Odluka raspodjela sredstava 2019EXPEDITIO je uputio Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Kotor žalbu na Odluku o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2019. godinu.

Na osnovu Javnog konkursa za raspodjelu budžetskih sredstava namjenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2019. godinu od 03.10.2019. nevladina organizacija EXPEDITIO je aplicirala sa projektom "Nastavljamo stazama kroz Svjetsku baštinu – Pješačke i planinarske staze Područja Kotora: Dobrotske strane/Zalazi i Peraško zaleđe/Gornji Orahovac".

Proces raspodjele sredstava je završen i Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama je donijela Odluku o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2019. godinu broj 07-18729 od 09.12.2019. 

Prema ovoj odluci projekat EXPEDITIO, iako je jedan od 2 najbolje ocjenjena projekata, je odbijen ili diskvalifikovan. Kao osnov odbijana projekta u Odluci je navedeno:

„Na osnovu člana 21 Odluke o visini, kriterijumimima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", broj 039/17 od 11.09.2017, 036/19 od 30.08.2019. godine) nije predviđeno finansiranje aktivnosti NVO koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade. Opština Kotor, naredne godine, planira usvajanje Odluke o lokalnim planinarskim stazama u skladu sa Zakonom o planinarskim stazama ("Službeni list Crne Gore - broj 51/08, 53/11") kojoj će se definisati uređenje planinarskih staza, održavanje planinarskih staza preko domaćina i drugo te sa Vašim projektom ulazite u domen i nadležnosti opštinskih sekretarijata i Opštine.“

Imajući u vidu:

  • da je cilj projekta "Nastavljamo stazama kroz Svjetsku baštinu – Pješačke i planinarske staze Područja Kotora: Dobrotske strane/Zalazi i Peraško zaleđe/Gornji Orahovac" prije svega doprinos afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala Kotora, kroz unapređenje i promovisanje pješačkih i planinarskih staza kao značajnog segmenta kulturnog pejzaža Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora koje se nalazi na UNESCO-voj Listi Svjetske baštine;
  • da su glavne aktivnosti projekta vezane za istraživanje, izradu promotivnih mapa, njihovu promociju i organizovanje promotivnih tura i da samo jedna od pet aktivnosti se odnosi na rasčišćavanje i markiranje dijela staza i remarkacija staza;
  • da u Zakonu o planinarskim stazama nije definisano u čijoj nadležnosti je priprema informativnog materijala koji predstavlja najveći dio aktivnosti našeg projekta samim tim se ne može tvrditi da je u nadležnosti Vlade;
  • da je u Menadžment planu Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora prepoznato da su nevladine organizacije jedan od nosliaca aktivnosti u okviru Prezentacije i popularizacije područja i podizanja nivoa svijesti građana/nki o vrijednostima i značaju zaštićenog područja

smatramo da konstatacija navedena u Odluci da našim projektom „ulazimo u domen i nadležnosti opštinskih sekretarijata i Opštine“ nije zasnovana na činjenicama.

Posebno ističemo da je naš projekat jedan od 2 najbolje ocjenjena projekata (84,5 poena od mogućih 100) na ovom raspisu, i da ne ispunjava ni jedan od eleminacionih kriterijuma navedenih u članu 27. Odluke o visini, kriterijumimima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", broj 039/17 od 11.09.2017, 036/19 od 30.08.2019. godine).

Aktivnosti opštinskih službi i nevladinog sektora bi trebalo da su komplementarne a ne da se smatraju konkurentnim jer to nikada ne mogu biti, i moraju biti zasnovane na potrebama da se sprovode aktivnosti koje nisu urađene i potrebne su gradu i lokalnoj zajednici.

Ključan dio projekta odnosi se na aktivnosti koje su vezane za prezentaciju i popularizaciju Područja Kotora koje se nalazi na UNESCO-voj Listi svjetske baštine, koja nije na zadovoljavajućem nivou, i sigurni smo da Komisija nikako nije smatrala da je ova aktivnosti isključivo u nadležnosti Vlade Crne Gore, odnosno da nikako ne možemo biti odbijeni zbog eventualnih budućih namjera Opštine koje opet, čak i da se ostvare, nikako ne vidimo kao razlog da se Opština ne nadoveže na već učinjeno i nastavi da radi na bezbroj drugih potrebnih srodnih aktivnosti.

Posebno je opasna činjenica da ovakvi paušalno iznijeti razlozi mogu otvoriti mnoge zloupotrebe i u svim budućim ocjenjivanjima projekata, gdje bi se, neujednačenim kriterijumima, čak i mnogi sada odobreni projekti takođe mogli smatrati neadekvatnim po istom kriterijumu, što bi na kraju krajeva obesmislilo čitav proces ocjenjivanja i evaluacije.

Vjerujemo da je ocjena izneta u navedenoj Odluci pogrešna i nadamo se da će je Komisija nakon čitanja svih navedenih argumenata ispraviti.

Po našem mišljenju Komisija je donijela odluke koje nisu u duhu uspostavljanja dobre i principijelne saradnje izmedju civilnog i javnog sektora. Naša organizacija je uputila zvaničnu žalbu tim povodom navedenoj Komisiji, kao i obavijestila o tome nadležno Ministarstvo javne uprave.

Odluku o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2019. godinu možete pogledati ovdje.

Žalbu na Odluku o raspodjeli sredstava EXPEDITIO možete pogledati ovdje.

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

We recommend

Heritage - Driver of Development
Cross-border cooperation project between Croatia and Montenegro

Eclectis
Citizens empowerment through creative actions in public spaces

SOSTENUTO
Thinking culture as a factor of economic and social development

City Squares 
Revival of city squares in balkan cities - Tirana, Skoplje, Kotor
Gender and Space
Gender mainstreaming in spatial planning
Palaces of Boka Kotorska
Palaces in the municipalities Kotor, Tivat and Herceg Novi

Kotor for Children
Educational web site about Kotor for children and their parents

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Expeditio results

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival