Hotel DurmitorEXPEDITIO je podnio Upravi za zaštitu kulturnih dobara ponovljenu hitnu inicijativu za uspostavljanje prethodne zaštite Hotela Durmitor na Žabljaku.

Još 17.04.2013. godine EXPEDITIO je podnio inicijativu za uspostavljanje zaštite Hotela Durmitor na Žabljaku. Na osnovu dopisa Uprave za zaštitu kulturnih dobara broj UP/I 02-74/2013-2 od 6.09.2013. godine ova inicijativa je prihvaćena i stečeni su uslovi za sprovođenje članova 19, 23 i 24 Zakona o zaštiti kulturnih dobara - tj. utvrđivanje kulturne vrijednosti za ovo dobro. Međutim, iako je od prihvatanja inicijative prošlo više od pet godina nismo dobili informacije da li je proces utvrđivanja kulturne vrijednosti završen i da li je objekat zaštićen.

U aprilu 2018., nakon dobijenih nezvaničnih informacija da je u procesu priprema za rušenje Hotela Durmitor, EXPEDITIO je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama 19.04.2018. uputio Upravi za zaštitu kulturnih dobara Zahtjev za dostavljanje informacija vezano za proces utvrđivanja kulturne vrijednosti za Hotel Durmitor.

Takođe, na osnovu člana br. 20 Zakona o zaštiti kulturnih dobara Upravi za zaštitu kulturnih dobara istog dana upućena je i hitna inicijativa za uspostavljanje prethodne zaštite Hotela Durmitor na Žabljaku, s obzirom da je u pitanju nepokretno dobro za koje se pouzdano vjeruje da ima kulturnu vrijednost a kome prijeti rizik od uništenja, a smatrajući da bi rušenje ovog objekta predstavljalo neprocjenjiv gubitak za prostor u kojem se nalazi ali i za cijelokupno nasljeđe Crne Gore.

S obzirom da su mediji 30.04.2018. prenijeli informaciju o početku rušenja Hotela Durmitor, Upravi za zaštitu kulturnih dobara upućena je ponovljena hitna inicijativa za uspostavljanje prethodne zaštite, sa molbom da, kao institucija koja je po Zakonu o zaštiti kulturnih dobara odgovorna za uspostavljanje zaštite, hitno reaguje i da nas i javnost Crne Gore, s obzirom da je zaštita kulturnih dobara od javnog interesa (član 3, stav 2 Zakona o zaštiti kulturnih dobara), obavijesti o preduzetim aktivnostima vezanim za podnijetu inicijativu.

 

FaLang translation system by Faboba