staju u red organizacija sa najstručnijim kadrom u zemlji. U Crnoj Gori ima 118 aktivnih članova organizacija koje se bave kulturom, većina njih su angažovani kao volonteri (131), a samo je petoro stalno zaposlenih.

Takođe, na sastanku je vođena i diskusija koja je pokazala da, generalno, akteri nezavisne kulturne scene smatraju da su marginalizovani i da nemaju pomoć i podršku od strane Ministarstva kulture i javnih institucija, a tom prilikom su formulisani i zahtjevi koje bi trebalo uputiti Ministrarstvu kulture sporta i medija.

Rukovodeći se svim ovim činjenicama, predlažemo da se u Nacionalnom programu razvoja kulture nezavisna kulturna scena izdvoji i prepozna kao posebno pitanje; da se jasno artikluše njen specifičan značaj u kontekstu razvoja kulture; da se definišu problemi koji ometaju njen razvoj i da se, u vezi sa tim, postave precizniji ciljevi od onih koje se u ovom dokumentu samo uzgredno i neodređeno navode.

Takođe, predlažemo da ti ciljevi budu definisni u skladu sa sljedećim predlozima:

a) formirati komisiju na paritetnoj osnovi (od predstavnika Ministarstva kulture i predstavnika organizacija iz nezavisne kulturne scene CG) koja bi formulisala strategiju razvoja nezavisne kuturne scene u CG i odnosa Ministarstva kulture prema toj sceni;

b) sprovesti istraživanje o učešću kulturnih aktera u kulturnoj produkciji, položaju javnih i privatnih ustanova kulture, kao i nevladinog sektora i samostalnih umjetnika;

c) reorganizovati budžetske linije u sektoru kulture odvajanjem konkursa za nezavisni sektor od konkursa za pojedince i javne institucije;

d) razmotriti otvaranje posebnog konkursa za nezavisni sektor u kulturi na lokalnom nivou;

e) preispitati zakonsku regulativu u vezi sa poreskim olakšicama za djelovanje u kulturi i ulaganje u kulturu;

f) podržati sufinansiranje projekata koji apliciraju za sredstva EU fondova;

g) omogućiti prevođenje poslovnih prostora u državnom vlasništvu (za koje više od tri godine ne postoji tržišni interes) u prostore namijenjene za djelatnost nezavisnih inicijativa u kulturi (uz umanjene cijene zakupa - poput recimo onih za politicke partije);

h) obezbijediti da Javni radiodifuzni servis barem jednom mjesečno emituje emisiju o aktivnostima nezavisne kulturne scene Crne Gore;

i) uključiti projekte nezavisne scene u zvanične programe promocije CG u inostranstvu.

Molimo vas da pažljivo razmotrite uključivanje naših predloga u mjere za Nacionalni program razvoja kulture 2011-2016 i da nas informišete o vašem stavu i daljim koracima.

Potpisnice:

Expeditio Kotor

NOVA - FKC

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

Portal: zelenagradnja.me
Portal zelenagradnja.me namijenjen je arhitektima, srodnim inženjerskim strukama i svima vama koji se zalažete za održivi prostorni razvoj. Portal će vam pomoći da unaprijedite svoja znanja o "zelenoj" gradnji uz sveobuhvatne informacije i savjete za kreiranje ekološki odgovornih arhitektonskih rješenja.

zelenagradnja.me baner2

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Upravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347