God.      
Naziv projekta Donator             
Budžet
2022

Publishing research in the field of cultural heritage and creative industries

UNDP 4.810 €
2022 Nauči da gradiš zeleno Ministarstvo kapitalnih investicija 4.975 € 
2021 Kofinansiranje projekata ClimCity i ENEA Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija 11.800,00 €
2020/21 ENEA - Energy Efficiency Living Lab EU / IPA CBC Odobreno od strane EU (90%) 20.400,00 € 
2020/21 ClimCity EU posredstvom Uprave javnih radova Odobreno od strane EU (90%) 73.800,00 €
2020/21 ISTRAŽIVANJE: Organizacije u oblasti kulturne baštine u Crnoj Gori / analiza stanja, potreba i uslova za razvoj Ministarstvo kulture Crne Gore 13.028,00 €
2019/20 PUTEVIMA BAŠTINE - potencijali kulturne baštine za kreiranje kulturnih ruta Crne Gore  Ministarstvo kulture Crne Gore 15.936,00 € 
2019/20 UPOZNAJMO, DA BISMO ČUVALI - Svjetska baština Područja Kotora EU posredstvom Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD 19.152,50 € 
2018/19 WWII-MONUMENTSEE  EU posredstvom Regional Cooperation Council (RCC) Odobreno od strane EU (90%) 47.052,00 € 
2018/19 Aktiviranje potencijala otvorenih javnih prostora za unapređenje kvaliteta života u Kotoru EU posredstvom Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD 11.525,00 €
2017/18 Stazama kroz Svjetsku baštinu Opština Kotor 17.367,00 €
2017/18 AGRISCAPE&ME- Obnova tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža za održivu poljoprivredu  EU u okviru projekta “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“  21.250,00€ 
2016/17

PREFAB 0 ENERGY

EU u okviru grant šeme „Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije“ 24.929,10 € (Ukupan budžet)
2016/17 City Spaces - Spaces for Citizens KOOPERATIVA Pilot program razmjene i saradnje za region bivše Jugoslavije 10.180,00 € (Ukupan budžet projekta)
2016/18 STRONGO - - Doprinos razvoju snažnijeg civilnog društva u Boki Kotorskoj EU IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro

170.140,00 
(Ukupan budžet projekta 90% EU)

2015/16 ŠKOLA ♥ GRAD (ko-finansiranje projekta SCHOOL4CITY) Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

15.000,00 €
(Budžet Expeditio)

2015/18 SCHOOL4CITY Bringing education about sustainable cities in Montenegrin schools The Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU 198.130,00 € (Ukupan budžet projekta 50% DBU)
2015/16

Platforma Urban Hum

Zaklada Kultura nova 2,000,00 € (Budžet Expeditio)
2015/16 New Ideas for Old Buildings EU Europe for Citizens 9,621.00 € (Budžet Expeditio)
2015/16 ACT4CITY BAC - Balkanski fond za umjetnost i kulturu 56,251.00 € (Ukupan budžet projekta)
2015/16

European ARTIZEN Initiative

EU Culture programe - Creative Europe 2014 - Smaller scale cooperation projects (COOP1) 

30,050.00 € 

(Budžet Expeditio 60% EU)

2014

Održivi gradovi i naselja

Rockefeller Brothers Fund

20,000.00 

(Ukupan budžet projekta)

2014

Tradicionalni materijali i građevinske tehnike u Boki Kotorskoj

The Headley Trust Foundation

45,900.00 € 

(Ukupan budžet projekta)

2013

Prostori različitosti ori različitosti - Places of Diversity

Anna Lindh Foundation 29,000.00 € (Ukupan budžet projekta)
2013

Arhitektonsko istraživanje zgrade Francuskog poslanstva na Cetinju

EU (grant namijenjen održivoj rehabilitaciji kulturnog nasljeđa)

6,000.00 €

(Ukupan budžet projekta)

2013

ECLECTIS European Citizens’ Laboratory for Empowerment CiTIes Shared

EU Culture programme - cooperation projects

29,310.00 €

(Budžet Expeditio 50% EU)

 

2013/14

Baština - pokretač razvoja

EU Program prekogranične saradnje između Hrvatske i Crne Gore

293,945.05€ 

(Ukupan budžet projekta u Crnoj Gori)

2012/13

Promocija principa održivog razvoja u javnim prostorima Boke Kotorske

Rockefeller Brothers Fund

50,000.00 $ (Ukupan budžet projekta)
2012/13

Valorizacija ruralnog nasljeđa u Crnoj Gori – pilot područje Zalazi

The Headley Trust

21,000.00 £ 

(Ukupan budžet projekta)

2011

Kultura - identitet Boke

Zavod za zapošljavanje Crne Gore (program javnih radova)

