Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

serbia_macedonia_MNEOdbor za građansku inicijativu iz Niša je pokrenuo projekat pod nazivom "Vaninstitucionalni akteri kulturne politike u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji". Partneri na projektu su Remont iz Beograda, Expeditio iz Kotora i Centar za savremenu umetnost iz Skoplja.

Projekat „Vaninstitucionalni akteri kulturne politike u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji" ima trostruki cilj:
a) da ispita kapacitete ključnih aktera kulturne politike u ove tri države koji deluju izvan sistema javnih/državnih kulturnih institucija;
b) da napravi mapu i proceni snagu nezavisne kulturne scene u ove tri države  u celini; i
c) da otpočne proces operativnog/taktičkog umrežavanja vaninstitucionalnih aktera kulturne politke na nacionalnom i na regionalnom nivou, radi razmene kulturnih programa, zajedničkog konkurisanja kod međunarodnih fondera, jačanja kapaciteta nezavisne scene i povećanog uticaja na donosioce odluka u sferi kulturne politike na nacionalnim i lokalnim nivoima.

Glavne aktivnosti u okviru projekta uključuju najpre obavljanje 100 polu-strukturisanih intervjua (60 u Srbiji, 25 u Makedoniji i 15 u Crnoj Gori) sa predstavnicima ključnih vaninstitucionalnih aktera kulturne politike u ovim zemljama, radi sticanja uvida u njihove aktivnosti, planove razvoja, prostorne, tehničke i ljudske kapacitete i ispitivanje spremnosti za uključivanje u taktičke/operativne mreže sa drugim vaninstitucionalnim akterima u njihovim zemljama i u regionu jugoistočne Evrope.

Drugi korak bi bila izrada mape nezavisne kulturne scene u ovim državama koja bi uključivala i teritorijalni raspored vaininstitucionalih aktera kulturne politike, ali bi se prvenstveno bavila mapiranjem bivših i postojećih članskih i operativnih mreža na ovim prostorima; mapiranjem trenutno aktivnih i već završenih zajedničkih projekata koje su realizovali akteri iz nezavisne kulturne scene ovih zemalja; kao i odnosima aktera nezavisne kulturne scene sa oficijelnim kulturnim institucijama i donosiocima odluka na lokalnom i nacionalnom nivou.

Analiza bi, osim na rezultatima intervjua sa predstavnicima aktera iz nezavisne scene, bila bazirana i na deset intervjua sa nosiocima kulturne politike na nacionalnom i lokalnom nivou (predstavnicima Ministarstava kulture ovih država i rukovodstvima Uprava za kulturu najvećih gradova u ovim zemljama), te na rezultatima sekundarne analize godišnjih izveštaja Ministarstva za kulturu, gradskih uprava za kulturu i samih vaninstitucionalih aktera kulturne politike od 2000. do danas

Treći korak bi bilo održavanje jednodnevnih networking sastanaka u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji na nacionalnom nivou, gde bi se prezentirali rezultati studije, ispitale mogućnosti za formiranje taktičkih mreža na nacionalnom nivou i razmotrile strategije uticaja na nosioce kulturne politike na nacionalnom i lokalnom nivou.

Finalni korak u okviru ovog projekta bilo bi održavanje trodnevne konferencije na kojoj bi učestvovali predstavnici vaninstitucionalnih aktera kulturne politike iz sve tri države.

Na konferenciji bi bile razmotrene mogućnosti formiranja operativnih mreža na nivou tri zemlje uključene u projekat i povezivanja sa sličnim mrežama u drugim zemljama regiona jugoistočne Evrope.

Učesnici konferencije bi bili upoznati sa pozitivnim rezultatima procesa umrežavanja u Hrvatskoj - a na konferenciju bi bili pozvani i predstavnici evropskih kulturnih mreža i stručnjaci koji se bave proučavanjem iskustava kulturnih mreža.

Procitajte clanak objavljen, na osnovu ovog istrazivanja, u casopisu KULTURA

Projekat je kofinansiran od strane European Cultural Foundation (ECF).

U Crnoj Gori, projekat je dio šire inicijative koju sprovodi EXPEDITIO u okviru MED programa, pod nazivom Sostenuto.

 


Aktivnosti do sada realizovane u Crnoj Gori:

Ankete i pojedinacni intervjui sa ključnim akterima nezavisne scene u Crnoj Gori

Intervjui sa donosiocima odluka u oblasti kulture na nacionalnom i lokalnom nivou

Sastanak nezavisnih organizacija i inicijativa u kulturi Crne Gore

Molba za popunjavanje upitnika: Vaninstitucionalni kulturni akteri u Crnoj Gori

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival