00-fokus_grupa-resize

Kao sljedeća etapa istraživanja u okviru projekta "Kulturne potrebe mladih u Boki Kotorskoj", u petak 04.12.2009. , u prostorijama EXPEDITIO održana je fokus grupa na temu Kultura-elitizam ili način svakodnevnog života.

 

Fokus grupi su prisustvovale stručne osobe uključene u kulturne djelatnosti sa područja Boke Kotorske: Tatjana Kriještorac (JU Kulturni centar "Nikola Đurković", Gradska galerija Kotor), Marija Starčević (Gradska biblioteka i čitaonica, Kotor), Marijana Mišić Škanata (Radio Tivat, European House Tivat), i Ruža Danilović ( Biblioteka fakulteta za pomorstvo, Dobrota). Na fokus grupi se raspravljalo u okviru navedene teme, istaknute su kritike, nedostaci i trenutni resursi, a dati su i zaključci, sugerisana moguća rješenja i neke preporuke za buduće aktivnosti.

Detalji sa ove, kao i narednih fokus grupa naći će se u finalnom izvještaju projekta koji će biti objavljen javno u januaru 2010. Sljedeće fokus grupe održaće se tokom decembra u prostorijama EXPEDITIO i na njih će biti pozvani/e kulturni akteri/ke sa teritorija opština Tivat, Herceg Novi i Kotor.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Eupravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347