God.      
Naziv projekta Donator             
Budžet
2021 Kofinansiranje projekata ClimCity i ENEA Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija 11.800,00 €
2020/21 ENEA - Energy Efficiency Living Lab EU / IPA CBC Odobreno od strane EU (90%) 20.400,00 € 
2020/21 ClimCity EU posredstvom Uprave javnih radova Odobreno od strane EU (90%) 73.800,00 €
2020/21 ISTRAŽIVANJE: Organizacije u oblasti kulturne baštine u Crnoj Gori / analiza stanja, potreba i uslova za razvoj Ministarstvo kulture Crne Gore 13.028,00 €
2019/20 PUTEVIMA BAŠTINE - potencijali kulturne baštine za kreiranje kulturnih ruta Crne Gore  Ministarstvo kulture Crne Gore 15.936,00 € 
2019/20 UPOZNAJMO, DA BISMO ČUVALI - Svjetska baština Područja Kotora EU posredstvom Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD 19.152,50 € 
2018/19 WWII-MONUMENTSEE  EU posredstvom Regional Cooperation Council (RCC) Odobreno od strane EU (90%) 47.052,00 € 
2018/19 Aktiviranje potencijala otvorenih javnih prostora za unapređenje kvaliteta života u Kotoru EU posredstvom Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD 11.525,00 €
2017/18 Stazama kroz Svjetsku baštinu Opština Kotor 17.367,00 €
2017/18 AGRISCAPE&ME- Obnova tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža za održivu poljoprivredu  EU u okviru projekta “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“  21.250,00€ 
2016/17

PREFAB 0 ENERGY

EU u okviru grant šeme „Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije“ 24.929,10 € (Ukupan budžet)
2016/17 City Spaces - Spaces for Citizens KOOPERATIVA Pilot program razmjene i saradnje za region bivše Jugoslavije 10.180,00 € (Ukupan budžet projekta)
2016/18 STRONGO - - Doprinos razvoju snažnijeg civilnog društva u Boki Kotorskoj EU IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro

170.140,00 
(Ukupan budžet projekta 90% EU)

2015/16 ŠKOLA ♥ GRAD (ko-finansiranje projekta SCHOOL4CITY) Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

15.000,00 €
(Budžet Expeditio)

2015/18 SCHOOL4CITY Bringing education about sustainable cities in Montenegrin schools The Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU 198.130,00 € (Ukupan budžet projekta 50% DBU)
2015/16

Platforma Urban Hum

Zaklada Kultura nova 2,000,00 € (Budžet Expeditio)
2015/16 New Ideas for Old Buildings EU Europe for Citizens 9,621.00 € (Budžet Expeditio)
2015/16 ACT4CITY BAC - Balkanski fond za umjetnost i kulturu 56,251.00 € (Ukupan budžet projekta)
2015/16

European ARTIZEN Initiative

EU Culture programe - Creative Europe 2014 - Smaller scale cooperation projects (COOP1) 

30,050.00 € 

(Budžet Expeditio 60% EU)

2014

Održivi gradovi i naselja

Rockefeller Brothers Fund

20,000.00 

(Ukupan budžet projekta)

2014

Tradicionalni materijali i građevinske tehnike u Boki Kotorskoj

The Headley Trust Foundation

45,900.00 € 

(Ukupan budžet projekta)

2013

Prostori različitosti ori različitosti - Places of Diversity

Anna Lindh Foundation 29,000.00 € (Ukupan budžet projekta)
2013

Arhitektonsko istraživanje zgrade Francuskog poslanstva na Cetinju

EU (grant namijenjen održivoj rehabilitaciji kulturnog nasljeđa)

6,000.00 €

(Ukupan budžet projekta)

2013

ECLECTIS European Citizens’ Laboratory for Empowerment CiTIes Shared

EU Culture programme - cooperation projects

29,310.00 €

(Budžet Expeditio 50% EU)

 

2013/14

Baština - pokretač razvoja

EU Program prekogranične saradnje između Hrvatske i Crne Gore

293,945.05€ 

(Ukupan budžet projekta u Crnoj Gori)

2012/13

Promocija principa održivog razvoja u javnim prostorima Boke Kotorske

Rockefeller Brothers Fund

50,000.00 $ (Ukupan budžet projekta)
2012/13

Valorizacija ruralnog nasljeđa u Crnoj Gori – pilot područje Zalazi

The Headley Trust

21,000.00 £ 

(Ukupan budžet projekta)

2011

Kultura - identitet Boke

Zavod za zapošljavanje Crne Gore (program javnih radova)

7,267.48 € (Budžet Expeditio)

2011

Đir po Kotoru - vodič za radoznalu djecu - knjiga autorice Stanke Brdar

Ministarstvo kulture

1,900.00 € 

(Ukupan budžet projekta)

2011/12

Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima

Swiss Cultural Programme in the Western Balkans (SCP)

48.530,00 (Ukupan budžet projekta) 
2011/12

CSE in HERITAGE

EU IPA Partnership Actions

 

2010

EKOPlan - Monitoring primjene principa održivog prostornog razvoja i zaštite životne sredine u prostorno planskim dokumentima u Crnoj Gori

Fondacija Institut za otvoreno društvo - Predstavništvo Crna Gora (FOSI ROM) - partnerstvo GreenHome i Expeditio

27,390.00 €

2010 Kotor za djecu - web sajt www.upoznaj-kotor.me

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

5,000.00 €

2010 Rod i prostor UNDP Montenegro 6,970.00 €
2010 Mapiranje energetski efikasnih objekata i aktera u Crnoj Gori Skupština republike Crne Gore 800.00 €
2010 Benefit Living - Novi sloj kreativne gradnje u Crnoj Gori (učešće) Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine 5,000.00 €
2009 Benefit Living - Novi sloj kreativne gradnje u Crnoj Gori Evropska unija - Delegacija Evropske komisije u Crnoj Gori  45,000.00 €
2009 Palate Boke Kotorske 2.izdanje- crnogorski jezik Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine 3,500.00 €
2009/12 Sostenuto (partnerstvo) ERDF (Evropski fond za regionalni razvoj) i IPA (Instrument pretpristupne pomoći) kroz projekat MED Evropske unije 112,000.00 €
2009

Muzejsko blago Perasta - internet prezentacije www.muzejperast.me
www.gospa-do-skrpjela.me

Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću  4,300.00 €
2009 Kulturne potrebe mladih u Boki Kotorskoj Ministarstvo kulture, sporta i medija Crne Gore kroz realizaciju Nacionalnog plana akcije za mlade i Akcionog plana za 2009. 3.000,00 €
2009 Vaninstitucionalni akteri kulturne politike u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji (partnerstvo)

European Cultural Foundation (ECF)

3.400,00 €
2009 Obrazovanjem do vrednovanja prostora Foundation Open Society Institute -
Predstavništvo Crna Gora
9.577,00 €
2009 Slovenska razvojna pomoć (partnerstvo) *
Ministarstvo inostranih poslova Republike Slovenije 500,00 €
2009 Odraz umjetnosti u javnim prostorima Cetinja SIDA (kroz program UNDP-a) 11.740,00 €
2008 Jačanje SEE Heritage mreže Cultural Heritage without Borders (CHwB) 24.940,00 €
2008 Baza spomenika kulture na teritoriji opštine Kotor – internet prezentacija Opština Kotor 3.275,00 €
2008 Projekat za razvoj institucionalnih kapaciteta Rockefeller Brothers Fund (RBF) 105.000,00 $
2008 Projekat izrade softvera za energetsku efikasnost u stambenom sektoru za Crnu Goru (partnerstvo) Evropski fond za Jugoistočnu Evropu (GreenMax Capital Advisors) 1.250,00 €
2008 Program posjete američkih eksperata iz oblasti kulturnog nasljeđa U.S. Department of State 4.570,00 $
2008 Dani energije u Crnoj Gori Regionalni centar za životnu sredinu (REC) – Kancelarija u Crnoj Gori 9.000,00 €
2008 Kostanjica – promovisanje pejzaža (prirodnog i kulturnog nasljeđa) Boke Kotorske Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine CG 1.500,00 €
2008 SEE Heritage mreža: sastanak mreže i radionica Devastacija kulturnog nasljeđa” Foundation Open Society Institute – Predstavništvo Crna Gora 7.980,00 €
2007 Spremniji za EU fondove PHILIA - Asocijacija multietničkih gradova Jugoistočne Evrope 3.000,00 €
2007 Međuopštinska saradnja u Crnoj Gori - promovisanje međuopštinskih inicijativa u Boki Kotorskoj Ambasada Kraljevine Holande u Beogradu 15.000,00
2006 Monitoring nacrta Prostornog plana Crne Gore (partnerstvo) UNDP 4.000,00 €
2006 Kulturna maršruta – Palate Boke Kotorske Ministarstvo turizma Republike Crne Gore; Opština Kotor 
4.300,00 €
2006 Vodič kroz Perast USAID 3.450,00
2006 Prostori bez barijera Skupština Republike Crne Gore 1.500,00 €
2006 Studijska posjeta Poljskoj - EU integracije Ministarstvo inostranih poslova Poljske  
2005 UN Eco Building - Podgorica UNDP 5.500,00 €
2005 Gledaj oko sebe – razmišljaj o prostoru! Evropska agencija za rekonstrukciju 93.905,55 € 
2005 Odnos prema prostoru - promovisanje EU standarda EU- Evropski pokret u Srbiji – Evropski integracioni fond 40.000,00
2005 Godinje – publikacija Ministarstvo kulture i medija Republike Crne Gore 1.650,00 €
2005

