Rezultati za sajtProšlo je više od mjesec dana od završetka online kursa “Uvod u održivu arhitekturu”. Sabrane utiske u nastavku dijelimo sa vama.

Dakle, 20. februara 2023. zvanično je započeo 4-nedjeljni besplatni online kursa za arhitekte/ice koje žele da unaprijede svoje znanje u oblasti održive gradnje pod nazivom "Uvod u održivu arhitekturu". Nakon otvorenog poziva, prijavilo se 538 učesnika/ca, 80% žena i 20% muškaraca.

Realizaciji kursa je prethodilo online istraživanje sa 120 arhitekata i studenata athitekture i ono nam je značajno pomoglo koncipiramo kurs prema realnim potrebama potencijalnih učesnika/ca. 

Kurs je realizovan u formi dužih lekcija i sesija „pitanja i odgovori“ kroz intenzivnu interakciju učesnika/ca na zatvorenoj FB grupi. Na taj način je obezbijeđena bolja komunikacija organizatora i učesnika kursa, ali i međusobna razmjena znanja samih polaznika/ca. 

Osnovna karakteristika ovog formata kursa je da je obezbijeđen daleko veći angažman i posvećenost učesnika/ca (80% angažovanost) od koncepta putem unaprijed pripremljenih animiranih videa (15-20% angažovanost). Dakle, kurs je više koncipiran kao mentorski program nego kao klasičan online kurs koji učesnici/e pohađaju svojim tempom.

Što se tiče tema, u okviru 4 modula pokrili smo sljedeće teme:

  • Naučite razliku između pojmova zelena, održiva, pasivna, ekološka, solarna, energetski-efikasna i arhitektura “nulte” energije;
  • Sagledate najvažnije aktivne i pasivne principe održive arhitekture, sa akcentom na analizu lokacije, termalni komfor zgrade, primjenu materijala i poboljšanje zdravlja i ukupnog kvaliteta života korisnika;
  • Razumijete kojim argumentima arhitekta može da motiviše i edukuje investitore kako bi oni shvatili svoj interes za ulaganje u projekte zelene gradnje;
  • Uporedite razlike u koracima konvencionalnog projektovanja, nasuprot projektovanju „zelenih“ kuća.

Svaki od modula trajao je 1 sat (predavanja uživo), a par dana nakon svakog modula smo imali sesiju “pitanja i odgovori” (uživo) na kojoj smo odgovrali na brojna pitanja učesnika/ca. Ukupno trajanje modula i sesija “pitanja i odgovori” je 8h video materijala.

Kurs je odlikovalo fenomenalno interesovanje u smislu broja zainteresovanih (538) ali i fantastični komentari u toku i nakon završetka programa. Iz sprovedenih evaluacija se vidi da 80.4% učesnika smatra da je kurs iznad ili daleko iznad njihovih očekivanja, dok 17.6% kaže da je bio na nivou njihovih očekivanja. 

Smatramo da je kao rezultat realizacije kursa došlo do sljedećih promjena:

  • Principi održive arhitekture razumljiviji su arhitektama/icama koji su završili kurs;
  • Arhitekte razumiju koncept i mogu lako da nadograđuju znanje stečeno na kursu;
  • Kreirana je zajednica arhitekata i drugih zainteresovanih strana koji imaju potencijal da zajednički utiču na promjene u oblasti održive gradnje;

U cilju informisanja potencijalnih učesnika/ca online kursa, ostvarena je komunikacija sa predstavnicima Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, Savezom arhitekata Crne Gore,nevladinim organizacijama koje okupljaju arhitekte/ce u CG i regionu (Kana, Udruženje žena arhitekata ŽAD ...), arhitektonskim firmama i Medijima (Eko Portal, časopis „Prostor“, Radio Kotor...).

BESPLATNI online kurs „UVOD U ODRŽIVU ARHITEKTURU“ je zatvoren za registraciju, ali se svi zainteresovani mogu upisati na listu čekanja da prvi saznaju kada ponovo otvorimo mogućnost obuke. Prijavite se na LISTU ČEKANJA 

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

Portal: zelenagradnja.me
Portal zelenagradnja.me namijenjen je arhitektima, srodnim inženjerskim strukama i svima vama koji se zalažete za održivi prostorni razvoj. Portal će vam pomoći da unaprijedite svoja znanja o "zelenoj" gradnji uz sveobuhvatne informacije i savjete za kreiranje ekološki odgovornih arhitektonskih rješenja.

zelenagradnja.me baner2

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Upravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347