cin cgU Tivtu je 23-24. jula 2021. održana radionica za novinare/ke "Ima li nade za Boku?" u okviru projekta: Osnaživanje civilnog društva u borbi protiv devastacije prostora i zaštićenih područja. U ovom projektu Expeditio je partner Centru za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) iz Podgorice. U okviru radionice za novinare/ke diskutovalo se o ključnim temama vezanim za devastaciju kulturne baštine, o procesima planiranja zaštite kulturne baštine i životne sredine ali i o motivaciji stručnjaka i građana/ki da se uključe u proces planiranja prostora uz podršku civilnih organizacija i medija, čime bi se znatno smanjila devastacija kulturnih dobara i prirode.

U natavku projekta novinari/ke će razrađivati brojne teme nastale zahvaljujući idejama i izvrsnoj komunikaciji među učesnicima/cama: Sandra Kapetanović i Biljna Gligorić (Expeditio) i Marija Nikolić (Napredak Gornja Lastva), Sanja Dragović ( KANA / ko ako ne arhitekt ), Princ Nikola Petrović, Slavoljub Scekic (CIN-CG) i Milka Tadić Mijović (CIN-CG).

sandra cin cg

-----------

* Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.

 

FaLang translation system by Faboba