konvencije i preporukePublikacija „Evropske konvencije i preporuke u oblasti kulturnog nasljeđa” sadrži sedam ključnih dokumenata Evropske unije u oblasti kulturnog nasljeđa:
- Konvencija o zaštiti arhitektonskog nasljeđa Evrope, Granada 1985.
- Evropska konvencija o predjelu, Firenca 2000.

- Dokumenti sa Četvrte evropske konferencija ministara odgovornih za kulturno nasljeđe, Helsinki 1996:
Helsinška deklaracija o političkoj dimenziji očuvanja kulturnog nasljeđa u Evropi;
Rezolucija o kulturnom nasljeđu kao faktoru izgradnje Evrope;
Rezolucija o kulturnom nasljeđu kao faktoru održivog razvoja
- dokumenti sa Pete evropske konferencija ministara odgovornih za kulturno nasljeđe,Portorož 2001: Rezolucija o ulozi kulturnog nasljeđa i
izazovima globalizacije;
Deklaracija o ulozi nevladinih organizacija u oblasti kulturnog nasljeđa
- Preporuka br. R (91) 13 o zaštiti arhitektonskog nasljeđa 20. vijeka, Komiteta ministara Savjeta Evrope 1991.
- Preporuka REC (2003) 1 o promisanju turizma radi unapređivanja kulturnog nasljeđa kao faktora održivog razvoja, Komiteta ministara Savjeta Evrope 2003.
- Euro-mediteranska povelja o integrativnoj valorizaciji kulturnog nasljeđa, Rim
2002.

Pubikaciju možete preuzeti na http://issuu.com/expeditiokotor , http://issuu.com/expeditiokotor/docs/evropske-konvencije-i-preporuke-u-o

  • English (UK)

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival