logo-pkcgU Privrednoj komori Crne Gore (PKCG) je 23. novembra 2009. godine održana konstitutivna sjednica Odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine. Za predsjednika je izabran Budimir Škuletić, direktor i vlasnik kompanije Termomark, a za  zamjenicu Biljana Gligorić, članica NVO Expeditio.

Odbor je nastao kao izraz potreba i zahtjeva privrede i preduzeća-članica PKCG sa nemjerom da se na organizovan, djelotvoran i efikasan način objedine mnogobrojne, do sada, segmentirane aktivnosti koje tretiraju oblasti energetske efikasnosti i zaštite životne sredine. U skladu sa osnovnom misijom Komore, ovaj Odbor, u svojoj oblasti i u sklopu svojih nadležnosti, zastupa interese privrede pred državnim organima i tijelima, pomaže u povezivanju sa međunarodnim kompanijama i organizacijama, pokreće i pomaže u realizaciji projekata energetske efikasnosti i "ekoloških" projekata i programa, informiše sve zainteresovane subjekte o pitanjima u vezi sa energetskom efikasnošću, životnom sredinom i održivim razvojem, promoviše nova tehničko-tehnološka rješenja, pruža stručnu pomoć preduzećima-članicama itd. Kroz sve svoje aktivnosti Odbor promoviše osnovne vrijednosti: dobro korporativno upravljanje, etičko ponašanje i podizanje svijesti o potrebi za očuvanjem prirodnih resursa, zaštitu životne sredine, korporativnu društvenu odgovornost i dostizanje ciljeva održivog razvoja. Članovi odbora su preduzeća raznorodnih privrednih grana, predstavnici državnih institucija i drugih koji se bave ovom tematikom.

Odbor realizuje sljedeće zadatke:
- Pokretanje inicijativa, davanje stručnog mišljenja i predloga zakona i propisa koji su u interesu članica, razvoja privrede, kao i rešavanje ključnih problema u oblastima energetske efikasnosti I zaštite životne sredine; 
- Planiranje, izrada i realizovanje projekata u vezi sa energetskom efikasnošću I zaštitom životne sredine i održivim razvojem (interno i eksterno), koji su od interesa za članice i privredu u cjelini. Interes iskazuje privreda kroz rad sjednica odbora, preko svojih udruženja ili se on utvrđuje ispitivanjem potreba privrede, preko stručne službe;
- Informisanje privrede o zakonodavstvu, propisima, normativima, pravilnicima i drugim aktima, kao i o aktuelnostima u vezi energetske efikasnosti I zaštite životne sredine; 
- Organizovanje tematskih poslovnih susreta, studijskih posjeta, stručnih sajamskih manifestacija 
- Sprovođenje programa specijalizovane obuke, edukativnih seminara i kurseva za različite nivoe menadžmenta i zaposlenih u preduzećima 
- Savjetodavne aktivnosti i stručna pomoć u vezi regulative, ekoloških programa, programa energetske efikasnosti, fondova za ekološke projekte i projekte održivog razvoja (standardi ISO 26000, sistema upravljanja zaštitom životne sredine (standardi ISO 14000 i dr.)

U Odboru za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine podržavaju se i promovišu sledeći programi i/ili projekti:
- Energetska efikasnost u svim djelatnostima
- Rješavanje problema upravljanja otpadom (industrijski otpad, reciklaža i sl.) 
- Uvođenje „čistije proizvodnje" i „čiste tehnologije“ 
- Efekti integracije Crne Gore u EU – stalno praćenje 
- Promocija društveno odgovornog poslovanja u preduzećima 
- Specijalizovani seminari, kursevi i obuka privrede (ISO 14000, OHSAS, EMAS, integrisani sistemi upravljanja, eko-označavanje proizvoda, održivi privredni razvoj, korporativna društvena odgovornost, regulativa i sl.) 
- Planiranje i razvijanje novih usluga Komore 
- Praćenje i stalno poboljšavanje rezultata realizovanih internih i eksternih projekata 
- Drugi projekti od interesa za članove PKCG

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Odbora i izabrani predsjednik i njegov zamjenik. Za predsjednika je izabran Budimir Škuletić, direktor i vlasnik kompanije Termomark, a njegov zamjenik Biljana Gligorić, članica NVO Expeditio.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Eupravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347