Lets develop FINALNO naslovna stranaKnjiga „Potencijali, izazovi i mogući pristupi u aktiviranju kulturne baštine Crne Gore na ruti EuroVelo8“, daje značajan i višeglasan doprinos razumijevanju procesa ekonomske valorizacije kulturne baštine, kroz ispitivanje odnosa turizma, lokalnog razvoja i baštine u Crnoj Gori. Knjiga obuhvata goruće teme za polje zaštite i upravljanja baštinom, ne samo u Crnoj Gori već i širem regionu, pokrećući pitanja neplanske i neadekvatne urbanizacije; pritisaka neodrživih praksi turizma na baštinu i lokalne zajednice; nedostatka dugoročne održive vizije i strateškog bavljenja upravljanjem lokalnim razvojem i očuvanjem zaštićenih područja. Glasovi koji nas vode kroz ove teme su novi glasovi u polju studija baštine, kulturne politike i arhitekture. Autori tekstova su istraživač i istraživačica koji su u skorije vrijeme završili svoje studije, a koji svježim i kritičkim pogledom sagledavaju realnosti polja u kojima treba da djeluju kao profesionalci. Činjenica da su njih dvoje odabrani putem javnog poziva, kroz transparentan proces i mogućnost publikovanja svojih istraživanja čini posebno vrijedan aspekat ove knjige, jer podržava nove poglede, nove glasove i nova rješenja.

Danilo Bulatović svojim tekstom „Analiza tematskih urbanih cjelina grada Perasta u Crnoj Gori“ poziva da sagledamo potencijale reinterpretacije istorijskih urbanih cjelina na primjeru grada Perasta. Bulatović interpretaciju tumači ne samo kao vrednovanje, davanje i komuniciranje značenja, već kao suštinski važan proces interresornog i intersektorskog povezivanja i upravljačkih utemeljenja za efikasniju zaštitu baštine. U interpretativnoj analizi i okviru, posebno je važna promjena od rukovođenja arhitektonskim i urbanim dobrima, ka rukovođenjiu vrijednostima i značajem koje dobra imaju, a koje vodi održivijem korišćenju nasljeđa u savremenom trenutku. Proučavajući grad Perast, dolazimo do spoznaje da to može predstavljati samo dio kontinuiranog napora koji ispituje kontrapunkt istorije i geografije, prostora i vremena, u razumijevanju jedne duboko promišljene konceptualne cjeline. Definisan unutrašnjim morem i kopnenim masama s kojima se graniči i obrnuto, isprepleten trgovinom, kulturom i politikom, uronjen u višestruke jezičke i vjerske podele, grad slikovito doprinosi važnosti njegove analize u današnjem konfliktnom istorijskom diskursu. Kroz metodološki i konceptualni okvir, geoistorijski plan, komparativistički pristup, makroistorijsku i trodimenzionalnu perspektivu, ovaj rad propituje kako je grad izdržao test vremena i kako njegova re-evaluacija igra ključnu ulogu u budućem sagledavanju njegovog korišćenja. Takav pristup je još važniji u kontekstu partnerskog projekta EuroVelo8 mediteranskog regiona, a koji pruža dodatni sloj širem razumijevanju našeg zajedničkog nasljeđa „pelagičnih“ istorija. U stvari, on predstavlja dragocjeno svjedočanstvo da je Mediteran kroz svoje rasprostranjene mreže znanja uvijek bio entitet koji nas je spajao, a ne razdvajao. Kao takav, danas nastavlja da podstiče nova istraživanja, kako u proučavanju ranomodernog Mediterana, koje ovaj rad predstavlja, tako i u oblastima koje su od njega udaljene u prostoru i vremenu.

Drugi tekst nas poziva da podvučemo važnost slojevitosti, vrijednosti i holističkog pristupa nasljeđu, ovog puta u funkciji kulturnog turizma. Ivana Milojko u svom tekstu se bavi upravo preispitivanjem odnosa turizma i svjetske baštine na primjeru Bokokotorskog zaliva. Milojko kroz detaljno arhivsko istraživanje promocije Bokokotorskog zaliva, kombinovano sa intervjuima sa ključnim turističkim akterima, pruža uvide u procese, uzroke i utemeljenja javne komunikacije i promocije ovog lokaliteta svjetske baštine, uočavajući kako se isti mijenja u zavisnosti od dominantnih turističkih i političkih imaginarijuma. Milojko pruža važno razumijevanje procesa redukcije višestrukih vrijednosti i kompleksnog kulturnog identiteta mjesta svjetske baštine kroz turistički diskurs, ukazujući na različite strategije korišćenja i zloupotrebe segmenata lokaliteta u turističke svrhe: selektivno korišćenje, marginalizaciju, akcentuaciju i odvajanje određenih aspekata vrijednosti lokaliteta za potrebe promocije. Ovaj istraživački rad nastoji da identifikuje na koji način su Izuzetna univerzalna vrijednost i vrijednosti vezane za kulturno nasljeđe prepoznate u dokumentima za upisivanje Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora na Listu svjetske baštine UNESCO-a, a kako se one prezentuju u turističkom diskursu. Intencija je bila je da se ukaže na glavne raskorake, razlike i sličnosti između vrijednosti, istorijskih slojeva i identiteta prepoznatih u Nominacionom dosijeu za Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora (3 BUR XI.19 – Decision,1979) i turističkom diskursu o ovoj regiji. Bazirano na predstavljenoj kvalitativnoj analizi koja se sastoji od desk istraživanja turističkih materijala i polustrukturisanih intervjua sa pojedincima zaposlenim u turističkom sektoru, može se zaključiti koji aspekti, mjesta i narativi su naglašeni i eksploatisani, a šta je marginalizovano i nedovoljno zastupljeno i zašto. Tokom istraživačkog procesa, Milojko je svoju analizu bazirala na teorijskom okviru koji je omogućio da se fokusira na sljedeće teme: interpretacija Izuzetne univerzalne vrijednosti, njeno (pogrešno) korišćenje u turističke svrhe, kao i način na koji su turisti zainteresovani za zaštićeno područje. Međutim, ovo istraživanje bi trebalo posmatrati samo kao inicijativu, okosnicu istraživačkog okvira o mogućoj zloupotrebi zaštićenog područja u domenu turizma, direktno i indirektno, uzimajući u obzir limitacije procesa istraživanja. Bilo bi dobro da ova teza posluži kao inspiracija za dalja istraživanja jer će možda u budućnosti više turističkih materijala biti dostupno u arhivama crnogorskih institucija i Covid-19 neće ograničavati mogućnosti istraživanja, što bi vodilo ka još detaljnijoj i konstruktivnijoj analizi ove teme.

U cjelini, publikacija je baza uvida, kritika i pristupa, korisna djelatnicima u turizmu, kulturi, baštini, arhitekturi i urbanizmu. Vjerujem da će ova knjiga kao cjelina, i svaki od tekstova pojedinačno, služiti kao motivacija i povod za promišljanja i formulaciju politika i praksi upravljanja nasljeđem i lokalnim razvojem, senzitivnijim na pitanja održivosti, uključivanja lokalnih zajednica, vrednovanja cjelovitosti i slojevitosti kulturnog i prirodnog nasljeđa Crne Gore.

Doc. dr Višnja Kisić (Recenzija)

-------------------

Izdavač: UNDP, Expeditio
Autori/ke: Danilo Bulatović, Ivana Milojko
Prevod sa engleskog jezika: Dragana Petronijević
Lektura crnogorskog teksta: Danijela Đilas
Recenzent: Višnja Kisić

Da preuzmete publikaciju kliknite ovdje Potencijali, izazovi i mogući pristupi aktiviranja kulturne baštine Crne Gore na EuroVelo8 ruti (PDF)

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

Portal: zelenagradnja.me
Portal zelenagradnja.me namijenjen je arhitektima, srodnim inženjerskim strukama i svima vama koji se zalažete za održivi prostorni razvoj. Portal će vam pomoći da unaprijedite svoja znanja o "zelenoj" gradnji uz sveobuhvatne informacije i savjete za kreiranje ekološki odgovornih arhitektonskih rješenja.

zelenagradnja.me baner2

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Upravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347