Izrada veb prezentacije Perast 

Opština Kotor 1.885,00 € 
2005 Štampa publikacije "ZAGORA" Opština Kotor 840.00 €
2005 Skadarsko jezero - održivi prostorni razvoj Rockefeller Brothers Fund 75.000,00 €
2005 Regionalni centar javnog zastupanja USAID/ORT, Map 4.995,60 €
2004 Gradimo ekološki - gradimo s prirodom Skupština Crne Gore 4.000,00 €
2004 Arhitektura i umjetnost XX vijeka u Boki Kotorskoj Pro Helvetia 2.188,80 €
2004 Projekat Građanin USAID/IRD 539,13 €
2004 Priča o dva ostrva Ministarstvo kulture Crne Gore 2.164,50 €
2004 Watchdog inicijativa USAID/ORT 3.100,00 €
2004 Planiranje za budućnost (partnerstvo) UNDP 630,00 €
2004 How to send a message / Kako poslati poruku (partner na projektu) Nordijski savjet ministara i Nordijski institut za savremenu umetnost – NIFCA 3.500,00 €
2004 Publikacija “Trista godina samoće”, II izdanje Opština Kotor 2.200,00 €
2004 Perast- radni kamp restauracije palate Visković SIDA - Swedish International Development Cooperation Agency 6.000,00 €
2004 Godinje - arhitektonska radionica * NVO Godinje  (Fresh & Co Subotica  - generalni sponzor)  
2004 Srednjevjekovni gradovi Crne Gore UNDP-Ujedinjene Nacije program za razvoj; Rockefeller Brothers Fund 5.360,25 €
2004 Razvoj kapaciteta RAC Kolašin i Ulcinj USAID/ORT, Map 1.915,00 €
2003 Regionalni centar javnog zastupanja (RAC) USAID/ORT Montenegro Advocacy Program 20.000,00 $
2003 Perast - pripremni radovi za sanaciju tvrđave Sv. Križa Skupština Republike Crne Gore 5.200,00 €
2003 Kulturno nasljeđe - potencijal za razvoj Boke USAID/ORT Montenegro Advocacy Program 1.386,89 €
2002 Perast - volonterski radni kamp na raščišćavanju tvrđave Sv. Križa * NVO “Društvo prijatelja Perasta”, Perast; Opština Kotor, Kotor; Direkcija za izgradnju i uređenje grada Kotora; Preduzeće "YU BRIV", Kotor; Preduzeće "Napredak", Kotor; Luka Kotor; Lučka kapetanija, Kotor; Leigh Grant, USA  
2002 Nova durmitorska kuća UNDP (United Nations Development Program) 4.976,00 €
2002 Perast – Šest diplomskih radova * EXPEDITIO; ADP "ZID" 210,00 €
2001 Skrivene tajne Perasta Fondacija MM ART, Podgorica  
2000 Zagora - arhitektonska radionica * Društvo za obnovu manastira Podlastva, Grbalj; RESTAURART, Budva; MONTECEP, Kotor; JP MORSKO DOBRO, Budva  
1998 Sutvara * Društvo za obnovu manastira Podlastva, Grbalj  
1998 Perast - arhitektonska radionica Fond za otvoreno društvo, Beograd  
1997 Obedska Bara * EXPEDITIO  
1997 Perast - arhitektonska radionica * Fond za otvoreno društvo, Beograd; CEP, Beograd; Ministarstvo građevina Srbije; CIP - Saobraćajni institut, Beograd; Nina GRO; Meteor promet; STEM, Beograd; PAPIR PLAST, Beograd; Ministarstvo za zaštitu prirodne sredine Crne Gore  

Napomena: * Obilježeni projekti su oni u kojima je angažovanje Expeditio članova/ca bilo na potpuno volonterskoj osnovi (po nekada i uz sopstvena finansijska ulaganja)

FaLang translation system by Faboba