Learning Kit educationNa početku Evropske godine kulturne baštine 2018. organizacija Europa Nostra je objavila Pakete za učenje namijenjene organizacijama aktivnim u oblasti baštine koji se bave trima ključnim temama: prikupljanje sredstava (Fundraising), podizanje svijesti i zastupanje (Awareness-Raising & Advocacy), i učešće građana i obrazovanje (Citizen Engagement & Education). Paketi za učenje donose inovativne i praktične pristupe ovim temama i promovišu izuzetne primjere iz 21 zemlje širom Evrope. Ove digitalne publikacije, koje su nastale uz podršku programa Evropske unije Kreativna Evropa (Creative Europe programme), mogu se naći online i lako ih je čitati i dalje distribuirati.

U okviru Paketa za učenje o učešću građana i obrazovanju navedena je, kao jedan od osam primjera dobrih praksi i iskustava vrijednih da se razmijene, i participativna pozorišna predstava “KoTo(R) o KOTORU”.

Ove digitalne publikacije pripremili su dr. Višnja Kisić, istraživačica i predavačica, koja je takođe generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra Srbija i dr. Goran Tomka, istraživač, profesor i gostujući predavač na Uneskovoj katedri za kulturne politike i menadžment u kulturi pri Univerzitetu umjetnosti u Beogradu.

Šta paket za učenje o prikupljanju sredstava obezbjeđuje?
• Bolje razumijevanje promjena u oblasti prikupljanja sredstava i izazova i mogućnosti koje te promjene donose organizacijama koje se bave zaštitom baštine
• Kritički osvrt na uobičajena gledišta i prakse prikupljanja sredstava
• Načine za unapređenje planiranja i praksi prikupljanja sredstava
• Alternativne pristupe prikupljanju sredstava
• Primjere dobrih praksi iz različitih evropskih zemalja, kao što su Albanija, Bosna i Hercegovina, Francuska, Italija, Luksemburg, Holandija, Srbija, Ukrajina i Velika Britanija

Šta paket za učenje o podizanju svijesti i zastupanju obezbjeđuje?
• Bolje razumijevanje procesa javnog zastupanja i podizanja svijesti i njihovih specifičnosti u oblasti zaštite baštine;
• Širi pogled na društvene pokrete i šta je potrebno za pokretanje kolektivne akcije
• Načine za unapređenje planiranja i prakse vođenja kampanja podizanja svijesti i javnog zastupanja
• Inspiraciju i mogućnosti učenja iz najboljih praksi i iskustava nekoliko evropskih zemalja, kao što su Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Gruzija, Njemačka, Italija, Holandija, Poljska, Portugalija, Ruminija, Srbija, Španija, Turska i Ukrajina

Šta paket za učenje o učešću građana i obrazovanju obezbjeđuje?
• Bolje razumijevanje istorije i specifičnosti učešća građana i obrazovanja u oblasti zaštite baštine
• Izbor praktičnih tema, pitanja i predloga koji se odnose na planiranje, sprovođenje i ocjenu projekata vezanih za učešće građana i obrazovanje
• Inspirativne primjere učešća građana i obrazovanja iz nekoliko evropskih zemalja, kao što su Hrvatska, Finska, Grčka, Italija, Crna Gora, Norveška, Rumunija i Velika Britanija

U okviru Paketa za učenje o učešću građana i obrazovanju navedena je, kao jedan od osam primjera dobrih praksi i iskustava vrijednih da se razmijene, i participativna pozorišna predstava “KoTo(R) o KOTORU”.

Predstava “KoTo(R) o KOTORU” je dokumentarna predstava pozorišta zajednice. Realizaciju predstave je pokrenula NVO EXPEDITIO, a nastala je kroz osmomjesečni procesni rad reditelja Petra Pejakovića sa građanima/kama Kotora. Autori i učesnici u predstavi su stanovnici/ce Kotora, a tema je grad Kotor.

Predstava je nastala kao rezultat osmomjesečnog procesnog rada nazvanog Pozorište o Kotoru, koji je obuhvatio više od 50 radionica, u kojima je učestvovalo oko 60 građana/ki, a premijerno je izvedena 20. juna 2016., u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru. Od premijere predstava je izvedena još petnaest puta, i to pet puta u Kotoru, u Centru za kulturu Tivat, podgoričkom KIC-u Budo Tomović u sklopu festivala FIAT, u pozorištu Zetski dom na Cetinju, u Nikšićkom pozorištu, na festivalu Korifej u Kolašinu, na festivalu Budva Grad teatar, u Herceg Novom, u Dubrovniku u Art radionici Lazareti i dva puta u Beogradu.

U Paketu za učenje o učešću građana i obrazovanju za predstavu je napisano:
“KoTo® o Kotoru” je primjer upotrebe savremenog umjetničkog procesa kao sredstva uključivanja građana/ki ne samo u rješavanje pitanja zaštite baštine već i razmatranje širih političkih pitanja, kao što su vlasništvo, prava i odgovornosti prema javnom dobru, itd. Građani/ke koji su učestvovali u kreiranju pozorišne predstave bili su uključeni u aktivan proces učenja o gradskim politikama, zaštiti baštine i održivom razvoju, učeći istovremeno iz međusobne razmjene profesionalnih i ličnih iskustava. Konačni javni rezultat – pozorišna predstava – uzdrmao je kako njihove sugrađane/ke tako i političke elite Kotora.”

Toplo vam preporučujemo da intezivno koristite Pakete za učenje i da ih što više distribuirate.

Da biste dobili više infromacija, molimo posjetite veb sajt Europa Nostre.

Learning Kits

FaLang translation system by Faboba