politics theatreU organizaciji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu je od 23. do 25. marta 2018. godine održana međunarodna konferencija Pozorište između politike i političnosti: novi izazovi, čiji je cilj bio da analizom dinamičnog odnosa politike i pozorišta omogući teorijsko i praktično promišljanje savremenih teatarskih izraza iz različitih uglova i perspektiva. Preko 80 učesnika, eminentnih svjetskih, evropskih i regionalnih istraživača i praktičara u oblasti studija pozorišta i izvođaštva, na tematskim istraživačkim sesijama govorili su o društveno angažovanom teatru, javnim politikama i pozorišnim formama, pozorištu i obrazovanju, pozorištu i zajednici, društvenom aktivizmu i pozorišnoj praksi, i mnogim drugim temama. Na ovom događaju, pozorišna kritičarka Maja Mrđenović, doktorantkinja Doktorskih naučnih studija teorije dramskih umetnost, medija i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, predstavila je rad KoTo(R) o Kotoru: platforma za kritičko promišljanje i društvenu akciju.

Maja Mrđenović se u radu bavila značajem i dometima, te specifičnom političkom djelotvornošću participativne predstave “KoTo(R) o Kotoru”, koju su uz pomoć reditelja Petra Pejakovića skupno osmislili i u kojoj učestvuju građani/ke Kotora, kroz njene tematske preokupacije, ali i proces rada po sebi, odnosno „demokratizovanje“ raznih aspekata pozorišne proizvodnje. Potencijali ove izvedbe ispitani su u kontekstu, sa jedne strane, sve napadnije izraženosti komercijalizacije repertoara javno finansiranih pozorišta u Crnoj Gori, a sa druge, repertoarskog pravca stereotipizirane kolektivno-identitetske nacionalne mitomanije, podržavanih od strane kulturne politike koja generalno zanemaruje osnovne razvojne trendove i principe na kojima počivaju i razvijaju se kulturne politike evropskih zemalja (participacija, inkluzivnost, decentralizacija itd).

Više o konferenciji na sajtu http://conf.menadzmentiprodukcijafdu.com/rs/

FaLang translation system by Faboba