okrugli sto pup U Kotoru je 05. juna 2019, u organizaciji NVO EXPEDITIO održan stručni okrugli sto vezano za Nacrt Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor. Imajući u vidu da je u toku Javna rasprava o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, kao i način na koji su organizovane javne prezentacije i kvalitet dokumenata, smatrali smo da je veoma značajno da se pomenuti dokument sagleda ozbiljno iz stručnog ugla.

Okrugli sto je održan u Centru za nevladine organizacije u Škaljarima. Na okruglom stolu je učestvovalo 18 učesnika/ca, predstavnika struke, nadležnih institucija i političkih partija iz Kotora.

Kroz diskusiju su prepoznati ključni nedostaci dokumenta, i generalni zaključak je da Nacrt PUP-a Opštine Kotor ne zadovoljava minimalne standarde struke u metodološkom i sadržajnom smislu, da ne predstavlja razvojni dokument, ne rješava postojeće konflikte u prostoru niti je garant zaštite izuzetne univerzalne vrijednosti Područja Kotora koje se nalazi na UNESCO-voj Listi Svjetske baštine. Ovako nekvalitetan nacrt ekstremno važnog planskog dokumenta samo je jedan u nizu pokazatelja neodgovornog odnosa prema prostoru svih nadležnih, i nažalost čini još jednu posljedicu novog i veoma lošeg Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, donešenog prije dvije godine. Evidentno je da se dešava upravo ono na šta je stručna javnost pri donošenju novog zakona upozoravala, a to je da je planiranje prostora biti obesmišljeno a njegova zaštita praktično onemogućena, čime je najvrjedniji resurs države Crne Gore dodatno ugrožen. Time je sada već višedecenijski problem dodatno produbljen, i biće tako sve dok predstavnici vlasti na svim nivoima ne razviju čulo sluha za glasove koji dopiru od stručnjaka i građana.

Zajedničke primjedbe i sugestije biće definisane i dostavljene Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Komitetu za Svjestku baštinu UNESCO, nadležnim institucijama i javnosti u najkraćem roku, o čemu će javnost biti blagovremeno upoznata.

S poštovanjem,

EXPEDITIO tim

 

-----------

ue logo

Okrugli sto se organizuje uz podršku Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i dio je projekta „Aktivni građani za bolju Crnu Goru – Ka vladavini prava i održivom razvoju Crne Gore“, koji implementira NVO „Mreža za afirmaciju nevladinog sektora“ (MANS) u saradnji sa NVO “Crnogorsko društvo ekologa“, NVO „Green Home“, NVO CIZIP i NVO EXPEDITIO.

 

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

We recommend

Heritage - Driver of Development
Cross-border cooperation project between Croatia and Montenegro

Eclectis
Citizens empowerment through creative actions in public spaces

SOSTENUTO
Thinking culture as a factor of economic and social development

City Squares 
Revival of city squares in balkan cities - Tirana, Skoplje, Kotor
Gender and Space
Gender mainstreaming in spatial planning
Palaces of Boka Kotorska
Palaces in the municipalities Kotor, Tivat and Herceg Novi

Kotor for Children
Educational web site about Kotor for children and their parents

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Expeditio results

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival