Foto: Siniša LukovićU okviru konkursa M’BASE u junu 2021. godine odobren je projekat "Osnaženo civilno društvo u borbi protiv devastacije prostora i zaštićenih područja". U ovom projektu Expeditio je partner Centru za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) iz Podgorice. 

Opšti cilj projekta je doprinos procesu evropskih integracija, posebno poglavljima 27, 23 i 24, kroz sektor zaštite životne okoline, kulturne baštine i  urbanizma (planiranju prostora i izgradnji objekata), kao jednoj od ključnih oblasti za napredak u poglavlju 27. Specifični cilj: Doprinijeti očuvanju prirode i zaštiti kulturne baštine na lokalnom nivou u sektoru urbanizma, kroz istraživanja i analizu prostornih planova i gradnje, kao i povećanje informisanosti i uključenosti stručnjaka/kinja, građana/ki u procese donošenja odluka o planiranju i uređenju prostora, sa posebnim akcentom na Crnogorsko primorje i Boku kotorsku.

Očekivani rezultati projekta:

  • Istraženi i javno objavljeni konkretni slučajevi planiranja i izgradnje objekata na Crnogorskom primorju, koji ugrožavaju životnu okolinu, sa posebnim akcentom na Boku i kulturnu baštinu na listi UNESCO-a.
  • Povećana efikasnost i transparentnost sistema planiranja prostora i izgradnje objekata na Crnogorskom primorju.
  • Povećani kapaciteti medija i OCD za praćenje i izvještavanje o planiranju prostora, kroz treninge, kampanje i medijske proizvode.

Projekat traje 12 mjeseci i obuhvata sljedeće aktivnosti:

  • Analiza postojećih urbanističkih planova na Crnogorskom primorju, sa posebnim akcentoim na Boku Kotorsku.
  • Istraživanja poštovanja zakonskih normi tokom izgradnje objekata od većeg javnog interesa na teritoriji Crnogorskog primorja, sa posebnim akcentom na Boku Kotorsku.
  • Kreiranje i objavljivanje novinskih tekstova na osnovu sprovedenih istraživanja u skladu sa etičkim kodeksom novinara/ki i profesionalnim standardima.
  • Analiza ključnih problema koji ugrožavaju status Boke Kotorske na Listi zaštićenih područja UNESCO-a i izrada studije.
  • Analiza prostorno-planske dokumentacija, zakonodavnog okvira u oblasti planiranja prostora i zaštite kulturnih dobara
  • Predstavljanje rezultata analiza kroz zajedničku publikaciju i dokumentarni film.

-----------

* Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.

EC text

FaLang translation system by Faboba