Fotolia_4242255_STreći salon pejzažne arhitekture svečano je otvoren 04.09.2009. u 18h u Galeriji "IKAR" Kluba vazduhoplovstva u Zemunu. Obuhvata izložbu radova iz oblasti pejzažne arhitekture:  planove, projekte, studije i istraživanja, publikacije i studentske radove. Za Treći salon pejzažne arhitekture pristiglo je 126 radova i  dodjeljeno je ukupno 11 plaketa: za 3 projekta, 1 plan, 4 studentska rada, 3 studije i publikaciju.

Plaketa za studiju i publikaciju dodjeljena je radu Kostanjica - prirodno i kulturno nasleđe, Studija zaštite graditeljskog nasleđa Kostanjice.

 

Studija zaštite graditeljskog nasljeđa Kostanjice rađena je za potrebe Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Kostanjice. Kao polazište za Studiju korišteni su savremeni pristupi na polju zaštite kulturnog nasljeđa, gdje se pod proširenim pojmom kulturnog i graditeljskog nasljeđa podrazumijeva kompletan predio - kulturni pejzaž koji odražava međusobno dejstvo ljudi i prirode. Graditeljsko nasljeđe se posmatra kao cjelovit sistem i dio ukupnog kulturnog pejzaža.

U Studiji zaštite graditeljskog nasljeđa Kostanjice su na osnovu analize prirodnih uslova i pejzažnih karakteristika, istorijskog razvoja naselja i graditeljskog nasljeđa prepoznate vrijednosti, potencijali i negativnosti ovog prostora i date smjernice za zaštitu i unaprijeđenje kulturnog pejzaža Kostanjice. Integrisanje principa zaštite kulturnog pejzaža u politike razvoja i proces planiranja je izuzetno značajno posebno zbog prijetnje od nekontrolisanog i neadekvatnog razvoja koji može dovesti do trajnog gubitka vrijednosti ovog područja.

Nosilac izrade studije: Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica
Autorski tim:
Jelena Franović, pejz.arh. 
Doc.dr. Ilija Lalošević, dipl.ing.arh. 
Aleksandra Kapetanović, dipl.ing. arh. 
Biljana Gligorić, dipl.ing.arh.
Autori i izdavači publikacije:
Expeditio - Centar za održivi prostorni razvoj, Kotor i Arhitektonski fakultet, Podgorica

Izvještaj žirija kaže - Studija zaštite kulturnog nasleđa Kostanjice u Boki Kotorskoj, kao  i publikacija koja je proizišla iz nje, predstavljaju afirmaciju savremenih principa u odnosu prema kulturnom i prirodnom nasleđu. Odnos prema zaštiti nasleđa mora imati na umu cjelinu, odnosno čitav kulturni predio: ljude, prirodu, ljudske aktivnosti i prirodne procese, što studija nastoji, a publikacija promoviše.

Ukoliko želite da pogledate publikaciju kliknite ovdje: Kostanjica - prirodno i kulturno nasljedje

Ukoliko želite da pogledate izložbene panoe kliknite ovdje: Izložbeni panoi

 

 

 

 

 

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival