WHS februar 2020U petak 14. februara 2020. godine od 11:00 do 14:00 h u sali Centra za nevladine organizacije, Rakite IV Lamela I, Škaljari u Kotoru organizuje okrugli sto o stanju Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora.

Cilj ovog okruglog stola je da se doprinese javnom dijalogu na temu stanja i statusa Područja Kotora na Listi Svjetske baštine i da se sagledaju neophodni koraci za izlazak iz trenutne situacije, kako bi se dugoročno obezbjedila zaštita izuzetne univerzalne vrijednosti Područja Kotora.

Na okrugli sto su pozvani ključni akteri vezani za zaštitu, planiranje i upravljanje Područjem Kotora, predstavnici relevantnih institucija i organizacije na opštinskom i državnom nivou, kao i predstavnici medija.

Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora (u daljem tekstu Područje Kotora) nalazi se UNESCO-voj Listi Svjetske baštine od 1979. godine. Još 2003. godine po prvi put su prepoznate ozbiljne prijetnje, tj. rizici koje prekomjerna i nekontrolisana urbanizacija može imati po izuzetnu univerzalnu vrijednost Područja Kotora. Proces ubrzane urbanizacije se nije uspio kontrolisati i zaustaviti i stanje se posebno pogoršalo posljednjih godina.

Poslije 40 godina od upisa na Listu Svjetske baštine, stanje u kojem se trenutno nalazi Područje Kotora je izuzetno zabrinjavajuće. Bez obzira na formalna nastojanja Crne Gore da ispoštuje odluke Komiteta za Svjetsku baštinu, negativne promjene koje su jasno vidljive u prostoru pokazuju da nisu uspostavljeni neophodni mehanizmi za zaštitu izuzetne univerzalne vrijednosti ovog područja Svjetske baštine, i da se negativni trendovi nastavljaju. Trenutno su sistemi zaštite, planiranja i upravljanja Područjem Kotora potpuno degradirani i neefikasani. Sve to je uzrokovano na žalost i generalno veoma lošim sistemima prostornog planiranja i zaštite kulturne baštine u Crnoj Gori, ali se na području Svjetske baštine Kotora posebno negativno odražava i veoma jasno vidi.

Zbog zabrinjavajućeg stanja u kojem se Područje Kotora nalazi, UNESCO/ICOMOS reaktivna mointoring misija je boravila u Kotoru u novembru 2018. godine i dala set preporuka za unaprjeđenje stanja. UNESCO-v Komitet za Svjetsku baštinu u odlukama sa posljednjeg zasijedanja, održanog u Bakuu u junu 2019. godine, poziva Crnu Goru, državu potpisnicu Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, da između ostalog u potpunosti sprovede sve preporuke misije iz 2018. godine, i da do 1. februara 2020. godine dostavi ažurirani izvještaj o stanju očuvanosti dobra i sprovođenju navedenih odluka, kako bi ga Komitet za Svjetsku baštinu pregledao na zasjedanju 2020. godine.
Komitet za Svjetsku baštinu u odlukama zahtijeva da država potpisnica dostavi revidirane verzije slijedećih dokumenata Centru za Svjetsku baštinu radi pregleda savjetodavnih tijela:
- Prostorno urbanistički plan Opštine Kotor
- izmjene i dopune Zakona o zaštiti Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora
- revidovani Menadžment plan i
- unapređenju Procjenu uticaja na baštinu za Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora radi usklađivanja okvira i instrumenata politike/planiranja
Od svih navedenih dokumenata javnosti su za sada jedino dostupe informacije o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora.

Smatramo da je potrebno da sva zainteresovana javnost bude upoznata i uključena u sve faze procesa vezano za očuvanje statusa Područja Kotora na Listi Svjetske baštine i da bude upoznata na koji način se sprovode preporuke UNESCO/ICOMOS reaktivne mointoring misije i odluke Komiteta za Svjetsku baštinu.

Na okruglom stolu će na početku organizatori predstaviti zahtjeve Komiteta za Svjetsku baštinu i informacije koje su dostupne javnosti a koje svjedoče o stanju na Području Kotora. Nakon toga predviđena je diskusija sa svim akterima o tri ključne teme vezano za Područje Kotora, njegovu zaštitu, planiranje i upravljanje, i definisanje preporuka za dalje korake.

Okrugli sto se organizuje uz podršku Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i dio je projekta „Aktivni građani za bolju Crnu Goru – Ka vladavini prava i održivom razvoju Crne Gore“, koji implementira NVO „Mreža za afirmaciju nevladinog sektora“ (MANS) u saradnji sa NVO “Crnogorsko društvo ekologa“, NVO „Green Home“, NVO CIZIP i NVO EXPEDITIO.

logo MANS 2

 

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

We recommend

Heritage - Driver of Development
Cross-border cooperation project between Croatia and Montenegro

Eclectis
Citizens empowerment through creative actions in public spaces

SOSTENUTO
Thinking culture as a factor of economic and social development

City Squares 
Revival of city squares in balkan cities - Tirana, Skoplje, Kotor
Gender and Space
Gender mainstreaming in spatial planning
Palaces of Boka Kotorska
Palaces in the municipalities Kotor, Tivat and Herceg Novi

Kotor for Children
Educational web site about Kotor for children and their parents

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Expeditio results

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival