Uključivanje građana/kiŽivimo u vremenu kada je participacija građana/ki u procesima odlučivanja od izuzetne važnosti, jer je to jedini demokratski način da se naše potrebe čuju i uzmu u obzir. Gradovi i naselja predstavljaju prostorni okvir naših svakodnevnih aktivnosti i zato je, za njihovo oblikovanje, od suštinskog značaja učešće građana/ki u procesu urbanističkog i prostornog planiranja. Kao NVO koja je posvećena javnom interesu u oblasti arhitekture i planiranja prostora, Expeditio istražuje vaša iskustva uključivanja u kreiranje planova, te vas pozivamo da nam se pridružite. Vaši odgovori na 5-minutnu ANKETU će nam pomoći da razvijemo Predlog politika za veće učešće građana/ki izradi prostorno planskih dokumenata u Crnoj Gori.

Kome je namijenjena ANKETA

Anketa je namijenjena svima vama koji ste uzimali učešće u procesima konsultacija sa građanima vezano za prostorno planska dokumenta. Anketa je takođe za one koji su željeli da participiraju u kreiranju urbanih politika, ali su (iz nekog razloga) odustali od te namjere. Zanima nas vaše mišljenje i iskustvo.

Zašto je uključivanje građana/ki u procesu planiranja važna?

Učešće građana/ki u procesu planiranja omogućava stvaranje boljih i pravednijih gradova i mjesta, koji odražavaju potrebe i želje različitih kategorija korisnika/ca. Glas nas građana/ki, ključan je u kreiranju odluka koje utiču na kvalitet naših života u urbanim i ruralnim zajednicama. Kroz aktivnije i kvalitativnije učešće, zajedno možemo oblikovati budućnost gradova i naselja u skladu sa našim potrebama i vrijednostima. Prava participacija znači da svi koji to žele, mogu podijeliti svoja razmišljanja i ideje u vezi sa prostorom u kome žive, i da će njihovo mišljenje biti uzeto u razmatranje od strane nadležnih institucija.

Koji su trenutni izazovi učešća građana/ki u planiranju prostora u Crnoj Gori?

  • Nedostatak blagovremenog i adekvatnog informisanja građana/ki o njihovim pravima i mogućnostima za uključivanje;
  • Nedovoljna dostupnost planskih dokumenata, što otežava građanima razumjevanje i praćenje procesa;
  • Poteškoće građana/ki da razumiju planove, koji su često obimni i napisani stručnim jezikom;
  • Nedostatak znanja građana/ki o procesu planiranja, što smanjuje njihovu sposobnost da aktivno doprinose;
  • Manjak volje predstavnika/ca institucija da građanima „približe“ sadržaj planskih dokumenata, što bi olakšalo njihovo učešće;
  • Uključivanje građana/ki u kasnijim fazama planiranja prostora (najčešće pro forme);
  • Birokratizovane procedure i njihova zloupotreba, što obeshrabruje građansko uključivanje;
  • Nedostatak povjerenja građana/ki u spremnost lokalnih i državnih institucija da pažljivo saslušaju i djeluju prema zahtjevima i potrebama građana;
  • Nedovoljno raznovrsni načini za uključivanje građana/ki, što podrazumijeva uglavnom javne rasprave i neposredne uvide u plansku dokumentaciju (kreativniji načini mogu biti: online platforme i alati, radionice, ankete i upitnici, intervjui, debate, javne prezentacije, direktne konsultacije...)

Kako bismo bolje razumjeli ove izazove i identifikovali potencijalna rješenja, pozivamo vas da popunite 5-minutnu Anketu o učešću građana/ki u donošenju planskih dokumenata. Vaši odgovori će nam pomoći da razvijemo Predlog politika za veće učešće građana/ki izradi prostorno planskih dokumenata u Crnoj Gori.

Popunite anketu i budite dio pozitivnih promena u oblasti planiranja prostora u Crnoj Gori.

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Eupravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Expeditio results

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347