stazeNa Javnom konkursu za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2017. godinu, a na osnovu Odluke Komisije za raspodjelu sredstava donijetoj 14.12.2017.godine, nevladinoj organizaciji EXPEDITIO je odobren projekat “Stazama kroz Svjetsku baštinu – Unapređenje turističke ponude grada i podsticanje aktivnog života građana kroz promovisanje pješačkih i planinarskih staza Područja Kotora”.


Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora upisano je na UNESCO-vu Listu Svjetske baštine 1979. godine, zbog izuzetne univerzalne vrijednosti koju posjeduje, a koja se ogleda u „kvalitetu njegove arhitekture u utvrđenim i otvorenim gradovima, naseljima, palatama i manastirskim kompleksima, te njihovoj harmoničnoj integraciji sa kultivisanim terasastim predjelom na obodima visokih stjenovitih planina". Područje Kotora obuhvata Kotorsko-Risanski dio zaliva Boke Kotorske zaliva, i pripada teritorije Opštine Kotor, dok zaštićena okolina područja (buffer zona), koja je definisana 2011. godine obuhvata cijeli Bokokotorski zaliv.

Iako se Područje Kotora nalazi na UNESCO-voj listi skoro četiri decenije na žalost još uvjek nema dovoljno promotivnog i edukativnog materijala o Području kao cjelini i vrijednostima kulturnog pejzaža. Nedostaju naročito informacije o zonama koje su van urbanih cjelina, a posebno o zonama koje su u visočijem dijelu zaliva (sela, planinski dio) koje predstavljaju značajan dio zaštićenog područja i koje su posebno atraktivne za sagledavanje cijelog zaliva Boke Kotorske. Pješačke i planinarske staze Područja Kotora su samo u manjoj mjeri valorizovane, iako predstavljaju značajan resurs za korišćenje kako od strane građana/ki područja tako i od strane turista. Dio planinarskih staza je rasčišćen i markiran i koristi se od strane planinarskih društava i turista, međutim još veliki dio planinarskih staza nije u potpunosti funkcionalan (zbog zaraslosti, neodržavanja, nepostojanja markacija). Uz to, mnoge veoma atraktivne pješačke staze su u najvećem broju slučajeva potpuno zanemarene i zapuštene.

Ciljevi projekta „Stazama kroz Svjetsku baštinu“ su slijedeći:

  • Podizanje nivoa svijesti kod lokalnog stanovništva i turista o vrijednostima Prirodno i kulturno-istorijskog područja Kotora, kao Svjetske baštine, kroz promovisanje ukupnog kulturnog pejzaža koji je jedan od osnovnih elemenata izuzetne univerzalne vrijednosti Područja
  • Sagledavanje stanja i potencijala za korišćenje pješačkih i planinarskih staza u okviru Područja Kotora, kao značajnog segmenta ukupnog kulturnog pejzaža koji bi trebalo vrednovati, očuvati i unaprjeđivati
  • Unapređenje turističke ponude grada i podsticanje aktivnog života građana putem aktiviranja alternativnih vrsta eko/aktivnog i kulturnog turizma (outdoor, hiking, ruralni,...) na Području Kotora, kroz analizu, mapiranje i izradu informativnog i promotivnog materijala o pješačkim i planinarskim stazama

Fokus projekta će biti na dvije vrste staza: planinarske staze – koje mogu da koriste planinari i osobe sa iskustvom i neophodnom opremom i pješačke staze – koje mogu da koriste svi sa minimumom opreme

Ključni rezultati projekta će biti:

  • Identifikacija svih pješačkih i planinarskih staza na Području Kotora i detaljni Izvještaj sa njihovom opisima, detaljnom dokumentacijom i opisom stanja uključujući i preporuke za dalje aktivnosti vezano za valorizaciju, korišćenje i promociju staza
  • Rasčišćen i re-markiran dio najatraktivnijih planinarskih i pješačkih staza na Području Kotora
  • Jedna zbirna mapa sa svim pješačkim i planinarskim stazama u okviru Područja Kotora, koja će ukazivati na vrijednosti Svjetske baštine i bogatstvo i značaj pješačkih staza, na crnogorskom i engleskom jeziku, odštampana u 10.000 primjeraka i u pdf formatu
  • Tri detaljne informativne mapa za odabrane zone sa detaljnim podacima o stazama za koje se nakon rada na terenu i konsultacija sa ključnim akterima uspostavi da su najznačajnije za detaljnu promociju; mape će biti na crnogorskom i engleskom jeziku, odštampane u 30.000 primjeraka i u pdf formatu

Projekat će trajati sedam mjeseci, do jula 2018.

Opština Kotor je dodjelila iznos od 17.367 eura za realizaciju projekta„Stazama kroz Svjetsku baštinu“, što je 70% od ukupnog budžeta projekta koji iznosi 24.810 eura.

Partneri na projektu su Turistička organizacija Kotor i Planinarski klub Vjeverica.

 

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival