Ako želite da se pridružite onima koji podržavaju našu misiju, ima mnogo načina da se uključite i doprinesete. Naša misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva.

Evo nekoliko razloga zbog kojih biste se odlučili da podržite EXPEDITIO aktivnosti:

 • Briga o prostoru i životnoj sredini: Promovišemo pristup u građenju i planiranju prostora koji podrazumijeva brigu o životnoj sredini. Sektor gradnje je veliki potrošač energije i odgovoran je za visok stepen zagađenja. Naša vizija je da održivo građenje i planiranje ne bude izuzetak već uobičajan pristup u arhitekturi.

 • Briga o kulturnom nasljeđu: Smatramo da je kultura važan resurs koji doprinosi socijalnoj i ekonomskoj održivosti društva.

 • Praktičnost: Trudimo se da razumemo stvarne potrebe sredine u kojoj živimo i da projekte osmislimo u skladu sa tim. Težimo da rezultati naših projekata budu vidljivi, jasni i upotrebljivi njihovim krajnjim korisnicima.

 • Saradnja i partnerstva: Vjerujemo da se dobri efekti projekata ostvaruju kroz umrežavanje i partnerstva - nevladinog, privatnog i javnog sektora. Mediji takođe imaju značajnu ulogu.

 • Kulturna raznovrsnost i ljudska prava: Vjerujemo u kvalitet partnerstava koja podrazumjevaju nacionalne, religijske ili bilo koje druge različitosti.

 • Participativni pristup: Smatramo održivim pristupom onaj koji uključuje, što je moguće više, zainteresovanih strana. Prostor se tiče svih ljudi i oni imaju pravo da utiču na njegovo oblikovanje.  Smatramo da će aktivnim učešćem u projektima, zainteresovane strane osjećati vlasništvo nad idejama i rezultatima.

 • Održivost: Promovišemo održiva rješenja - u socijalnom, ekološkom, ekonomskom i kulturnom smislu.

 • Rodna ravnopravnost: Podržavamo važnost promovisanja i primjene principa rodne ravnopravnosti. Smatramo da je rodna ravnopravnost, ali i svaka druga, osnov razvoja društva.

 • Transparentnost: Trudimo se da postignemo najveću moguću transparentnost u radu. Objavljujemo sve aktivnosti redovno na našem veb sajtu, putem mailing liste i u godišnjim izvještajima. Informacije o našim finansijskim prihodima i rashodima su dostupne javnosti.

 • Raznovrsnost ciljnih grupa: Kako se prostor tiče svih ljudi, naše ciljne grupe su raznovrsne: djeca, mladi, osobe sa invaliditetom, lokalne samouprave, nevladine organizacije, mediji....

 • Filantropija: Vjerujemo da sve što radimo treba da podjelimo sa drugima. Zato su naše publikacije, dokumenta, istraživanja, komentari, fotografije itd. dostupni svima putem naše web stranice.


FaLang translation system by Faboba