studija valdanosNaručilac projekta realizacije "Studije kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos" je NVO Dr. Martin Schneider-Jacoby Association – MSJA, a za samu izradu dokumenta je bio zadužen tim stručnjaka predvođen Expeditio Architects (detaljnije u nastavku). Na osnovu rezultata istraživanja i analiza sprovedenih tokom izrade Studije, prijedlog je da se Ulcinjska maslinada i uvala Valdanos, zbog svojih izuzetnih vrijednosti, kao cjelina zaštite kao nepokretno kulturno dobro, i to kao kulturni pejzaž. NVO MSJA-Dr Martin Schneider-Jacoby Association priprema inicijativu koju će biti upućena Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

Studija kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos je urađena na osnovu Projektnog zadatka koji je dat od MSJA – Dr Martin Schneider-Jacoby Association kao i na osnovu Zakona o zaštiti kulturnih dobaraZakonom o zaštiti kulturnih dobara (čl. 90) je definisano da je Studija zaštite kulturne baštine „dokument kojim se obezbjeđuje zaštita, očuvanje i integracija kulturne baštine u okviru planiranja održivog prostornog razvoja.“, kao i da Studija zaštite obavezno sadrži: 1) osnovne karakteristike i razvoj područja; 2) identifikaciju i opis vrijednosti kulturne baštine: kulturnih dobara, potencijalnih kulturnih dobara i svih zona koje imaju vrijednosti kulturnog pejzaža;  3) ocjenu stanja;  4) analizu rizika;  5) smjernice i mjere zaštite; 6) grafičke priloge na kojima su obavezno predstavljene vrijednosti kulturne baštine i mjere zaštite.

Prema Zakonu o zaštiti kulturnih dobaranepokretno kulturno dobro je „profani, sakralni, memorijalni, fortifikacioni ili infrastrukturni objekat, grupa građevina ili prostor sa karakterističnim interakcijama čovjeka i prirode“. Jedna od vrsta nepokretnih kulturnih dobara je lokalitet ili područje koje je definisano kao „zajedničko djelo čovjeka i prirode, koje je djelimično izgrađeno, dovoljno osobeno i homogeno da se može topografski definisati“ a koje može biti: arheološko nalazište, kulturno-istorijsko područje i kulturni pejzaž.

Tim koji je učestvovao u izradi Studije su Aleksandra Kapetanović, arhitektica konzervatorka, koordinatorka izrade Studije, dr Goran Andlar, pejzažni arhitekta, Gazmend Çitaku, pisac, lokalni ekspert za nematerijalnu kulturnu baštinu, Korab Kraja, arhitekta, mr Miloš B. Petričević, arheolog – konzervator.

Studija kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos“je urađena u okviru projekta Identifikacija i analiza: “Ulcinjska Maslinada i uvala Valdanos – zaštita prirodnog i kulturološkog nasljeđa-pejzaža” koji sprovodi nevladina organizacija MSJA – Dr Martin Schneider-Jacoby Association / Društvo Dr Martin Schneider-Jacoby, u periodu od maja do novembra 2023. godine. Projekat je podržan u okviru projekta: OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske komisije, a posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Publikaciju na crnogorskom jeziku možete preuzeti na sajtu MSJA.

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Eupravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Expeditio results

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347