7,267.48 € (Budžet Expeditio)

2011

Đir po Kotoru - vodič za radoznalu djecu - knjiga autorice Stanke Brdar

Ministarstvo kulture

1,900.00 € 

(Ukupan budžet projekta)

2011/12

Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima

Swiss Cultural Programme in the Western Balkans (SCP)

48.530,00 (Ukupan budžet projekta) 
2011/12

CSE in HERITAGE

EU IPA Partnership Actions

 

2010

EKOPlan - Monitoring primjene principa održivog prostornog razvoja i zaštite životne sredine u prostorno planskim dokumentima u Crnoj Gori

Fondacija Institut za otvoreno društvo - Predstavništvo Crna Gora (FOSI ROM) - partnerstvo GreenHome i Expeditio

27,390.00 €

2010 Kotor za djecu - web sajt www.upoznaj-kotor.me

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

5,000.00 €

2010 Rod i prostor UNDP Montenegro 6,970.00 €
2010 Mapiranje energetski efikasnih objekata i aktera u Crnoj Gori Skupština republike Crne Gore 800.00 €
2010 Benefit Living - Novi sloj kreativne gradnje u Crnoj Gori (učešće) Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine 5,000.00 €
2009 Benefit Living - Novi sloj kreativne gradnje u Crnoj Gori Evropska unija - Delegacija Evropske komisije u Crnoj Gori  45,000.00 €
2009 Palate Boke Kotorske 2.izdanje- crnogorski jezik Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine 3,500.00 €
2009/12 Sostenuto (partnerstvo) ERDF (Evropski fond za regionalni razvoj) i IPA (Instrument pretpristupne pomoći) kroz projekat MED Evropske unije 112,000.00 €
2009

Muzejsko blago Perasta - internet prezentacije www.muzejperast.me
www.gospa-do-skrpjela.me

Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću  4,300.00 €
2009 Kulturne potrebe mladih u Boki Kotorskoj Ministarstvo kulture, sporta i medija Crne Gore kroz realizaciju Nacionalnog plana akcije za mlade i Akcionog plana za 2009. 3.000,00 €
2009 Vaninstitucionalni akteri kulturne politike u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji (partnerstvo)

European Cultural Foundation (ECF)

3.400,00 €
2009 Obrazovanjem do vrednovanja prostora Foundation Open Society Institute -
Predstavništvo Crna Gora
9.577,00 €
2009 Slovenska razvojna pomoć (partnerstvo) *
Ministarstvo inostranih poslova Republike Slovenije 500,00 €
2009 Odraz umjetnosti u javnim prostorima Cetinja SIDA (kroz program UNDP-a) 11.740,00 €
2008 Jačanje SEE Heritage mreže Cultural Heritage without Borders (CHwB) 24.940,00 €
2008 Baza spomenika kulture na teritoriji opštine Kotor – internet prezentacija Opština Kotor 3.275,00 €
2008 Projekat za razvoj institucionalnih kapaciteta Rockefeller Brothers Fund (RBF) 105.000,00 $
2008 Projekat izrade softvera za energetsku efikasnost u stambenom sektoru za Crnu Goru (partnerstvo) Evropski fond za Jugoistočnu Evropu (GreenMax Capital Advisors) 1.250,00 €
2008 Program posjete američkih eksperata iz oblasti kulturnog nasljeđa U.S. Department of State 4.570,00 $
2008 Dani energije u Crnoj Gori Regionalni centar za životnu sredinu (REC) – Kancelarija u Crnoj Gori 9.000,00 €
2008 Kostanjica – promovisanje pejzaža (prirodnog i kulturnog nasljeđa) Boke Kotorske Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine CG 1.500,00 €
2008 SEE Heritage mreža: sastanak mreže i radionica Devastacija kulturnog nasljeđa” Foundation Open Society Institute – Predstavništvo Crna Gora 7.980,00 €
2007 Spremniji za EU fondove PHILIA - Asocijacija multietničkih gradova Jugoistočne Evrope 3.000,00 €
2007 Međuopštinska saradnja u Crnoj Gori - promovisanje međuopštinskih inicijativa u Boki Kotorskoj Ambasada Kraljevine Holande u Beogradu 15.000,00
2006 Monitoring nacrta Prostornog plana Crne Gore (partnerstvo) UNDP 4.000,00 €
2006 Kulturna maršruta – Palate Boke Kotorske Ministarstvo turizma Republike Crne Gore; Opština Kotor 
4.300,00 €
2006 Vodič kroz Perast USAID 3.450,00
2006 Prostori bez barijera Skupština Republike Crne Gore 1.500,00 €
2006 Studijska posjeta Poljskoj - EU integracije Ministarstvo inostranih poslova Poljske  
2005 UN Eco Building - Podgorica UNDP 5.500,00 €
2005 Gledaj oko sebe – razmišljaj o prostoru! Evropska agencija za rekonstrukciju 93.905,55 € 
2005 Odnos prema prostoru - promovisanje EU standarda EU- Evropski pokret u Srbiji – Evropski integracioni fond 40.000,00
2005 Godinje – publikacija Ministarstvo kulture i medija Republike Crne Gore 1.650,00 €
2005

Izrada veb prezentacije Perast 

Opština Kotor 1.885,00 € 
2005 Štampa publikacije "ZAGORA" Opština Kotor 840.00 €
2005 Skadarsko jezero - održivi prostorni razvoj Rockefeller Brothers Fund 75.000,00 €
2005 Regionalni centar javnog zastupanja USAID/ORT, Map 4.995,60 €
2004 Gradimo ekološki - gradimo s prirodom Skupština Crne Gore 4.000,00 €
2004 Arhitektura i umjetnost XX vijeka u Boki Kotorskoj Pro Helvetia 2.188,80 €
2004 Projekat Građanin USAID/IRD 539,13 €
2004 Priča o dva ostrva Ministarstvo kulture Crne Gore 2.164,50 €
2004 Watchdog inicijativa USAID/ORT 3.100,00 €
2004 Planiranje za budućnost (partnerstvo) UNDP 630,00 €
2004 How to send a message / Kako poslati poruku (partner na projektu) Nordijski savjet ministara i Nordijski institut za savremenu umetnost – NIFCA 3.500,00 €
2004 Publikacija “Trista godina samoće”, II izdanje Opština Kotor 2.200,00 €
2004 Perast- radni kamp restauracije palate Visković SIDA - Swedish International Development Cooperation Agency 6.000,00 €
2004 Godinje - arhitektonska radionica * NVO Godinje  (Fresh & Co Subotica  - generalni sponzor)  
2004 Srednjevjekovni gradovi Crne Gore UNDP-Ujedinjene Nacije program za razvoj; Rockefeller Brothers Fund 5.360,25 €
2004 Razvoj kapaciteta RAC Kolašin i Ulcinj USAID/ORT, Map 1.915,00 €
2003 Regionalni centar javnog zastupanja (RAC) USAID/ORT Montenegro Advocacy Program 20.000,00 $
2003 Perast - pripremni radovi za sanaciju tvrđave Sv. Križa Skupština Republike Crne Gore 5.200,00 €
2003 Kulturno nasljeđe - potencijal za razvoj Boke USAID/ORT Montenegro Advocacy Program 1.386,89 €
2002 Perast - volonterski radni kamp na raščišćavanju tvrđave Sv. Križa * NVO “Društvo prijatelja Perasta”, Perast; Opština Kotor, Kotor; Direkcija za izgradnju i uređenje grada Kotora; Preduzeće "YU BRIV", Kotor; Preduzeće "Napredak", Kotor; Luka Kotor; Lučka kapetanija, Kotor; Leigh Grant, USA  
2002 Nova durmitorska kuća UNDP (United Nations Development Program) 4.976,00 €
2002 Perast – Šest diplomskih radova * EXPEDITIO; ADP "ZID" 210,00 €
2001 Skrivene tajne Perasta Fondacija MM ART, Podgorica  
2000 Zagora - arhitektonska radionica * Društvo za obnovu manastira Podlastva, Grbalj; RESTAURART, Budva; MONTECEP, Kotor; JP MORSKO DOBRO, Budva  
1998 Sutvara * Društvo za obnovu manastira Podlastva, Grbalj  
1998 Perast - arhitektonska radionica Fond za otvoreno društvo, Beograd  
1997 Obedska Bara * EXPEDITIO  
1997 Perast - arhitektonska radionica * Fond za otvoreno društvo, Beograd; CEP, Beograd; Ministarstvo građevina Srbije; CIP - Saobraćajni institut, Beograd; Nina GRO; Meteor promet; STEM, Beograd; PAPIR PLAST, Beograd; Ministarstvo za zaštitu prirodne sredine Crne Gore  

Napomena: * Obilježeni projekti su oni u kojima je angažovanje Expeditio članova/ca bilo na potpuno volonterskoj osnovi (po nekada i uz sopstvena finansijska ulaganja)

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

Portal: zelenagradnja.me
Portal zelenagradnja.me namijenjen je arhitektima, srodnim inženjerskim strukama i svima vama koji se zalažete za održivi prostorni razvoj. Portal će vam pomoći da unaprijedite svoja znanja o "zelenoj" gradnji uz sveobuhvatne informacije i savjete za kreiranje ekološki odgovornih arhitektonskih rješenja.

zelenagradnja.me baner2

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Upravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347