EuroVelo 8 MONTENEGROImate neobjavljen istraživački rad o jednom ili više crnogorskih lokaliteta EuroVelo 8 rute? Vaš rad može biti objavljen u publikaciji koja predstavlja dio UNDP edicije Let’s develop ukoliko se bavi:

- Zaštitom, revitalizacijom, revalorizacijom ili prezentacijom kulturne baštine i/ili

- Kreativnim industrijama koje promovišu kulturnu baštinu i/ili

- Segmentom ženskog kulturnog nasljeđa i stvaralaštva, a koje se može kandidovati za zaštitu i status kulturnog dobra

Ukoliko želite da Vaš rad bude objavljen, dostavite na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sljedeću dokumentaciju:

  • Kratak opis istraživanja (max 1500 karaktera) sa spiskom grafičkih priloga;
  • Autorsku biografiju;

Dokumentacija se dostavlja na crnogorskom (srpskom, bosanskom ili hrvatskom) ili na engleskom jeziku.

Uslovi koje treba ispuniti su sljedeći:

  • Rad nije do sada objavljivan;
  • Rad je autorski (tekstualni i grafički prilozi);
  • Rad nije stariji od 7 godina;
  • Predloženi crnogorski lokalitet (ili više njih) se nalazi na EuroVelo 8 ruti (https://en.eurovelo.com/ev8/montenegro)
  • Lokalitet se nalazi na listi kulturnih dobara, već je prepoznat kao potencijalno kulturno dobro ili predstavlja segment kulturne baštine ili stvaralaštva sa vrijednostima koje ga mogu kandidovati za zaštitu i status kulturnog dobra;

Ukoliko bude pristiglo više radova, prednost će biti data mladim autorikama/ima i ženama.

S obzirom da se radi o objavljivanju kraćih verzija njihovih postojećih istraživanja, za autore/ke nije predviđen honorar.

Radovi će biti objavljeni u okviru publikacije koja predsavlja dio edicije Let’s develop u izdanju UNDP-ja i Expeditio. Publikacija će biti kategorisana kao monografija nacionalnog značaja.

Za sve dodatne informacije možete nam se javiti na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rok za dostavu predloga: petak, 30. decembar 2022.

---------------------

Više informacija o projektu

Opšti cilj projekta ‘Kreativna Crna Gora – ekonomska valorizacija i kreativne industrije’, jeste podrška Ministarstvu kulture i opštinama u procesu ekonomske valorizacije kulturnog nasleđa kroz rekonstrukciju zaštićenih postojećih objekata i jačanje veze sa turističkom ponudom na lokalnom nivou, sa akcentom na razvoj održivog kulturnog turizma i afirmaciju kulturno-umetničkog stvaralaštva.

Bogato kulturno naslijeđe Crne Gore dio je jedinstvene privlačnosti zemlje. Gradovi na jadranskoj obali na prostoru Crne Gore, gradovi su tvrđava i kula – dom nekih od najdragocjenijih spomenika naše istorije.

Stoga, želimo da motivišemo mlade istraživače, a posebno istraživačice da daju svoj doprinos revitalizaciji i široj promociji i prezentaciji ovog vrrijednog nasleđa Crne Gore. Poslednjih decenija nemar i nedostatak investicija ukaljali su njenu slavu, ali su Ministarstvo kulture i UNDP udružili snage da ga ožive uključivanjem mladih istraživača i stvaraoca kreativnih industrija. Prije svega, kroz dva međunarodna arhitektonska poziva za inovativni izazov u revitalizaciji graditeljskog nasleđa, a sada u saradnji sa NVO Expeditio kroz treću publikaciju iz edicije Let’s Develop kojom želimo da promovišemo vrijednosti odbaranih lokaliteta kulturne baštine na EuroVelo8 ruti.

UNDP exp

 

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

Portal: zelenagradnja.me
Portal zelenagradnja.me namijenjen je arhitektima, srodnim inženjerskim strukama i svima vama koji se zalažete za održivi prostorni razvoj. Portal će vam pomoći da unaprijedite svoja znanja o "zelenoj" gradnji uz sveobuhvatne informacije i savjete za kreiranje ekološki odgovornih arhitektonskih rješenja.

zelenagradnja.me baner2

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Upravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Expeditio results

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347