Odluka raspodjela sredstava 2019EXPEDITIO je uputio Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Kotor žalbu na Odluku o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2019. godinu.

Na osnovu Javnog konkursa za raspodjelu budžetskih sredstava namjenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2019. godinu od 03.10.2019. nevladina organizacija EXPEDITIO je aplicirala sa projektom "Nastavljamo stazama kroz Svjetsku baštinu – Pješačke i planinarske staze Područja Kotora: Dobrotske strane/Zalazi i Peraško zaleđe/Gornji Orahovac".

Proces raspodjele sredstava je završen i Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama je donijela Odluku o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2019. godinu broj 07-18729 od 09.12.2019. 

Prema ovoj odluci projekat EXPEDITIO, iako je jedan od 2 najbolje ocjenjena projekata, je odbijen ili diskvalifikovan. Kao osnov odbijana projekta u Odluci je navedeno:

„Na osnovu člana 21 Odluke o visini, kriterijumimima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", broj 039/17 od 11.09.2017, 036/19 od 30.08.2019. godine) nije predviđeno finansiranje aktivnosti NVO koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade. Opština Kotor, naredne godine, planira usvajanje Odluke o lokalnim planinarskim stazama u skladu sa Zakonom o planinarskim stazama ("Službeni list Crne Gore - broj 51/08, 53/11") kojoj će se definisati uređenje planinarskih staza, održavanje planinarskih staza preko domaćina i drugo te sa Vašim projektom ulazite u domen i nadležnosti opštinskih sekretarijata i Opštine.“

Imajući u vidu:

  • da je cilj projekta "Nastavljamo stazama kroz Svjetsku baštinu – Pješačke i planinarske staze Područja Kotora: Dobrotske strane/Zalazi i Peraško zaleđe/Gornji Orahovac" prije svega doprinos afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala Kotora, kroz unapređenje i promovisanje pješačkih i planinarskih staza kao značajnog segmenta kulturnog pejzaža Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora koje se nalazi na UNESCO-voj Listi Svjetske baštine;
  • da su glavne aktivnosti projekta vezane za istraživanje, izradu promotivnih mapa, njihovu promociju i organizovanje promotivnih tura i da samo jedna od pet aktivnosti se odnosi na rasčišćavanje i markiranje dijela staza i remarkacija staza;
  • da u Zakonu o planinarskim stazama nije definisano u čijoj nadležnosti je priprema informativnog materijala koji predstavlja najveći dio aktivnosti našeg projekta samim tim se ne može tvrditi da je u nadležnosti Vlade;
  • da je u Menadžment planu Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora prepoznato da su nevladine organizacije jedan od nosliaca aktivnosti u okviru Prezentacije i popularizacije područja i podizanja nivoa svijesti građana/nki o vrijednostima i značaju zaštićenog područja

smatramo da konstatacija navedena u Odluci da našim projektom „ulazimo u domen i nadležnosti opštinskih sekretarijata i Opštine“ nije zasnovana na činjenicama.

Posebno ističemo da je naš projekat jedan od 2 najbolje ocjenjena projekata (84,5 poena od mogućih 100) na ovom raspisu, i da ne ispunjava ni jedan od eleminacionih kriterijuma navedenih u članu 27. Odluke o visini, kriterijumimima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", broj 039/17 od 11.09.2017, 036/19 od 30.08.2019. godine).

Aktivnosti opštinskih službi i nevladinog sektora bi trebalo da su komplementarne a ne da se smatraju konkurentnim jer to nikada ne mogu biti, i moraju biti zasnovane na potrebama da se sprovode aktivnosti koje nisu urađene i potrebne su gradu i lokalnoj zajednici.

Ključan dio projekta odnosi se na aktivnosti koje su vezane za prezentaciju i popularizaciju Područja Kotora koje se nalazi na UNESCO-voj Listi svjetske baštine, koja nije na zadovoljavajućem nivou, i sigurni smo da Komisija nikako nije smatrala da je ova aktivnosti isključivo u nadležnosti Vlade Crne Gore, odnosno da nikako ne možemo biti odbijeni zbog eventualnih budućih namjera Opštine koje opet, čak i da se ostvare, nikako ne vidimo kao razlog da se Opština ne nadoveže na već učinjeno i nastavi da radi na bezbroj drugih potrebnih srodnih aktivnosti.

Posebno je opasna činjenica da ovakvi paušalno iznijeti razlozi mogu otvoriti mnoge zloupotrebe i u svim budućim ocjenjivanjima projekata, gdje bi se, neujednačenim kriterijumima, čak i mnogi sada odobreni projekti takođe mogli smatrati neadekvatnim po istom kriterijumu, što bi na kraju krajeva obesmislilo čitav proces ocjenjivanja i evaluacije.

Vjerujemo da je ocjena izneta u navedenoj Odluci pogrešna i nadamo se da će je Komisija nakon čitanja svih navedenih argumenata ispraviti.

Po našem mišljenju Komisija je donijela odluke koje nisu u duhu uspostavljanja dobre i principijelne saradnje izmedju civilnog i javnog sektora. Naša organizacija je uputila zvaničnu žalbu tim povodom navedenoj Komisiji, kao i obavijestila o tome nadležno Ministarstvo javne uprave.

Odluku o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2019. godinu možete pogledati ovdje.

Žalbu na Odluku o raspodjeli sredstava EXPEDITIO možete pogledati ovdje.

FaLang translation system by Faboba