PP1 naslovnaU oktobru 2023. Expeditio je pripremio "policy paper" pod nazivom PARTICIPACIJA GRAĐANA/KI U PLANIRANJU PROSTORA CRNE GOREPredlog politika za unapređenje učešća građana/ki u procesima izrade prostorno planske dokumentacije u Crnoj Gori". 

Osnovno polazište za kreiranje ovog dokumenta je činjenice da prostor Crne Gore, kao najvrijedniji resurs države, zahtijeva odgovorno planiranje i upravljanje. Nažalost, dosadašnje prakse ne govore tome u prilog, što rezultira nepopravljivim prostornim devastacijama. Da bismo se nosili s budućim izazovima upravljanja prostorom, neophodno je reformisati sistem planiranja i uključiti širu javnost i struku u procese odlučivanja o prostornom razvoju u svim njegovim fazama.

Dokument "Participacija građana/ki u planiranju prostora Crne Gore" nudi niz konkretnih preporuka za donosioce odluka i sve ostale relevantne aktere/ke koji žele da doprinesu stvaranju boljeg i pravednijeg prostornog okruženja za građane/ke Crne Gore.

Dokument "Participacija građana/ki u planiranju prostora Crne Gore" namijenjen je kreatorima, donosiocima i implementatorima politika prostornog razvoja, uključujući predstavnike/ce Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, lokalnih samouprava[1] (sekretarijati za urbanizam, planiranje, baštinu...), političkih partija, poslanika na lokalnom i nacionalnom nivou, firme koje se bave izradom urbanističkih i prostornih planova i politika, institucija koje se bave baštinom, NVO i strukovnih udruženja.

Preuzmite dokument: PARTICIPACIJA GRAĐANA/KI U PLANIRANJU PROSTORA CRNE GORE (pdf)

[1] Postojećim zakonskim rješenjem opštinama je oduzeto pravo izrade prostornih planova (tačnije oni su ukinuti kao takvi), a opštine se uključuju sa minimalnim brojem predstavnika/ca u izradu planova koje sprovodi nadležno Ministarstvo

------------

Zahvaljujemo se svima koji su popunili anketu i time doprinijeli izradi ovog dokumenta.

------------

Expeditio tim

 

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Eupravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Expeditio results

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347