EXPEDITIO – Centar za održivi prostorni razvoj je nevladina orgnizacija sa sjedištem u Kotoru (Crna Gora), osnovana 1997. godine od strane šest studeneta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Od tada, Expeditio je realizovao preko 100 projekata i aktivnosti koji se tiču različitih aspekata održivog prostornog razvoja kao što su održivi gradovi, urbano planiranje, kulturno nasljeđe i pejzaž, javni prostori, zelena gradnja itd.

EXPEDITIO je aktivan u nekoliko regionalnih i evropskih mreža, među kojima su: Civil Scape, Balkan Express Network, Europa Nostra and the South East European (SEE) Heritage Network.

Za aktivnosti na polju održivog prostornog razvoja, EXPEDITIO je vise puta nagrađivan na nacionalnom i regionalnom nivou. 

Strukturu EXPEDITIO čine:

  • SKUPŠTINA
  • UPRAVNI ODBOR - ima savjetnodavnu i nadzornu ulogu
  • IZVRŠNI ODBOR - ima izvršnu ulogu
  • ČLANOVI/CE - redovni i počasni
  • VOLONTERI/KE

EXPEDITIO tim trenutno čini 5 stalno zaposlenih osoba, a u zavisnosti od projekata angažujemo spoljne saradnike/ce.

SKUPŠTINA
Skupštinu čine članovi/ce upravnog i izvršnog odbora kao i dio počasnih članova/ca EXPEDITIO.

UPRAVNI ODBOR
- Jadranka Vojvodić, ekonomistkinja, Agencija za radio- difuziju, Podgorica
- Irina Subotić, istoričarka umjetnosti, Beograd
- Uroš Vuković, arhitekta, Beograd
- Biljana Maslovarić, socioloskinja, Podgorica
- Marina Filipović, novinarka, Podgorica
- Radojka Nožica, arhitektica, Banja Luka
- Ranka Ćatović, pravnica, Kotor

IZVRŠNI ODBOR
Aleksandra Kapetanović, arhitektica konzervatorka, izvršna direktorica
Biljana Gligorić, arhitektica, finansijska menadžerka 
Tatjana Rajić, arhitektica, program koordinatorka
Radmila Beća Radulović, grafička dizajnerka
Stevan Koridić, matematičar
Mr. Zorica Tomanović, arhitektica
Nataša Ilinčić, arhitektica, OD-DO arhitekti
Milica Lopičić, arhitektica

ČLANSTVO
2002. EXPEDITIO je uveo mogućnost učlanjenja u organizaciju. Od tada imamo oko 400 članova, od kojih 10 ima status počasnih članova. Članstvo u EXPEDITIO je besplatno.

VOLONTERIZAM
EXPEDITIO je nastao na volonterizmu, a mnoge kasnije aktivnosti podržane su od strane volontera.

EXPEDITIO REFERENCE na engleskom jeziku pogledajte ovdje (pdf)

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival