Prcanj Sloliv 01U okviru projekta “Stazama kroz Svjetsku baštinu – Unapređenje turističke ponude grada i podsticanje aktivnog života građana kroz promovisanje pješačkih i planinarskih staza Područja Kotora” počinje se sa aktivnostima na čišćenju, markiranju i promovisanju pješačke staze Glavati-Prčanj-Stoliv.
Projekat “Stazama kroz Svjetsku baštinu” se realizuje pod pokroviteljstvom Opštine Kotor i odobren je na Javnom konkursu za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2017. godinu.

Iako se Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora (Područje Kotora) nalazi na UNESCO-voj listi Svjetske baštine skoro četiri decenije na žalost još uvjek nema dovoljno promotivnog i edukativnog materijala o Području kao cjelini i vrijednostima kulturnog pejzaža. Pješačke i planinarske staze predstavljaju značajan dio visočije zone Područja Kotora, i posebno su atraktivne za sagledavanje cijelog zaliva Boke Kotorske. One su samo u manjoj mjeri valorizovane, iako predstavljaju značajan resurs za korišćenje kako od strane građana/ki područja tako i od strane turista.

Ciljevi projekta „Stazama kroz Svjetsku baštinu“ su slijedeći:
- Podizanje nivoa svijesti kod lokalnog stanovništva i turista o vrijednostima Prirodno i kulturno-istorijskog područja Kotora, kao Svjetske baštine, kroz promovisanje ukupnog kulturnog pejzaža koji je jedan od osnovnih elemenata izuzetne univerzalne vrijednosti Područja
- Sagledavanje stanja i potencijala za korišćenje pješačkih i planinarskih staza u okviru Područja Kotora, kao značajnog segmenta ukupnog kulturnog pejzaža koji bi trebalo vrednovati, očuvati i unaprjeđivati
- Unapređenje turističke ponude grada i podsticanje aktivnog života građana putem aktiviranja alternativnih vrsta eko/aktivnog i kulturnog turizma (outdoor, hiking, ruralni,...) na Području Kotora, kroz analizu, mapiranje i izradu informativnog i promotivnog materijala o pješačkim i planinarskim stazama

Kroz projekat se sprovodi identifikacija i analiza svih pješačkih i planinarskih staza na Području Kotora nakon čega će se definisati preporuke za dalje aktivnosti vezano za njihovu valorizaciju, korišćenje i promociju. Planirano je da se jedan dio najatraktivnijih planinarskih i pješačkih staza na Području Kotora raščisti, re-markira i da se za njih pripreme detaljne informativne mape.

Nakon terenskog obilaska došlo se do zaključka da je stara pješačka staza na padinama Vrmca u gornjoj zoni Prčanja i Stoliva, koja polazi od uvale Glavati, pored Stare Župne crkve na Prčanju preko Gornjeg do Donjeg Stoliva, izuzetno atraktivna a da se na žalost ne koristi dovoljno. Staza nije održavana, a u nekim zonama je i zarasla. Staza nije adekvatno markirana, postoje segmenti na kojima bi trebalo obnoviti markacije i segmenti koji nisu markirani, posebno pristupne staze od kojih većina nie označena.

Ta stara, vjerovatno još srednjevjekovna, staza koja povezuje prvobitna naselja u gornjoj zoni, prolazi kroz veoma zanimljive i raznovrsne predjele: ruralne cjeline sa ostacima objekata prvobitnog naselja, maslinjake na terasastim docima, kraški predio, šume, sve sa atraktivnim vizurama na Kotorski dio zaliva. Na austro-ugarskom katastarskom planu nazvana je kao „strada sottomonte“. Posebna atraktivnost ove staze je što se na njoj nalaze veoma značajni sakralni objekti: crkva Sv. Ane u uvali Glavati, crkva Sv. Petra na imanju Sbutega, Stara župna crkva u Prčanju, crkva Sv. Petra u Mržepu (dio Stoliva).

Smatramo da ova staza ima izuzetan potencijal, i da bi se njenim aktiviranjem izuzetno doprinijelo unaprjeđenju turističke ponude grada ali i prostora za aktivni život lokalnog stanovništva.

Zbog toga je odlučeno da fokus terenskog rada, kojim će se sprovesti: rasčišćavanje zaraslih djelova staze, markacija i remarkacija, bude ova staza, kao i da se za nju izradi detaljna informativna mapa. Mapa će biti urađena na crnogorskom i engleskom jeziku, biće štampana i dostavljena kako Turističkoj organizaciji tako i Mjesnim zajednicama i drugim lokalnim akterima, kao bi se mogla besplatno distribuirati mještanima i turistima.

Planirano je da se ova aktivnost realizuje uz saradnju sa Turističkom organizacijom Kotor, planinarskim klubovima i lokalnim zajednicama Prčanj i Stoliv.

Prcanj Sloliv 02

Prcanj Sloliv 03

Prcanj Sloliv 04

Prcanj Sloliv 05

Prcanj Sloliv 06

Prcanj Sloliv 07

FaLang translation system by Faboba