DobrotaaNevladine organizacije EXPEDITIO i Društvo prijatelja bokeške baštine dostavile su primjedbe i komentare na ažurirani Nacrt Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor iz februara 2020. godine, u okviru ponovne javne rasprave koju je sprovelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u periodu od 04.-24.03.2020. godine.

Smatramo da kroz predloženi Nacrt Prostorno-urbanističkog plana opštine Kotor od februara 2020. godine koji je bio na javnoj raspravi nisu ispoštovane Odluke UNESCO-vog Komiteta za Svjetsku baštinu za Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora, kojih bi Crna Gora morala da se pridržava ukoliko hoće da sačuva ovo područje na Listi svjetske baštine. Nacrtom PUP-a opštine Kotor jesu ispoštovane određene ali ne i neke od ključnih Preporuka Zajedničke reaktivne monitoring misije Centra za Svjetsku baštinu UNESCO-a/ICOMOS-a iz 2018. godine, uključujući jasno definisano zadržavanje zaobilaznice Škaljari-Kotor-Dobrota i ostavljanje mogućnosti za gradnju u uvali Glavati.


  • Uvođenje zaobilaznice Škaljari-Kotor-Dobrota Nacrtom, posebno njenog segmenta kroz cijelo naselje Dobrota, predviđa se jedan od najkrupnijih infrastrukturnih zahvata u okviru Područja Kotora, kojim se direktno i veoma agresivno utiče na vertikalnu strukturu pejzaža. Ova zaobilaznica uz to omogućava i nastavak već izuzetno problematične, prekomjerne i devastirajuće urbanizacije na području naselja Dobrota. Moramo da skrenemo pažnju da je trenutno stanje u naselju Dobrota, jedan od najkrupnijih primjera devastacije Svjetske baštine Područja Kotora. Na području naselja Dobrota se, i u sred formalno donijetog moratorijuma, i dalje grade ogromni stambeni kompleksi. Ako se ovaj proces ne zaustavi i ako se dodatno omogući njegov nastavak kroz izgradnju nove zaobilaznice smatramo da će promjene u prostoru biti ogromne i da će to direktno uticati na gubitak Izuzetne univerzalne vrijednosti Područja Kotora. Zbog svega navedenog smatramo da se u Prostorno-urbanističkom planu opštine Kotor mora potpuno izbaciti zaobilaznica iznad Dobrote, kao i jasno definisati da je za rješenje problema saobraćaja oko Starog grada Kotora neophodno istražiti izvodljivost različitih opcija, prije nego što se unese konačno rješenje u plan.

  • Takođe, smatramo da je krajnje vrijeme da se jasno i nedvosmisleno iskaže namjera trajne zaštite prostora u uvali sv. Ane – Glavati i eliminiše svaka mogućnost gradnje u njoj, najefikasniji alat za to je odgovarajuće plansko rješenje. Stoga držimo za neophodno da se iz planskog rješenja izbriše odredba „moguća adaptacija za projekte javnog interesa” odnosno za bilo koje građevinske objekte. Samo očuvanje i zaštita ovoga prostora doprinos je Izuzetnoj univerzalnoj vrjednosti Područja čime se doprinosi i njegovoj ekonomsko turističkoj i kulturnoj valorizaciji što nam je svima cilj.


Takođe, predviđena rješenja su i u direknom konfliktu sa mjerama definisanim u Studiji zaštite kulturnih dobara za područje Opštine Kotor, koje su samo formalno navedene i u okviru samog Nacrta PUP-a opštine Kotor. Smatramo da bi se sprovođenjem predloženog Nacrta PUP-a opštine Kotor iz februara 2020. godine, bez obzira na djelimično ispoštovane Preporuka Zajedničke reaktivne monitoring misije, Područje Kotora suočilo sa ozbiljnim rizikom od gubitka Izuzetne univerzalne vrijednosti, najvećim do sada od upisa područja na Listu svjetke baštine. Zbog toga smatramo da Nacrt Prostorno-urbanističkog plana opštine Kotor od februara 2020. godine nije moguće usvojiti.


Primjedbe i komentare u cjelini možete pogledati ovdje.


Primjedbe i komentari na ažurirani Nacrt Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor su dostavljeni Ministarstvu održivog razvoja i turizma a biće dostavljeni i UNESCO-vom Komitetu za svjetsku baštinu.

 

EXPEDITIO
Društvo prijatelja bokeške baštine

FaLang translation system by Faboba