Foto: Siniša LukovićU okviru konkursa M’BASE u junu 2021. godine odobren je projekat "Osnaženo civilno društvo u borbi protiv devastacije prostora i zaštićenih područja". U ovom projektu Expeditio je partner Centru za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) iz Podgorice. 

Opšti cilj projekta je doprinos procesu evropskih integracija, posebno poglavljima 27, 23 i 24, kroz sektor zaštite životne okoline, kulturne baštine i  urbanizma (planiranju prostora i izgradnji objekata), kao jednoj od ključnih oblasti za napredak u poglavlju 27. Specifični cilj: Doprinijeti očuvanju prirode i zaštiti kulturne baštine na lokalnom nivou u sektoru urbanizma, kroz istraživanja i analizu prostornih planova i gradnje, kao i povećanje informisanosti i uključenosti stručnjaka/kinja, građana/ki u procese donošenja odluka o planiranju i uređenju prostora, sa posebnim akcentom na Crnogorsko primorje i Boku kotorsku.

Očekivani rezultati projekta:

  • Istraženi i javno objavljeni konkretni slučajevi planiranja i izgradnje objekata na Crnogorskom primorju, koji ugrožavaju životnu okolinu, sa posebnim akcentom na Boku i kulturnu baštinu na listi UNESCO-a.
  • Povećana efikasnost i transparentnost sistema planiranja prostora i izgradnje objekata na Crnogorskom primorju.
  • Povećani kapaciteti medija i OCD za praćenje i izvještavanje o planiranju prostora, kroz treninge, kampanje i medijske proizvode.

Projekat traje 12 mjeseci i obuhvata sljedeće aktivnosti:

  • Analiza postojećih urbanističkih planova na Crnogorskom primorju, sa posebnim akcentoim na Boku Kotorsku.
  • Istraživanja poštovanja zakonskih normi tokom izgradnje objekata od većeg javnog interesa na teritoriji Crnogorskog primorja, sa posebnim akcentom na Boku Kotorsku.
  • Kreiranje i objavljivanje novinskih tekstova na osnovu sprovedenih istraživanja u skladu sa etičkim kodeksom novinara/ki i profesionalnim standardima.
  • Analiza ključnih problema koji ugrožavaju status Boke Kotorske na Listi zaštićenih područja UNESCO-a i izrada studije.
  • Analiza prostorno-planske dokumentacija, zakonodavnog okvira u oblasti planiranja prostora i zaštite kulturnih dobara
  • Predstavljanje rezultata analiza kroz zajedničku publikaciju i dokumentarni film.

-----------

* Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.

EC text

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

We recommend

Heritage - Driver of Development
Cross-border cooperation project between Croatia and Montenegro

Eclectis
Citizens empowerment through creative actions in public spaces

SOSTENUTO
Thinking culture as a factor of economic and social development

City Squares 
Revival of city squares in balkan cities - Tirana, Skoplje, Kotor
Gender and Space
Gender mainstreaming in spatial planning
Palaces of Boka Kotorska
Palaces in the municipalities Kotor, Tivat and Herceg Novi

Kotor for Children
Educational web site about Kotor for children and their parents

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Expeditio results

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival